Bompenger for elbil

Med gyldig AutoPASS-avtale har elbiler rabatt i alle bomanlegg i hele Norge. Få oversikt over hvor du må betale.

Med gyldig AutoPASS-avtale har elbiler rabatt i alle bomanlegg i hele Norge. Få oversikt over hvor du må betale.

Bompenger for elbil i Norge

Alle bomanlegg i Norge har betaling for elbil, men i dag er det kun byene Bergen, Stavanger og Oslo hvor det er innført en egen elbil takst. Regjeringen har bestemt at elbiler aldri skal betale mer enn 50% av satsene for bensin- og dieselbiler. Grensen er en maksgrense og lokale forskjeller kan forekomme. 

Rabatt for elbiler forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og montert AutoPASS-brikke. Uten brikke og avtale blir elbiler avkrevd passeringstakst i bomstasjoner. Med montert AutoPASS-brikke mottar man opptil 100% rabatt. Uten brikke må man betale uavhengig av om det er innført egen takst på el-bil eller ikke.

Hvilke byer har innført elbil takst?

Tidspunkt for innføring av redusert takst for elbil varierer over hele landet. Her er en oversikt i de største byene.

  • Oslo: Takst innført. Husk AutoPASS-brikke for redusert takst
  • Stavanger: Takst innført. Husk AutoPASS-brikke for redusert takst
  • Bergen: Takst innført. Husk AutoPASS-brikke for redusert takst
  • Kristiansand: Takst innført. Husk AutoPASS-brikke for redusert takst
  • Trondheim: Takst ikke innført. Husk AutoPASS-brikke for 100% rabatt
  • Tromsø: Takst innført. Husk AutoPASS-brikke for redusert takst

Bestill brikke fra Fjellinjen eller Ferde bomselskap

Bombrikke til elbil fra Fjellinjen

Opprett bruker og inngå avtale online på Fjellinjen.noOpens an external link etter at elbilen er utlevert.

Bombrikke til elbil fra Ferde

Opprett bruker og inngå avtale ved å tegne deg opp på ferde.noOpens an external link