Illustrasjonen viser livsløpet til et elbilbatteri

Nytt liv til brukte batterier

Nytt liv til brukte batterier

Elbilbatterier må kunne tåle ekstreme belastninger, og Volkswagen stiller svært høye kvalitetskrav til dem. Derfor jobber vi for å finne nye bruksområder for batteriene etter at de har blitt brukt i elbilene.

«Lengre levetid er et viktig element i Volkswagen-konsernets
batteristrategi.»

Akselerasjon ut fra et lyskryss, rekuperasjon ved bremsing, lading på en hurtigladestasjon eller med ladeboksen hjemme – alt dette belaster batteriet. Det samme gjelder overgangen fra minusgrader om vinteren til 30 grader om sommeren. Elbilbatterier utsettes for blant annet fuktighet, ytre krefter og vibrasjoner. Likevel garanterer Volkswagen at 70 prosent av batterikapasiteten skal være tilgjengelig etter åtte år eller 160 000 kilometer på våre elbiler.

Det er mer enn nok batterikapasitet igjen til andre bruksområder etter at batteriene er brukt i elbiler. De brukte batteriene kan dermed få et nytt liv i ny tjeneste.

Gjenbruk

«I tillegg til en optimal resirkuleringsprosess er forlenget levetid et viktig element i konsernets batteristrategi. Batteriene skal i første rekke repareres eller bearbeides eller brukes i gjenbruksprosjekter», sier Tobias Enge, konsernstrateg for elektrisk mobilitet og infrastruktur. «Vi forsker på videre bruk i alternative omgivelser, for eksempel i masselagringsenheter, og hvordan batteriene kan videreutvikles til praktisk bruk.» Derfor har Volkswagen-konsernet mange gjenbruksprosjekter med masselagringsenheter. Her slås brukte bilbatterier sammen til kjempebatterier som brukes både i Volkswagens fabrikker og i samarbeidsprosjekter med leverandørselskaper og byer. På den måten får batteriene lengre levetid.

Illustrasjonen viser gjenvinning av et elbilbatteri

Restaurering

I tillegg til gjenbruk utenfor elbilen satser Volkswagen på restaurering av batterier. Da blir komponenter i de brukte batteriene byttet ut, slik at batteriet kan brukes igjen i en elbil. Batteriet kan også deles opp i moduler som gjenbrukes i stasjonære lagre.

Illustrasjonen viser resirkulering av et elbilbatteri

Resirkulering

Før eller siden må brukte batterier resirkuleres. Det skjer med alle batteriene som brukes i konsernet. Volkswagen samarbeider med flere resirkuleringspartnere om å bygge opp en effektiv og sikker resirkuleringsprosess i alle land. «Batteriene demonteres, fragmenteres og bearbeides. Da kan store mengder av råstoffer som nikkel, kobber og kobolt gjenvinnes og brukes for eksempel i produksjon av nye battericeller», sier Tobias Enge. Dette er et viktig bidrag til en bærekraftig fremtid for bilbransjen. Effektiv resirkulering bevarer de viktige ressursene som trengs for å produsere et batteri.

Illustrasjonen viser resirkulering av et elbilbatteri

Strategien for resirkulering og gjenbruk vil bli tatt i bruk overalt så snart det er nok elbilbatterier som kan gjenvinnes. Dermed er Volkswagen-konsernet godt rustet for å ta vare på de viktige ressursene. Denne tankegangen gjør at elbiler blir mer populære og øker interessen for Volkswagens elbiler.