2.3.47.2, 2017-10-10 18:26:25
Volkswagen lease bil privat hva er leasing

Hva er privatleasing

Det er ikke tvil om at privatleasing passer for mange og gir et enklere bilhold og færre bekymringer. Faktisk leaser hver 5. privatperson sin nybil og det blir stadig mer populært. Leasing er ikke lenger kun for firmaer. 

Fordeler med privatleasing

  • Bilen er helt ny og leveres med Mobilitetsgaranti (hjelp ved driftsstans)
  • Du binder ikke opp egenkapital fordi du ikke eier bilen selv
  • Du har full bruksrett på bilen
  • Månedskostnadene er forutsigbare
  • Du har ikke ansvar for bilens markedsverdi (salgspris) ved avtalens slutt
  • Du returnerer bilen til forhandler etter endt leasingperiode og slipper å selge bilen selv

Privatleasing betyr i praksis at du langtidsleier en bil uten å binde opp egenkapital. På denne måten unngår du bekymringer for bilens restverdi (salgsverdi) når leasingperioden er over.

Praktisk informasjon

Noen leasingavtaler gjøres uten startleie, mens det vanlige er minimum 12,5 % startleie av total bilpris. Dette skal betales før du kan hente bilen. Startleie er et forskuddsbetalt engangsbeløp som inngår som en del av din totale betaling, men som ikke fordeles på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie. 

Månedsleien beregnes ut fra startleiens størrelse, lengden på leasingavtalen, utstyr, kjørelengde og bilens antatte restverdi ved avtalens opphør. Etableringsgebyr og årsavgift (hel eller halv) betales i starten av leasingperioden.

Eventuelle skader og overkjørte kilometer gjøres opp i forbindelse med innlevering av leasingbil

Er leasing noe for meg?

Leasing er for deg som ønsker å bytte bil regelmessig, verdsetter forutsigbarhet og som vil slippe bekymringene rundt salg av bil. Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med en selger hos en av våre forhandlere. Da kan dere sammen gå igjennom ditt bilbehov for å finne det riktige finansieringsvalget for deg.

Autopass

Ved leasing av ny bil, anbefaler vi at du tegner en avtale med bomselskap i ditt navn. Volkswagen Finans vil stå som eier av bilen, og vil motta fakturaer for bompasseringer dersom det ikke er gyldig bombrikke i bilen. Faktura vil i så tilfelle viderefaktureres deg, og inkludere et gebyr per faktura. Tegner du abonnement i eget navn, får du fakturaen direkte og slipper ekstra gebyrer.