Service på elbil
Service på elbil
Service på elbil
Service på elbil
Teknologi

Service på elbil: Aldri mer oljeskift

Teknologi

Service på elbil: Aldri mer oljeskift

En elbil har et annet behov for vedlikehold og service enn biler med forbrenningsmotor, siden de verken har tennplugger, eksosanlegg eller girkasse. Du sparer både tid og penger med en elbil. Elbilen trenger allikevel jevnlig service og vedlikehold, men ikke så ofte og til en lavere kostnad.

Her får du vite:

  • hvorfor elbiler sjelden må på service og verksted
  • hva som er forskjellen på vedlikeholdet og service av en elbil og en bil med bensin-/dieselmotor
  • hva du kan gjøre for å redusere slitasje på elbilen
  • hva du må passe på når du velger verksted for service på elbilen

Mange komponenter på forbrenningsmotorer fins ikke på elektromotorer siden de drives på en annen måte. Det gjelder motorkomponenter, som luft-, drivstoff- og oljefilter, motorkjølesystem og tennplugger, pluss slitedeler, som eksosanlegg og clutch. I elbiler brukes synkronmotorer som har få rørlige deler, derfor trenger selve motoren praktisk talt ikke vedlikehold. Dessuten har ikke elbiler manuell girkasse. Kort sagt: Færre komponenter betyr mindre service og vedlikehold.

Færre komponenter i elbilen gir mindre service og vedlikehold


Bremsene er blant komponentene som fortsatt trenger service og vedlikehold. Men de belastes mindre på en elbil og trenger derfor sjeldnere vedlikehold. En årsak til det er regenerering av bremsekraft. Det betyr at bilens bremse- og bevegelsesenergi omdannes til strøm og gjenvinnes. Regenerering av bremsekraft har en motorbremseeffekt, dermed belastes bremsesystemet mindre, og det slites ikke like fort som på en bil med forbrenningsmotor. I tillegg må styring, klimaanlegg, felger og dekk kontrolleres. Elbiler må også inn til inspeksjon med omtrent samme intervaller som en bil med forbrenningsmotor.

Mens noen typiske komponenter på biler med forbrenningsmotor utgår, kommer det til noen spesielle elementer på serviceskjemaet til en elbil. Det gjelder blant annet visuell kontroll av batteriet: Det generelle vedlikeholdet omfatter kontroll av ladekontakt og ledninger og batteriets tilstand. 

Service og vedlikehold av en elbil
1

Lading av elbil - vedlikehold elbil batteri

I de fleste elbiler er det litiumionbatterier. Hvis du vil ta godt vare på batteriet, bør du aldri la det stå over lengre tid med et ladenivå under 20 prosent. Hvordan du lader litiumionbatterier i en elbil påvirker levetiden, akkurat som for litiumionbatterier i smarttelefoner. Det betyr at lading med vekselstrøm, f.eks. fra en vanlig stikkontakt, er å foretrekke fremfor lading med likestrøm fra en hurtigladestolpe. Siden batteriet er den dyreste delen å bytte ut på bilen, lønner det seg å ta godt vare på det.


Dekkene er en annen slitedel som elbileiere bør holde øye med. Elbiler kan ha et vesentlig høyere dreiemoment ved igangkjøring enn andre biler. Hvis du ofte kjører med høyt dreiemoment, går det ut over mønsterdybden. Derfor lønner det seg å ta det med ro når du kjører i gang. Ta hensyn til spesielle krav til dekkene på elbiler ved kjøp og vedlikehold av dekk. 

35 prosent lavere service og vedlikeholdskostnader enn forbrenningsmotorer 

Elbiler har til dels et annet service og vedlikeholdsbehov enn biler med forbrenningsmotor, likevel er vedlikeholds- og reparasjonskostnadene ca. 35 posent lavere enn for en sammenlignbar bil med forbrenningsmotor. Det viser en studie utført ved Institut für Automobilwirtschaft (Institutt for bilindustri) i Tyskland. En studie som Institut für Automobilwirtschaft har utført i samarbeid med DEKRA, viser at de totale kostnadene for en elbil, inkludert kjøpspris, strøm, regelmessig vedlikehold og reparasjoner, allerede i 2020 vil være ca. 3,2 prosent lavere enn for en bil med forbrenningsmotor. Og da er miljøfordeler og muligheter for gratis lading ikke tatt med i beregningen.


Inspeksjon av en elbil kan i utgangspunktet utføres av alle verksteder som utfører inspeksjoner i henhold til produsentens anvisninger. Men arbeider på høyvoltsystemet kan kun utføres på verksteder med spesialkompetanse og det nødvendige utstyret for elbiler. Før mekanikeren begynner arbeider på bilen, må han/hun kontrollere at høyvoltsystemet i elbilen ikke står under spenning, slik at arbeidet kan utføres uten problemer. Hovedregel: Når du bruker et verksted med riktig kompetanse på elbil, kan du stole på at alle krav blir møtt. 

Oi sann! Nettleseren du bruker støttes ikke eller er utdatert

Vi kan ikke vise deg innholdet på denne nettsiden fordi din nettleser enten er utdatert eller ikke støttes. Nettsiden fungerer best med Firefox eller Google Chrome. Les mer og last ned Firefox nettleser her eller Google Chorme nettleser her