Rekuperasjon og økonomisk kjøring

Elbilene fra Volkswagen er utstyrt med avansert teknologi som gjenvinner energi under bremsing, såkalt rekuperasjon eller energigjenvinning. Denne innovative teknologien kan du ikke se fra utsiden. Den er integrert i et smart bremsesystem. 

Økonomisk kjøring og energigjenvinning VW Volkswagen ID.3 og elbiler

Få mer strøm når du bremser

Når du trår inn bremsepedalen i elbilene fra Volkswagen, fungerer elektromotoren som generator. En del av bevegelsesenergien fra bremsene omdannes til strøm som overføres til høyenergibatterie via en generator. Overføringen mellom de to bremsesystemene kalles «brake blending» og gir bedre utnyttelse av energien. Gjenvunnet energi overføres til høyenergibatteriet ved hjelp av effekt- og styreelektronikken til den elektriske driften. Kort forklart: Bremsesystemet bruker bremseenergien til å øke rekkevidden til elbilene fra Volkswagen.

Rekuperasjon og energigjenvinning av strøm i VW Volkswagen ID3 elbil

Kjør smart, kjør lenger og spar penger

Elbilene fra Volkswagen har ikke bare effektiv og smart utnyttelse av bremseenergien, kjørekomforten er også høy. Blant annet kan du la bilen rulle et stykke etter at du har tatt foten av gasspedalen før du bremser. Med denne rullefunksjonen kan du spare energi hvis du kjører forutseende. Slik øker du rekkevidden og komforten hver gang du bremser.

8 tips til lengre rekkevidde

  1. Lær kjenne din bil –da vet du hvor langt du kan kjøre –og hvordan du kjører for å spare mest mulig strøm.
  2. Rekkevidden er kortest på vinteren når batteriet blir kaldt. Innendørs parkering og oppvarming av kupeen før avreise kan derfor øke rekkevidden om vinteren.
  3. På langtur må du planlegge turen på forhånd og kjøre mer energiøkonomisk.
  4. Kjør i maks 100 km/t på motorveier. Høyere fart gir høyere forbruk.
  5. Konsentrer deg om batterimåleren –ikke rekkeviddemåleren. Dette gir en bedre indikasjon på rekkevidden.
  6. Ha en passiv kjørestil. Gass og brems så lite som mulig. Prøv å ha en jevn fart hele tiden. Din egen kjørestil er viktigst for å øke rekkevidden. Kjør rolig og avpass farten for å bruke minst mulig strøm.
  7. Istedenfor å bremse –prøv å «seile» og rulle så langt det lar seg gjøre uten å skape trafikkfarlige situasjoner.
  8. Lad når du kan – ikke når du må. 
  9. Forsiktig bruk av varmeapparat gir både lavere forbruk og lengre rekkevidde.