2.16.93.1, 2019-06-21 00:13:24
Volkswagen lease bil volkswagen financial services

Ofte stilte spørsmål leasing av bil - FAQ.

Dersom du lurer på noe om leasing av ny bil kan det hende du finner svar på ditt spørsmål under. Skulle du ikke finne svar her kan du kontakte din bilforhandler eller kundeservice. 

 

Generelle spørsmål om leasing.

Hvorfor må jeg betale for unormal slitasje når bilen tilbakeleveres, det trenger jeg ikke når jeg skal selge en bil jeg eier?
Unormal slitasje på en leasingbil må helt riktig betales ved innlevering. Eier du bilen vil du få denne kostnaden som tapt salgsinntekt. Dvs. du slipper å betale til forhandler, da det er penger du ikke mottar fra kjøper fordi salgssummen må settes lavere enn om bilen kun hadde hatt normal slitasje.

Er det jeg eller leasingselskapet som sørger for bombrikke i bilen?
Det er du som bruker som må anskaffe bombrikke, og vi anbefaler deg å ordne dette så fort du har hentet bilen. Har du ikke bombrikke, er det vi som viderefakturerer deg for dine passeringer, og tar et administrasjonsgebyr for dette.

Hva er startleie (forskudd) og er det penger jeg får igjen?
Startleien er et forskuddsbetalt engangsbeløp som inngår som en del av din totale betaling, men som ikke fordeles på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie. Ergo, dette er ikke penger du får igjen.

Kan kjørelengden justeres underveis?
Kjørelengden er fleksibel, men gå igjennom ditt behov og kjøremønster og sett så riktig kjørelengde som mulig fra starten av. Ser du underveis i avtaleperioden at kjøremønsteret endrer seg, anbefaler vi at du justerer kjørelengden for på den måten å unngå å betale for overkjørte kilometer ved innlevering. Ta en sjekk årlig for å se om du kjører i henhold til avtalt kjørelengde.

Hva er overkjørte kilometer?
Ved inngåelse av en leasingavtale avtaler du sammen med selger en gitt kjørelengde for leasingperioden basert på ditt behov og kjøremønster. Kjører du lenger enn den avtalte kjørelengden kalles disse kilometerne overkjørte kilometer.

Hva er billigst av lån og leasing?
Hva som er billigst av lån og leasing avhenger av mange parametre, blant annet hvor lenge du skal ha bilen, bruksmønster, hvordan du behandler den, markedsverdien på bilen ved salg og servicekostnader (henger sammen med hvor lenge du har bilen og hvordan den behandles). Derfor er det vanskelig å si hva som vil lønne seg for deg.

Leasing er forutsigbart da dette baserer seg på en antatt kjørelengde, service og periode, samt en fremtidig salgsverdi. Kjøper du derimot bilen er det markedsprisen den dagen du selger bilen som til slutt bestemmer hva ditt totale bilhold har kostet.

Derfor anbefaler vi å rådføre deg med en selger hvis du er usikker. Da kan dere sammen gå igjennom ditt bilbehov for å finne det riktige finansieringsvalget for deg.

Overdragelse av privatleasing.

Hva er en overdragelse?
Definisjonen på overdragelse er når nåværende leasingtaker overlater sin leasingavtale til en ny person. Den nye personen viderefører leasingavtalen med de samme vilkårene, samt disposisjonen på bilen inntil utløpsdato på avtalen.

Kontakter eksisterende eller ny leasingtaker leasingselskapet for å begynne overdragelsen?
Det er kun eksisterende leasingtaker som kan gi beskjed til leasingselskapet om at avtalen skal overdras. Eksisterende leasingtaker må sende en skriftlig henvendelse om dette. Les mer om dette under punktet "Når ny bruker av leasingavtalen er funnet".

Hvor raskt kan bilen overtas av ny leasingtaker?
Overtagelsen bør finne sted på forfallsdatoen på leasingleien. Leasing er en forskuddsavtale, slik at den siste innbetalte fakturaen gjelder for neste 30-dagers periode. Du kan derfor faktisk overta bilen ved forfallsdato på fakturaen da nåværende bruker av bilen allerede har betalt for bruken frem til neste forfallsdato.

Det er opp til eksisterende leasingtaker å bestemme når bilen skal bli overlevert. En raskere overtagelse må derfor avklares mellom eksisterende leasingtaker og deg selv. Du kan for eksempel få en rask levering ved å inngå en privat avtale hvor du eventuelt betaler en del av det månedlige leasing beløpet fram til overdragelsesdatoen direkte til eksisterende kunde.

Kan kjørelengden på avtalen endres?
Ja, men endring av kjørelengde må gjøres før overdragelsen er fullført. Ta kontakt med oss hvis du vil endre kjørelengden. Merk, dette gjør at månedsprisen blir endret sammenlignet med hva eksisterende leasingtaker har oppga i annonsen.

Må jeg betale startleie til leasingselskapet ved overdragelse av en leasingavtale?
Nei, startleien er allerede betalt av første bruker. Du kan derimot oppleve at eksisterende leasingtaker krever en del av startleien. Dette blir det enten opplyst om i annonsen som innskudd, eller at du blir informert om dette når du prater med eksisterende leasingtaker. Leasingselskapet krever kun et etableringsgebyr på ny avtale.

Har jeg krav om å få tilsendt kopi av opprinnelig leasingavtale? 
Nei, vi kan ikke informere om eksisterende avtaler. Du kan ta kontakt med aktuell leietaker og be om kopi av opprinnelig avtale.

Snarveier.