2.14.88.2, 2019-04-17 12:17:15
Hurtiglading av elbil Volkswagen

Hurtiglading av elbil og ladestasjoner.

Hurtiglading av elbil er svært effektivt og er etterhvert blir svært tilgjengelig på tvers av landet. Med god planlegging kan du derfor kjøre Norge på tvers i en elbil om du vil. 

Universelt ladesystem globalt
Hittil har det vært ulike systemer for hurtiglading av elbil, og ikke alle ladepunkter kan brukes av alle elbiler grunnet ulike ladesystemer. Det er imidlertid nå tatt i bruk et universelt ladesystem, kalt  CCS Combo, som står for Combined Charging System. Dette er rullet ut globalt og er nå den gjeldende standarden i Europa. Volkswagens elbiler har tatt i bruk CCS-løsningen. Det tar opptil 30 min for e-up! og 45 minutter for e-Golf å hurtiglade til 80% ved en offentlig ladestasjon. 

Finn nærmeste elbil ladestasjon i kart (ekstern side).

Hurtigladestasjoner og operatører.

Elbil ladestasjon for hurtiglading er elbilens svar på bensinstasjoner for fossilbiler. Hver enkelt hurtiglader driftes av én ladeoperatør og betalingsalternativer kan variere fra operatør til operatør. 

Hurtiglading med ladebrikke.
Den raskeste, enkleste og billigste måten å hurtiglade på er med ladebrikke. Ladebrikke kan du få fra hver enkelt ladeoperatør. Du trenger kun én ladebrikke, men du må huske å registrere ladebrikken på ladeoperatørenes nettsider for å kunne betale med denne over alt. Slik går du frem: 

  1. Sjekk kartet over ladestasjoner for å vite hvilken ladeoperatør som tilbyr hurtiglading der hvor du ferdes (per 2018 er det Grønn Kontakt og Fortum som er landsdekkende)
  2. Registrer deg som kunde med ditt brikkenummer hos de operatørene du ønsker å lade hos:

Bilkraft 

Grønn Kontakt 

Fortum Charge & Drive 

Oslo Kommune 

Østfold fylkeskommune

Lade i Norge / eRoute 71° 

Energiplan 

Andre betalingsløsninger.
Det finnes en rekke ulike betalingsløsninger i tillegg til ladebrikke, avhengig av hvilken operatørs du hurtiglader hos. Et av alterativene er SMS, som koster litt mer enn en ladebrikke og ladingen blir trukket via din mobilregning. Andre alternativer kan være ladekort, App (GoCharge og EasyPark), bankkort eller betaling i kassen hos enkelte bensinstasjoner med hurtigladere. Informasjon om de ulike betalingsløsninger finner du på ladestasjonen og kan variere mellom de ulike ladeoperatørene.

Kommunale elbil ladestasjoner som krever nøkkel.
På kommunale ladestasjoner fra 2008-2012 trenger du nøkkel, som kan bestilles via din kommunes nettsider. 

Du trenger ikke egen ladekabel ved hurtiglading.

For hurtiglading av elbil må bilen stå med likestrøm ved CCS-ladestasjoner, også kalt Combined Charging System. Ettersom likestrøm gir høyere ladeeffekt, lades batteriet betydelig raskere ved disse ladestasjonene.

Ikke behov for ladekabel: For å kunne hurtiglade kreves en spesiell ladekabel, men alle steder med hurtiglader i Norge har slike kabler fastmontert til stasjonen slik at du ikke trenger egen ladekontakt.

Forbrukstider for våre to elbiler:
e-up!: 30 min (80 %) | e-Golf: 45 min (80 %) ved 40KW. 

Hurtiglading, også kalt DC-lading, gjøres via hurtiglader som fører likestrøm (DC) direkte inn i bilens batteri. I motsetning til ved normallading som bruker bilens "onboard-lader", sitter alltid selve laderen innebygd i hurtigladestasjonen. Ladekabelen er alltid fastmontert i hurtigladeren, noe som gjør at du slipper å finne fram egen ladekabel. Volkswagen benytter "CCS-kontakt" for hurtiglading, som er den etablerte europeiske standarden (også kalt "CCS Combo"). I bilen bruker du samme ladeinntaket som ved normallading. CCS-kontakten er identisk med Mode 2-kontakten, bare med en utvidelse nederst som benyttes for å levere DC-strømmen til bilens batteri.

Les mer: Lade elbil hjemme

Start eller stopp ladingen på følgende måte:

  1. Bruk ladebrikke eller velg annen betalingsløsning for å få tilgang til ladestasjonen
  2. Trykk på startknapp på ladestasjon (eller start lading via SMS eller i App avhengig av hva leverandøren av hurtigladeren tilbyr)
  3. Trykk på stopp når du ønsker å stoppe ladingen
  4. Koble ladekabel fra elbilen
  5. God tur!

På hver hurtiglader henger det detaljerte ladeinstrukser. Følg disse!

Snarveier.