2.3.47.2, 2017-10-10 18:26:25
Gratis bompassering med elbil Volkswagen

Bompenger for elbil.

En viktig fordel for alle som kjører elbil i Norge er fritak fra bompengeavgift. Du kan altså kjøre gratis gjennom offentlige bomstasjoner i hele Norge med elbil. 

Hvor lenge vil fritaket vare? 

Bompenger for elbil vil bli innført i flere norske byer i løpet av 2019, men regjeringen har bestemt at elbiler aldri skal betale mer enn 50% av satsene for bensin- og dieselbiler. Grensen er en maksgrense og lokale forskjeller kan forekomme.

Når innføres bompenger i din by?

Tidspunkt for innføring av bompenger for elbil vil variere over hele landet. Her er en oversikt i de største byene.

·       Oslo: Innføres fra mars 2019. Prisen antyder til å bli ti kroner i rushtid og fem kroner utenom. Denne vil stige i 2020 til 45 kroner og i 2025 til 71 kroner for de som reiser fra Akershus.

·       Stavanger: Halv pris i alle bomstasjoner i løpet av 2019.

·       Bergen: Bompenger blir innført når antall elbiler som passerer bommen overstiger 20 prosent. Prisen per passering når andelen har nådd denne grensen vil bli 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenom rush.

·       Kristiansand: Betaling innføres når antall elbil passeringer overstiger 15%. I 2018 var andelen 11%. Pris er ikke bestemt.

·       Trondheim: Tidspunkt og priser er ikke bestemt, men det planlegges en 50 prosent løsning.

·       Tromsø: Pris er ikke vedtatt, men det er bestemt at elbiler ikke skal kjøre gratis. Bompenger planlegges å bli innført i 2020 eller 2021.

Bombrikke til elbil fra Fjellinjen.

Selv om du kjører gratis gjennom bommen må elbilen allikevel ha en
bombrikke i frontruten. Har du ikke dette vil du få faktura i posten fra Fjellinjen. Slik kan du få tilgang til bombrikke:

  1. Jeg har allerede avtale med Fjellinjen, men ønsker å skaffe meg en fritaksavtale for elbil:

    Benytt enten chat-funksjon eller Min Side hos Fjellinjen for å oppgi ditt bilnummer og bilmerke. På elbiler er det ikke krav om noen dokumentasjon. Ønsker du å sende e-post med informasjonen kan du gjøre det til følgende adresse: fritak@fjellinjen.no. 
  2. Jeg har ikke avtale med Fjellinjen fra før:

    Opprett bruker og inngå avtale online på Fjellinjen.no etter at elbilen er utlevert. Send deretter inn en henvendelse via Min side hvor du ber om fritak.

Så mye kan du spare på å kjøre elbil.

Se regnestykkene.
Spar penger ved å kjøre elbil e-golf

Med alle fritakene du får ved å kjøre elbil er det mye å spare sammenlignet med en bil med forbrenningsmotor. Her kan du se konkrete regnestykker med eksempler som gir deg et godt overblikk over økonomien med en elbil. 

Snarveier.