--:--

Volkswagen way to ZERO

Vi står foran den største utfordringen i selskapets historie. Kanskje den aller største i bilens historie. Vi ønsker å ta ansvar for vår andel av de globale CO2-utslippene.

Derfor har vi sluttet oss til Paris-avtalen og har som mål å være et CO2-nøytralt1 selskap innen 2050. Skal vi klare det, må vi tenke nytt.

Volkswagen VW zero logo
Vi må legge om kursen.

Ved å tilby et utvalg ledende, innovative og attraktive drivlinjer vil vi gi alle muligheten til å bidra i denne bevegelsen. Da kan du redusere utslippene dine slik det best passer for deg, og sammen kan vi oppnå et felles mål. 

Dette er vår reise mot nullutslipp. Og den starter her.

Første CO2-nøytrale1 modell: ID.3

ID.3 er den første elbilen i Volkswagens historie som ikke bare har en CO₂-nøytral1 produksjon, men som også er CO₂-nøytral1 ved utlevering. Når det gjelder selve produksjonen, har vi iverksatt tiltak for energieffektivisering og gått over til grønn strøm. 

Utslipp unngås så langt det er mulig. Produksjonsrelaterte utslipp som ikke kan unngås, reduseres gradvis og kompenseres gjennom sertifiserte klimavernprosjekter inntil vi kan kutte dem helt. Det første klimavernprosjektet som mottar støtte gjennom vår samarbeidspartner Permian Global, er Kantigan-Mentaya-prosjektetOpens an external link som skal verne 149 800 hektar indonesisk regnskog. Denne skogen absorberer masse CO2. Og etter at bilen er overlevert, tilbyr vi fleksible løsninger for lading med grønn strøm, slik at ID.-modellene forårsaker så lite CO2-utslipp som mulig også over tid. Det betyr at du kan trå på gassen uten dårlig samvittighet.

Våre CO2-nøytrale1 elbiler

TUV NORD

Sertifikat for CO2-nøytral produksjon og leveranse 

TUV NORD

Sertifikat for CO2-nøytral produksjon og leveranse 

VW ID.4 GTX firehjulstrekk sett fra siden parkert ved en ladestasjon

Alle elbilene i ID.-familien leveres karbonnøytralt i henhold til TUV NORD-standard TN-CC 0203.

Våre drivlinjer mot en bærekraftig fremtid

Fremtidens mobilitet skal være utslippsfri. Ikke bare for noen, men for alle. På vei mot dette målet trenger vi et bredt utvalg drivlinjer som gir høyere ytelse og lavere forbruk. Og som beviser at hver og en kan bidra på sin måte.

En mann på stranden med VW Volkswagen ID.3 i bakgrunnen.

Teknologien bak den elektriske drivlinjen MEB

ID.3 og ID.4 setter en helt ny standard når det gjelder støyreduksjon. For ikke å snakke om innovasjoner – med stemmestyring og avanserte førerassistentsystemer, kjørekomfort, plass og rekkevidde på inntil 5512 km

  • ID.3, ID.4 og ID.4 GTX er CO₂-nøytral1 fra produksjon til utlevering. 
  • ID.3, ID.4 og ID.4 GTX har en romslig og stor kupé takket være MEB-plattformen.
En kvinne sitter foran VW Tiguan eHybrid

Ladbar hybrid

Våre ladbare hybrider har dobbel drivlinje for enda mer kjøreglede.

  • Kombinasjonen av en elektro- og TSI-motor gir høyere ytelser og lavere forbruk.
  • Du kjører effektivt med E-modus som gir bilen den rekkevidden du trenger i hverdagen.
  • GTE-modus med boost gir mer trekkraft og kjøreglede. 
  • Elektrisk rekkevidde på inntil 712 km.
VW Golf eHybrid sett forfra parkert ladende

Mildhybrid

Vårt nyeste tilskudd heter eTSI og er en elektrifisert TSI-bensinmotor.

  • Lavere forbruk takket være bruk av lagret bevegelsesenergi og seilefunksjon. 
  • Behagelig og smidig kjøreopplevelse i tilnærmet alle kjøresituasjone. 
  • Livlig respons ved igangkjøring takket være hjelp fra det elektriske systemet. 

Felles innsats for økt beskyttelse av klimaet

På veien mot nullutslipp teller hvert minste steg. Derfor jobber vi for å redusere utslippene i hele verdikjeden fra produksjon, transport og utlevering.

Les mer: Volkswagens tiltak mot CO2-nøytralitet (ekstern lenke)Opens an external link

Biler og lastebiler kjører over en bro

Forbedringer i leverandørkjeden

Vi ønsker også å være en pådriver for bruk av grønn strøm og resirkulerte materialer i leverandørkjeden. Med mange komponenter, leverandører og underleverandører er det en temmelig ambisiøs oppgave, men like fullt noe vi tar på høyeste alvor. Derfor krever vi for eksempel at våre leverandører skal forplikte seg til å bruke grønn strøm i produksjonen av battericellene. Kompensering av CO2-utslipp i form av sertifiserte klimavernprosjekter er et strakstiltak for å bøte på uunngåelige utslipp og et skritt på veien mot en utslippsfri fremtid.

Klimavennlig strøm kommer fra vannkraft

Grønn strøm på fabrikkene våre

Også produksjonen av bilene krever energi. Vi jobber med å få til ytterligere kutt i CO2-utslippene på våre fabrikker rundt om i verden. Vi har satt oss som mål å halvere CO2-utslippene fra fabrikkene innen 2025 (fra 2010-nivå). Dette skal vi oppnå blant annet ved å fortsette satsingen på grønn strøm i energieffektive anlegg. Slik vil vi skritt for skritt nærme oss målet om å bli et CO2-nøytralt1 selskap.