2.13.82.1, 2019-01-22 15:18:18
hybridbiler i vinterkulde snø minusgrader

Hvordan fungerer hybridbil i minusgrader.

Mange er usikre på hvordan hybridbiler og elektrisk kjøring fungerer i kulda. Det er ikke lenger slik at det finnes en absolutt grense for elektrisk kjøring ved minus 10 grader eller lavere ute.  For nye hybridbiler fra Volkswagen (produsert etter uke 45 2016) avgjør nye faktorer hvorvidt bilen kan benytte det elektriske moduset. Batteriet skal beskyttes, samt opprettholde en hensiktsmessig rekkevidde, da batteriets ytelse reduseres betydelig ved svært kaldt vær. 

For våre nye ladbare hybridbiler gjelder følgende for å kjøre i ren elektrisk drift.

  • Høyspenningsbatteriet må være tilstrekkelig ladet
  • Førerens gasspedalstilling kan ikke overstiger tilgjengelig batterieffekt (e-Max, se eksempelbilder lenger ned)
  • Hastighet må ligge lavere enn 130 km/t
  • Utetemperatur*
  • Kjølevannstemperatur*
  • Giroljetemperatur*
  • Batteritemperatur*
  • Bensinmotorens driftstid må være lang nok for å forhindre kondensering (ved startet bensinmotor)

*Avhengig av  på Software: utetemperatur ikke under -10°c med gammel programvareversjon, eller girolje-/kjølevann-/batteritemperatur ikke under -10°c med ny programvareversjon. Du kan derfor påvirke rekkevidden positivt ved å for eksempel parkere hybridbilen i oppvarmet garasje. 

For hybridbiler gjelder de samme prinsippene som for elbiler hva gjelder elektrisk rekkevidde. Rekkevidde påvirkes også av følgende faktorer uavhengig av årstid: hastighet, kjørestil, last og bruk av klimaanlegg.

Elektrisk rekkevidde ved sommertemperatur for våre ladbare hybridbiler er mellom 35-50 kilometer. Ved vintertemperatur er rekkevidden 25-35 kilometer. Rekekvidder oppgitt er kun veiledende rekkevidder.

Snarveier.