En kvinne knytter skoene i døren på en VW

Hva er privatleasing?

Hva er privatleasing?

Det er ikke tvil om at privatleasing passer for mange og gir et enklere bilhold og færre bekymringer. Faktisk leaser hver fjerde privatperson sin nybil og det blir stadig mer populært. 

Forutsigbart bilhold. Færre bekymringer

Ved leasing er det finansieringsselskapet som kjøper bilen og leaser den videre til deg. Det betyr at du slipper å ta opp lån for å finansiere bilen. Du betaler kun en månedskostnad for å bruke bilen i avtaleperioden. Ved avtaleslutt leverer du bilen tilbake til forhandler istedenfor å skulle selge den, helt uten tanke på bruktbilmarked og -priser. Vi kaller det et enklere bilhold.

Praktisk informasjon

To personer står ved siden av hverandre

Ved oppstart av en leasingavtale må du betale startleie. Det vanlige beløpet er minimum 12,5 % av total bilpris og skal betales før du kan hente bilen. Startleie tilsvarer egenkapital når du tar opp lån. Den inngår som en del av din totale betaling, og fordeles ikke på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedsleie enn ved å velge lav startleie. Vi har ingen aldersgrense for leasing av bil, men gyldig førerkort må fremvises. 

Månedsleien beregnes ut fra bilens totalpris, lengden på leasingavtalen, valgt utstyr, startleiens størrelse, valgt kjørelengde og bilens antatte restverdi ved avtalens opphør. Etableringsgebyr betales i starten av leasingperioden. 

Eventuelle skader som ikke er utbedret i avtaleperioden og overkjørte kilometer gjøres opp i forbindelse med innlevering av leasingbilen. Du kan tegne Volkswagen Forsikring på bilen din og inkludere påkostforsikring i denne. Spør din selger om våre bilforsikringer når du bestiller bilen.

Autopass

Ved leasing av ny bil, anbefaler vi at du tegner en avtale med bomselskap i ditt navn. Volkswagen Financial Services vil stå som eier av bilen, og vil motta fakturaer for bompasseringer dersom det ikke er gyldig bombrikke i bilen. Faktura vil i så tilfelle viderefaktureres deg, og inkludere et gebyr per faktura. Tegner du abonnement i eget navn, får du fakturaen direkte og slipper ekstra gebyrer.

Nyttige snarveier