VW ID.3 elbil parkert i en bygate

Parkering for elbil

Stadig flere kommuner innfører full betaling, men det er finnes fortsatt mange kommunale parkeringsplasser i Norge det er gratis å parkere med elbil. 

På kommunale parkeringsplasser der det ikke er oppgitt er det gratis elbil parkering i inntil to timer. Det er imidlertid smart å sjekke skiltingen nøye, da det i noen kommuner ikke er gratis alle steder for elbil, samt at ladeplasser ofte har egne regler. Alle skilt med blå bakgrunn og hvit "P" er i utgangspunktet gratis for elbil dersom ikke annet er oppgitt i underskilt.  Underskilting kan imidlertid forekomme og kan informere om unntak fra tidsbegrensninger, krav om oblater eller lignende. Vær oppmerksom på dette for å unngå parkeringsbot.

Landsoversikt over gratis elbilparkering

Elbilforeningen har utviklet en egen oversikt over hvor det fortsatt er gratis å parkere med elbil. 

Parkering av elbil kommunale parkeringsplasser

Kommunal parkering og parkeringsskive

Det er ulike regler for kommunal parkering i de ulike kommunene i landet, men skiltet til venstre er et typisk skilt som viser parkeringsregler for kommunale plasser. Et slikt skilt, uten annet oppgitt, betyr i utgangspunktet at elbiler parkerer gratis i inntil 2 timer.

Dersom det på plasser med tidsbrgrenset parkering er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at bilen er stilt på plass stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt bilen ble parkert. Gjelder det ikke tidsbegrenset parkering på det tidspunkt bilen parkeres, stilles viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering. 

Parkering av elbil på plasser som reguleres privat

Offentlig forskrift om parkering av elbil § 8a lyder som følger: Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter § 2, parkeres uten at det betales avgift. Avgiftsparkering kan kun innføres av kommuner, men i noen kommuner i Norge benyttes kommunale foretak som reguleres privatrettslig. Dette kan være parkeringsplasser sperret med bom, parkeringshus og lignende, hvor du må betale avgift selv om du kjører elbil. Lading av elbilen er imidlertid ofte gratis.

Parkering for ladbare hybridbiler

Ettersom ladbare hybridbiler kun har en begrenset rekkevidde og regjeringens mål for gratis elbilparkering er reduksjon av utslipp og trafikkstøy, gjelder ikke gratis parkering for hybridbiler. Enkelte kommuner, som Oslo og Sandnes, gir allikevel tilgang til ladeplasser for ladbare hybridbiler i tilfeller hvor det er anvist på skilter. Det må fortsatt betales for parkering og bil må lades når plassen benyttes for å unngå parkeringsbot.