Karbonnøytral bilproduksjon av Volkswagen ID.3 elbil

Karbonnøytral bilproduksjon

ID.3 og ID.4 er starten på en ny æra – også innen bærekraftig bilproduksjon. Elbilene fra Volkswagen blir de første som er karbonnøytral gjennom både produksjon og livsløp. Her forklarer vi hvordan.

Forpliktet til Paris-avtalen

Volkswagenkonsernet har forpliktet seg til å følge målene i Paris-avtalenOpens an external link, og hele konsernet skal være CO2-nøytralt innen 2050. For å oppnå karbonnøytralitet, etterstreber Volkswagen tre prinsipper.

  1.  Alle CO2-utslipp kuttes der det er mulig, på en bærekraftig måte. 
  2. Volkswagen legger om energiforsyningen til produksjon og ladeinfrastruktur til å være basert på fornybare energikilder. 
  3. Volkswagen kompenserer for uunngåelige utslipp.
Bilproduksjon til Volkswagen VW ID.3 elbil

Volkswagen tar sikte på å oppnå karbonnøytralitet gjennom hele livsløpssyklusen til en elbil. Eksperter kaller dette livsløpsanalyse «Life Cycle Assessment» (LCA).

Å oppnå bærekraftig mobilitet er kompleks prosess, som krever en helhetlig tenking. LCA deler produksjonen og bruken av en bil inn i fire faser. Den første er forsyningskjeden av deler, deretter produksjonen av bilen, bruken er tredje fase og resirkulering den fjerde.

Ved hjelp av LCA finner Volkswagens eksperter såkalte «hot-spots» i produksjonen – der de høyeste utslippene av CO2 er. Når det gjelder ID.3 og ID.4, skiller batteriet seg ut med over 40% av CO2-utslippene. Det er derfor grunn til å studere batteriproduksjonen spesielt.

Besparelse ved å ha karbonnøytral bilproduksjon
Besparelser ved CO2-nøytral bilproduksjon.

Kontroll over hele forsyningskjeden

Volkswagens utfordring er at de ikke produserer batteriet selv. I dette tilfellet må derfor Volkswagens eksperter undersøke den såkalte forsyningskjeden, inkludert utvinning og produksjonen av materialer og komponenter som inngår i høyvoltsbatteriet. Her har Volkswagen indentifisert et potensial for CO2-reduksjon på 33%, og enda mer er mulig på lenger sikt.

Batteriproduksjonen er også energikrevende. Dette er grunnen til at produksjonen av en elbil har høyere CO2-utslipp enn en bil med forbrenningsmotor – i snitt 1,5 ganger høyere. Konsekvent klimatenkning må derfor starte tidlig. Optimalisering av batteriproduksjonen er åpenbar: Dersom fornybar energi brukes til å produsere batteriene, vil klimaavtrykket reduseres kraftig.

Battericellene til ID.-modellene er produsert av det koreanske selskapet LG Chem. De produserer cellene i Europa, og investerer i et produksjonsanlegg i Polen. Volkswagen ble enige med LG Chem langt tilbake i tid om at bare sertifisert grønn energi skulle brukes til å produsere battericellene. CO2-utslippende fra denne viktige «hot-spot»-en er dermed redusert til nesten null.

Karbon-reduksjon i produksjonen

Stålproduksjon og produksjonen av de elektriske motorene er andre viktige fokusområder. Når det gjelder stål, kan komplekse prosesser gi innsparinger på 70% innen noen få år. Når de gjelder de elektriske motorene, bruker Volkswagen resirkulert aluminium i motoren. Sparepotensialet i dette, sammen med andre tiltak, er ikke mindre enn 50%.

Det genereres også CO2-utslipp fra produksjon av andre komponenter, karosseripressingen, lakkavdelingen og i sluttmontasjen. ID.3 er den første av flere elbiler som vil produseres ved Volkswagens fabrikk i Zwickau. Her bygges nå hele fabrikken om til produksjon av elektriske biler, med en produksjonskapasitet på 330 000 kjøretøy i året når siste byggetrinn er fullført i 2021.

For å kunne produsere et slikt volum på en bærekraftig måte, er fabrikken allerede vært optimalisert i årevis. I midten av 2019 var resultat av gjennomførte tiltak en reduksjon av CO2-utslipp på 66% sammenlignet med 2010. Fabrikken er for eksempel forsynt med grønn energi fra TÜV-sertifiserte Volkswagen Kraftwerks GmbH. Her produseres den elektriske energien med vannkraft, vindkraft og solenergi. I tillegg har Zwickau en egen termisk kraftstasjon som drives med naturgass. Denne har en meget stor tilleggsfunksjon: Den dekker også 70% av fabrikkens oppvarmingsbehov.

Nye bygninger på fabrikksområdet settes opp etter de siste energisparingsdirektivene, for å minske det elektriske forbruket og forbruket av vann og varme. Bruken av naturgass er også kraftig redusert, for eksempel ved å bruke den termiske energien etter forbrenning i lakkverkstedet.

Bilproduksjon i tyske Zwickau
Fabrikken i Zwickau. 

Klimaprosjekter

Co2-karbonnøytralitet

Utslippene som ikke kan unngås i produksjonen, blir kompensert gjennom klimaprosjekter. Volkswagen er aktive i skogbeskyttelse og prosjekter for gjenoppbygning av skog i tropiske områder. Prosjektene er sertifisert etter de høyeste internasjonale standardene: «The Verified Carbon Standard» (VCS), «Climate Community and Biodiversity Standard» (CCB) og «Gold Standard».

Med det første prosjektet «Katingan Mataya Forest Protection Project»Opens an external link