vw overdragelse leasing

Overdragelse av leasingavtale

La andre fullføre leasingavtalen 

Endringer i livet som gjør at bilbehovet endrer seg kan skje. Behov for plass krever større bil, du flytter til utlandet eller ikke lenger har behov for bil. Andre ganger har du bare lyst på ny bil. Dette har vi løsninger på. 

Andre personer kan gjerne tenke seg bilen du ikke lenger har bruk for, ved å ta over leasingavtalen din. Du kan selv finne en ny leasingtaker enten via en du kjenner, eller ved å legge ut en annonse, f. eks. finn.no. 

Huskeliste ved overtagelse av leasingavtale

Gjør overtagelsesprosessen enklere og tryggere for begge parter. 

1
Innhold i annonsen

Vår anbefaling til hva du bør oppgi i en ærlig og konkret annonse:

 • Total kjørelengde i leasingkontrakten
 • Hvor langt du har kjørt med bilen
 • Antall måneder som gjenstår av leasingkontrakten
 • Leasingkontraktens totale varighet
 • Serviceavtale inkludert i månedlig beløp eller ikke
 • Startleie og det du vil at ny leasingtaker skal betale
 • Om bilen tidligere har vært skadet eller har skader som ikke er utbedret 
 • Forhandler bilen ble hentet hos
 • Ekstrautstyr
2
Startleie

Husk å oppgi startleie beløp hvis du ønsker at leietaker skal betale dette. Dette priselementet kan justeres om en rask overdragelse ønskes. Beløpet overføres i en separat transaksjon mellom deg og ny leasingtaker. 

3
Kilometerstand

Brukes bilen daglig, slik at km-stand endrer seg, anbefales vi å opplyse om dette i annonsen.  

Tips til ny leasingtaker 

Sjekk bilens km ved overtakelse. Leasingkontrakten har en avtalt total kjørelengde og det er kun den resterende kjørelengden som inngår i avtalen din. Vær oppmerksom på at oppgitt km er reell km ved overtakelse. Overkjørte km blir fakturert ved kontraktslutt når bilen er tilbakelevert.

4
Service på leasingbil

Du må følge opp serviceintervallene for at garantien skal være gyldig. Du som leasingtaker plikter deg til å følge opp serviceprogram. Husk å oppgi ved annonsering om hvilke servicer som er utført, eller når neste skal utføres. 

Tips til ny leasingtaker: Sjekk om bilens serviceintervaller er fulgt, og når neste må utføres. Kostnaden for service dekker du selv utenom månedsbeløpet, hvis serviceavtale ikke er inkludert i leasingavtalen. Garantien kan forsvinne, og erstatningskostnader kreves fra deg ved innlevering av bilen, hvis ikke serviceintervallene er fulgt opp. 

5
Bilens tilstand

Vi anbefaler at du foretar en takst/tilstandsrapport på bilen, så nære overdragelsen som mulig, og at eksisterende skader utbedres før overtakelse. Eventuelt kan de takserte skadene trekkes fra et startleiebeløp. Det finnes en bransjestandard for hva som anses som normal og unormal (småskader, steinsprut osv.) slitasje, som takstmenn følger ved taksering av bilen. Dette kan evnt. våre forhandlere bistå med. 

Tips til ny leasingtaker: Ved overtakelse av leasingavtalen er du ansvarlig for tilstanden på bilen ved innlevering. Vi anbefaler at eventuelle skader utbedres før overtakelse, eller at de takseres og trekkes fra et eventuelt startleiebeløp. Skader som ikke utbedres vil bli fakturert deg ved avslutning av avtalen. 

6
Tilbehør og ekstrautstyr til bilen

Alt tilbehør som ble levert sammen med bilen må følge med bilen når ny leasingtaker overtar bilen. F.eks. vinterhjul, reservenøkkel og/eller ladekabel. 

Tips til ny leasingtaker

Sørg for å få med deg alt ekstrautstyr som fulgte med bilen. Dette må tilbakeleveres ved innlevering av bilen. Manglende utstyr fører til erstatningskostnader. 

7
Når ny leasingtaker på bilen er funnet

Kontakt oss direkte, med en forespørsel om overdragelse av din leasingkontrakt når ny leasingtaker er klar. Du må gi beskjed enten via e-post eller brev (lovkrav).

E-posten eller brevet må inneholde følgende

 • Reg.nr på bil som skal overtas
 • Navn evnt. Firmanavn på ny kunde
 • Fødselsdato/org.nr på ny kunde
 • E-postadresse og telefonnummer til ny kunde

En bekreftelse blir sendt fra oss til ny og eksisterende leasingtaker når overdragelsen er innvilget. Signering av dokumenter gjøres hos forhandler hvor utleveringen skjer. Du er vår juridisk bindende part, og leaser av bilen inntil vi har mottatt signerte leasingdokumenter. Bilen må ikke overleveres før alle dokumenter er signert. 

OBS! Alle utestående betalinger må være betalt før leasingen kan overføres til ny leasingtaker. 

Tips til ny leasingtaker: Leasingdokumentene må være signert og sendt til oppgitt forhandler for at du skal kunne ta over leasingavtalen. OBS! Rett kopi av din eller selskapets prokurists legitimasjon må foreligge. En av følgende instanser må ha verifisert legitimasjon: 

 • En av våre forhandlere
 • Bank 
 • Politi

Dette er et lovkrav.

8
Kredittvurdering av ny leasingtaker

Alle nye leasingtakere kredittvurderes av oss for at overdragelsen kan gjennomføres. Vi anbefaler derfor at du har med følgende tekst i annonsen din: "Bilen er leaset gjennom Volkswagen Møller Bilfinans, og kan overdras med forbehold om at ny leasingtaker kredittgodkjennes. Etableringsgebyr på 5300,- tilkommer ny leasingtaker ved oppstart av avtale". 

Info til ny leasingtaker: Vi foretar en kredittvurdering av deg for at du skal kunne overta leasingavtalen. Ved oppstart av avtalen etter overdragelsen vil det tilkomme et etableringsgebyr på kr. 5300,- ink. mva på første faktura.  

9
Før bilen blir overlevert til ny leasingtaker

Autopassavtalen må avsluttes, eller bli ført over til den nye bilen. Husk å fjerne bombrikken fysisk fra bilen. 

Du kan først si opp forsikringen når ny leasingtaker har signert. Dette skjer vanligvis på overtakelsesdatoen. 

Tips til ny leasingtaker

Opprett autopassabonnement i ditt navn og ta med brikken til overtakelsen, slik at du unngår gebyrer for viderefakturering til oss. Forsikring tegnes i eget navn, selv om vi står oppført som eier av bilen. Du må oppgi til forsikringsselskapet at du har en leasingbil, da unngår du unødvendige trafikkforsikringsgebyr ved at bilen er uforsikret. Forsikringen må tegnes fra og med overtakelsesdato.  

Ønske om ny bil fra samme forhandler

Forhandler kan i noen tilfeller være behjelperlig med å vite om potensielle kunder som kan overta din leasingavtale, skulle du ha lyst på ny bil fra samme forhandler. 

Huskeliste for overlevering av leasingbil

1
Før bilen blir overlevert

Husk dette før bilen blir overlevert til ny leasingtaker. 

 • Alle utestående betalinger må være betalt til Volkswagen Financial Services for at overdragelsen skal kunne utføres. Overdragelsen blir ikke godkjent hvis det er utestående betalinger. 
 • Autopassavtalen må avsluttes eller føres over til ny bil. 
 • Forsikringen kan bli sagt opp når ny leietaker har signert egen. 
2
Før overtakelse av ny bil

Husk på dette før du tar over en ny leasingavtale. 

 • Alle dokumenter må være signert og være sendt inn til Volkswagen Financial Services.  
 • Id'en din må være stemplet og signert av korrekt instans. 
 • Forsikringen må stå i ditt navn, selv om Volkswagen Financial Services eier bilen. 
 • Opprett autopassavtale i ditt navn, hvis det er behov. 

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

 • Priser og utstyr: Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen.

  Rekkevidde: Oppgitt rekkevidde for våre hybrid og helelektriske bilmodeller er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten på elbilen/elvarebilen. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Ladeeffekt: Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80 % SOC (batteriets ladenivå).

  Finansiering: All privat finansiering forutsetter minst 30% egenkapital og finansiering gjennom vårt finansieringsselskap Volkswagen Financial Services. Renten er flytende. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.