Beskatning av elbil og fossilbil på firmabil VW Volkswagen

Beskatning av firmabil

Beskatning av firmabil

Dersom du kjører en bil som er eid eller leaset av din arbeidsgiver, er dette å anse som en firmabil. En firmabil er av Skatteetaten å anse som en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt. Mange er imidlertid usikre på skattereglene for firmabil og hvordan dette beregnes. Vi vil forsøke å svare på din usikkerhet her.

Inntektspåslag for firmabil

Kjører du firmabil gjøres det et påslag på din inntekt med utgangspunkt i bilens listepris. En bil med listepris opptil 308 500 kr gis et påslag på 30 prosent. Er listeprisen høyere gis den overskytende listeprisen et påslag på 20 prosent.

Elbil

En kvinne lader e-up!

For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av elbil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Fradrag for eldre biler som firmabil

Er firmabilen eldre enn tre år beregnes inntektspåslaget til 75 prosent av den opprinnelige listeprisen. Alderen på bilen regnes utfra hele kalenderår. Det betyr at om bilen du disponerer er registrert i 2016 vil fradraget først gjøres gjeldende fra 1.1.2020. 

Yrkeskjøring over 40 000 km per år med firmabil

Dersom en kjører mer enn 40 000 km per år, beregnes inntektspåslaget med 75 prosent av bilens listepris. En bil som i tillegg er eldre enn tre år vil få redusert listepris med ytterligere 25 prosent. Din fordel vil da bli beregnet ut fra 56,25 prosent av den opprinnelige listeprisen.