Karbonnøytral bilproduksjon av VW ID3 elbil

Karbonnøytral bilproduksjon

Elbilene i ID.-familien er starten på en ny æra – også innen bærekraftig bilproduksjon. Elbilene fra Volkswagen blir de første som er karbonnøytral gjennom både produksjon og livsløp. Her forklarer vi hvordan.

Elbilene i ID.-familien er starten på en ny æra – også innen bærekraftig bilproduksjon. Elbilene fra Volkswagen blir de første som er karbonnøytral gjennom både produksjon og livsløp. Her forklarer vi hvordan.

Forpliktet til Paris-avtalen

Volkswagenkonsernet har forpliktet seg til å følge målene i Paris-avtalenOpens an external link, og hele konsernet skal være CO2-nøytralt innen 2050. For å oppnå karbonnøytralitet, etterstreber Volkswagen tre prinsipper.

  1.  Alle CO2-utslipp kuttes der det er mulig, på en bærekraftig måte. 
  2. Volkswagen legger om energiforsyningen til produksjon og ladeinfrastruktur til å være basert på fornybare energikilder. 
  3. Volkswagen kompenserer for uunngåelige utslipp.
Bilproduksjon til Volkswagen VW ID.3 elbil

Volkswagen tar sikte på å oppnå karbonnøytralitet gjennom hele livsløpssyklusen til en elbil. Eksperter kaller dette livsløpsanalyse «Life Cycle Assessment» (LCA).

Les mer om livsløpsanalysen

Å oppnå bærekraftig mobilitet er kompleks prosess, som krever en helhetlig tenking. LCA deler produksjonen og bruken av en bil inn i fire faser. Den første er forsyningskjeden av deler, deretter produksjonen av bilen, bruken er tredje fase og resirkulering den fjerde.

Ved hjelp av LCA finner Volkswagens eksperter såkalte «hot-spots» i produksjonen – der de høyeste utslippene av CO2 er. Når det gjelder elbilene i ID.-familien, skiller batteriet seg ut med over 40% av CO2-utslippene. Det er derfor grunn til å studere batteriproduksjonen spesielt.

Kontroll over hele forsyningskjeden

Volkswagens utfordring er at de ikke produserer batteriet selv. I dette tilfellet må derfor Volkswagens eksperter undersøke den såkalte forsyningskjeden, inkludert utvinning og produksjonen av materialer og komponenter som inngår i høyvoltsbatteriet. Her har Volkswagen indentifisert et potensial for CO2-reduksjon på 33%, og enda mer er mulig på lengre sikt.

Batteriproduksjonen er også energikrevende. Dette er grunnen til at produksjonen av en elbil har høyere CO2-utslipp enn en bil med forbrenningsmotor – i snitt 1,5 ganger høyere. Konsekvent klimatenkning må derfor starte tidlig. Optimalisering av batteriproduksjonen er åpenbar: Dersom fornybar energi brukes til å produsere batteriene, vil klimaavtrykket reduseres kraftig.

Battericellene til ID.-modellene er produsert av det koreanske selskapet LG Chem. De produserer cellene i Europa, og investerer i et produksjonsanlegg i Polen. Volkswagen ble enige med LG Chem langt tilbake i tid om at bare sertifisert grønn energi skulle brukes til å produsere battericellene. CO2-utslippende fra denne viktige «hot-spot»-en er dermed redusert til nesten null.

Besparelse ved å ha karbonnøytral bilproduksjon
Besparelser ved CO2-nøytral bilproduksjon.

Karbon-reduksjon i produksjonen

Stålproduksjon og produksjonen av de elektriske motorene er andre viktige fokusområder. Når det gjelder stål, kan komplekse prosesser gi innsparinger på 70% innen noen få år. Når de gjelder de elektriske motorene, bruker Volkswagen resirkulert aluminium i motoren. Sparepotensialet i dette, sammen med andre tiltak, er ikke mindre enn 50%.

Det genereres også CO2-utslipp fra produksjon av andre komponenter, karosseripressingen, lakkavdelingen og i sluttmontasjen. Elbilene fra Volkswagen produseres blandt annet ved Volkswagens fabrikk i Zwickau. Her er hele fabrikken bygget om til produksjon av elektriske biler, med en produksjonskapasitet på 330 000 kjøretøy i året.

For å kunne produsere et slikt volum på en bærekraftig måte, er fabrikken allerede vært optimalisert i årevis. I midten av 2019 var resultat av gjennomførte tiltak en reduksjon av CO2-utslipp på 66% sammenlignet med 2010. Fabrikken er for eksempel forsynt med grønn energi fra TÜV-sertifiserte Volkswagen Kraftwerks GmbH. Her produseres den elektriske energien med vannkraft, vindkraft og solenergi. I tillegg har Zwickau en egen termisk kraftstasjon som drives med naturgass. Denne har en meget stor tilleggsfunksjon: Den dekker også 70% av fabrikkens oppvarmingsbehov.

Nye bygninger på fabrikksområdet settes opp etter de siste energisparingsdirektivene, for å minske det elektriske forbruket og forbruket av vann og varme. Bruken av naturgass er også kraftig redusert, for eksempel ved å bruke den termiske energien etter forbrenning i lakkverkstedet.

Bilproduksjon VW i tyske Zwickau
Fabrikken i Zwickau. 

Klimaprosjekter

Co2-karbonnøytralitet

Utslippene som ikke kan unngås i produksjonen, blir kompensert gjennom klimaprosjekter. Volkswagen er aktive i skogbeskyttelse og prosjekter for gjenoppbygning av skog i tropiske områder. Prosjektene er sertifisert etter de høyeste internasjonale standardene: «The Verified Carbon Standard» (VCS), «Climate Community and Biodiversity Standard» (CCB) og «Gold Standard».

Med det første prosjektet «Katingan Mataya Forest Protection Project»Opens an external link på den indonesiske øya Borneo, kompenserer Volkswagen de foreløpig uunngåelige utslippene ID.3 står for, før den blir levert til kundene.

I «Katingan Mataya Forest Protection Project» samarbeider Volkswagen med Permian Global, en prosjektutvikler som er rettet inn mot beskyttelse og gjenoppbygning av tropiske skoger. Prosjektet sikrer 149 800 hektar skog på karbonrik torvjord.

Utslippsfri elbil fra VW
Utslippsfri på veien

På veien er elbilene fra Volkswagen helt utslippsfri – så sant de lades med elektrisitet fra fornybare kilder. Langs veiene kan kundene benytte seg av ladeinfrastrukturen til IONITY, der Volkswagen er deleier. De kan også tilby 100% fornybar energi – så sant det er tilgjengelig i de respektive landene.

Les mer om IONITY

Bærekraftig betyr også holdbar. At Volkswagen gir garanti på batteriene til elbilene i 8 år eller 160 000 km, viser at de skal få et langt liv.

Verdifulle batterier

Resirkulering av biler etter endt livsløp er en kompleks prosess, som Volkswagen også engasjerer seg i. Forskningsprosjektet «LithoRec» ble lansert i 2009 for å studere resirkulering av litium-ion-batterier. I Salzgitter er det blant annet bygget en pilotlinje for resirkulering av slike batterier.

Målet er å optimere resirkuleringsprosessen og ytterligere å redusere karbonavtrykket fra batteriproduksjonen ved gjenbruk av materialer. Resirkuleringen konstrueres som en lukket krets (closed-loop). Volkswagen arbeider også med gjenbruk av høyvoltsbatterier i stasjonære installasjoner. Dette vil også forbedre kjøretøyenes CO2-balanse.

For å oppnå klimanøytral mobilitet på lang sikt, peker alle pilene hos Volkswagen mot elektrifisering. Derfor er elbilene ID.3 og ID.4 pionérer for bærekraftig mobilitet.