Sammen tar vi bedre vare på klimaet

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. For at vi skal nå målene i klimaavtalen fra ParisOpens an external link, må CO2-utslippene i trafikken reduseres. Det vil vi bidra til. Volkswagen satser stort på elbiler og investerer i bærekraftige løsninger for fremtiden.

Volkswagen ID. foran vindmøller

På vei mot klimanøytral mobilitet

Visste du at en energiøkonomisk elbil kan kjøre tre til fire ganger så langt som en bil med forbrenningsmotor på samme energimengde? Men det dukker stadig opp nye utfordringer på veien mot bærekraftig mobilitet. Disse utfordringene vil vi løse:

For det første kreves det mer energi å produsere en elbil, fremfor alt batteriet, enn å produsere en bil med forbrenningsmotor. For det andre avhenger sparepotensialet på hvor strømmen du bruker til å lade elbilen din kommer fra.

Kart, sammenligning av rekkevidde for bil med forbrenningsmotor vs elbil
Sammenligning av rekkevidde mellom en fossilbil og elbil
60 kWt batterikapasitet vs. 6 liter diesel (tilsvarende til 60 kWt)

For at den ekstra mengden energi som kreves til produksjonen, ikke skal føre til et større CO2-avtrykk når elbilen utleveres til deg, har vi satt oss som mål at elbilene i ID.-familien skal være de første serieproduserte elbilene som produseres klimanøytralt. Dette legger grunnlaget for at du starter med en god CO2-balanse.


Natur, klimavern, elbil, ID.3

Vi vil legge til rette for at du kan bruke grønn strøm til å lade elbilen din. Det bidrar også til å minimere CO2-utslippet ditt.

Dette gjør vi for klimaet

I hele levetiden til en elbil oppstår det utslipp. Vårt grunnprinsipp for å senke utslippene er å unngå utslipp så langt det lar seg gjøre, redusere dem så mye som mulig og kompensere for utslipp som ikke kan unngås, gjennom klimavernprosjekter.

Vi gjennomfører tiltak for å utnytte energien så effektivt som mulig, og bruker grønn strøm under produksjonen på fabrikken i Zwickau. I tillegg krever vi at leverandørene våre bruker grønn strøm i produksjonen av cellene til batteriene. 

Illustrasjon livssyklus for ID.3

Utslippene fra produksjonen som ikke kan unngås på kort sikt, reduseres skritt for skritt. Så lenge vi ikke kan unngå dem helt, kompenseres de gjennom sertifiserte klimavernprosjekter. Det er et skritt på veien mot målet om å kunne levere klimanøytrale elbiler fra fabrikken.

Vi gir deg flere muligheter til å bruke grønn strøm når du skal lade elbilen din – både hjemme, i byen og flere andre steder, slik at bruken av elbilen også blir klimanøytral.

Dette kan du gjøre for klimaet

Det er vi som har ansvaret for å produsere elbilen din så klimavennlig som mulig. Du er ansvarlig for å bruke den så klimavennlig som mulig. 

  1. Lad elbilen trygt hjemme med en ladeboks. 
  2. Langs mange motorveier i Norge og Europa kan du bruke hurtigladenettverket fra IONITY. Dette nettverket har den største lade kapasiteten i Europa og bruker grønn strøm. IONITY er et fellesforetak som vi har etablert sammen med flere andre bilprodusenter.
Galleri med strømleverandøren IONITY, ladeinfrastruktur og Volkswagen We-appen.