2.16.93.1, 2019-06-21 00:13:24
Volkswagen firmabil og beskatning

Beskatning av firmabil.

Dersom du kjører en bil som er eid eller leaset av din arbeidsgiver, er dette å anse som en firmabil. En firmabil er av Skatteetaten å anse som en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt. Mange er imidlertid usikre på skattereglene for firmabil og hvordan dette beregnes. Vi vil forsøke å svare på din usikkerhet her.

Inntektspåslag for firmabil.

Kjører du firmabil gjøres det et påslag på din inntekt med utgangspunkt i bilens listepris. En bil med listepris opptil 299 100 kr gis et påslag på 30 prosent. Er listeprisen høyere gis den overskytende listeprisen et påslag på 20 prosent.

Fradrag for eldre biler som firmabil.

Er firmabilen eldre enn tre år beregnes inntektspåslaget til 75 prosent av den opprinnelige listeprisen. Alderen på bilen regnes utfra hele kalenderår. Det betyr at om bilen du disponerer er registrert i 2015 vil fradraget først gjøres gjeldende fra 1.1.2019. 

Yrkeskjøring over 40 000 km per år med firmabil.

Dersom en kjører mer enn 40 000 km per år, beregnes inntektspåslaget med 75 prosent av bilens listepris. En bil som i tillegg er eldre enn tre år vil få redusert listepris med ytterligere 25 prosent. Din fordel vil da bli beregnet ut fra 56,25 prosent av den opprinnelige listeprisen.

Les mer om beskatning av firmabil hos Skatteetaten.no

Snarveier.