Fordeler med elbil i Norge (2021)

I Norge finnes det flere fordeler med elbil som du ikke får med biler med forbrenningsmotor. I tillegg reduserer elbilene fra Volkswagen blant annet utslipp, lokal forurensing og støy i trafikken. Når vil du bytte til elbil?

Pekefinger på på-startknapp

Fordeler med elbiler du kan nyte godt av (pr 2021):

  1. Det er ingen moms og engangsavgift ved kjøp og leasing av elbil,også på tilleggsutstyr kjøpt sammen med bilen. (Momsfritaket og fritak for engangsavgift er garantert av regjeringen ut 2021).
  2. Hvis du som skatteyter kjører elbil som firmabil, reduseres bilens skattemessige listepris med 40 prosent. 
  3. Med elbil kan du parkere gratis eller betaler maks halv pris på kommunale parkeringsplasser i mange kommuner (opp til hver enkelt kommune).
  4. Du kjører gratis eller med redusert takst gjennom alle bompasseringer.
  5. Med elbil har du adgang til å kjøre i kollektivfeltet enkelte steder i landet (Følg skiltningen for unntak og begrensinger).
  6. Du kan lade elbilen gratis ved mange offentlige parkeringsplasser og ladestasjoner.
  7. Halv pris for elbiler på de fleste ferger i Norge, også på verdikort. Du betaler ellers kun for sjåfør og passasjerer.
Regjeringens elbilpolitikk i Norge

Elbilene sto for 54,3% av totalmarkedet for bil i 2020 og fortsetter å øke. Regjeringens elbilpolitikk har til nå vært den beste på verdensbasis, som har gjort Norge til et av de fremste i verden på elbiler og infrastruktur som ivaretar nettopp dette. 

Eiere av elbil nyter fortsatt godt av regjeringens videreføring av bompengefordel og parkeringsfordel, samt de ikke ubetydelige moms- og avgiftsfordelene for elbiler. 

Vi i Volkswagen mener at den vellykkede elbilpolitikken i Norge bør videreføres. Dette for å sikre at elbiler fortsatt vil være et reellt alternativ for alle bilkjøpere, inntil elbilene blir rimeligere å produsere og dermed blir konkurransedyktige mot tradisjonelle bensin- og dieselbiler uten hjelp av insentiver. Dette er svært viktig for at vi sammen skal nå klimamålene, som blant annet innebærer at alle nye biler skal være nullutslippsbiler innen år 2025.

VW ID.3 sett forfra i en park

Elbiler er energieffektive og billige i drift

Årsaken til at elbiler bruker kun en tredjedel av energien sammenlignet med forbrenningsmotorer er den elektriske motoren som er svært energieffektiv og billig i drift. Dessuten har elbiler færre bevegelige deler som kan slites, som girkasse, clutch, kamaksler eller registerreim. Service- og vedlikeholdskostnadene er lavere enn bensin- og dieselbiler fordi man ikke trenger motorolje, tennplugger eller drivstoffilter for å nevne noe.

Les mer: Service på elbil

Elbiler produseres med omfattende batteripakker, som gjør at de er dyrere å produsere enn andre biler. Hos Volkswagen jobber bilfabrikken med ny teknologi som skal bidra til å redusere denne produksjonskostnaden.