VW Volkswagen ID.3 og e-Golf elbil
Pressemelding Volkswagen

Volkswagens Way to Zero på Zerokonferansen 2021

Pressemelding Volkswagen

Volkswagens Way to Zero på Zerokonferansen 2021

Skrevet av Lars Joakim Hanssen
11/24/2021

Volkswagen er stolt samarbeidssponsor av Zerokonferansen, noe vi har vært siden 2011. Vi deler Zeros tilnærming til vår samtids største utfordring. Under årets konferanse løfter vi blant annet frem vår egen visjon om Way to Zero.

Bærekraft i alle ledd

Å sette elbiler på veiene er ikke nok i seg selv. Vi må kutte utslipp og tenke bærekraft i alle ledd av vår virksomhet. Fra utvinning av råvarer til bilene etter hvert tas av veiene og sendes inn igjen i kretsløpet. Bilproduksjonen starter med utvinningen av råvarer. Vi er bevisste på at utvinning av råstoffer til produksjon av biler er et inngrep i økosystemer som påvirker mennesker og miljø. Brudd på menneskerettigheter har vært en tilbakevendende problemstilling i batteriproduksjon, som krever råvarer som litium og kobolt.

Volkswagen-konsernet har tydelige etiske retningslinjer og strenge standarder for miljø og sosialt ansvar, både internt og overfor underleverandører. Dette er avgjørende i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvinning av råvarer til produksjonen av elbilene våre.  

vw ID.3 elbil som kjører på en vei omsluttet av skog

Karbonnøytral

Fundamentet for våre elbilmodeller er MEB-plattformen. Det er en skalerbar elbilplattform som kombinerer rekkevidde, sikkerhet og plassbehov, samtidig som den kan tilpasses til ulike bilstørrelser og kundebehov.

Våre MEB-modeller, hvor ID. 3 var først ut, kan være karbonnøytrale gjennom både produksjon og livsløp.

Volkswagenkonsernet har forpliktet seg til Paris-avtalen, og hele konsernet skal være CO2-nøytralt innen 2050. For å oppnå karbonnøytralitet, etterstreber Volkswagen tre prinsipper.

  • Alle CO2-utslipp kuttes der det er mulig, på en bærekraftig måte.
  • Volkswagen legger om energiforsyningen til produksjon og ladeinfrastruktur til å være basert på fornybare energikilder.
  • Volkswagen kompenserer for uunngåelige utslipp, gjennom ulike klimaprosjekter.

Batteriproduksjonen er energikrevende. Dette er grunnen til at produksjonen av en elbil har høyere CO2-utslipp enn en bil med forbrenningsmotor. Det krever enda mer innsats når bilparken skal elektrifiseres: Dersom fornybar energi brukes til å produsere batteriene, reduseres klimaavtrykket kraftig.

Battericellene til ID.-modellene produseres utelukkende med sertifisert grønn energi. Det reduserer CO2-utslippene fra denne delen av produksjonen til nesten null.

Stålproduksjon og produksjonen av de elektriske motorene er andre viktige områder. For eksempel bruker Volkswagen resirkulert aluminium i motoren.

Det genereres også CO2-utslipp fra produksjon av andre komponenter. På Volkswagens fabrikk i Zwickau, hvor ID.-modellene bygges i dag, er det gjennomført tiltak over flere år som har ført til en reduksjon av CO2-utslipp på 66 prosent sammenlignet med nivået i 2010.

Fabrikken forsynes med grønn energi, og har en egen termisk kraftstasjon som drives med naturgass. Denne har også en stor tilleggsfunksjon: Den dekker også 70 prosent av fabrikkens oppvarmingsbehov.

Volkswagen mener alvor med sitt initiativ Way to Zero. Planene og tiltakene er konkrete for å redusere karbonutslippene fra selskapet og produktene. Målet er å bli helt karbonnøytrale.

Et annet mål er å kutte CO2-utslippene per bil i Europa med 40 prosent innen 2030. Resultatet er at en gjennomsnittlig Volkswagen vil slippe ut 17 tonn mindre CO2.

Allerede nå er det slik at når kunder får utlevert en ID.-modell fra forhandlerne våre, får de et sertifikat som eiere av en karbonnøytral bil. Volkswagen garanterer at CO2-utslippene fra forsyningskjeden, hele produksjonsprosessen og logistikken har blitt delvis redusert, og at CO2-utslipp som ikke kan unngås, kompenseres gjennom støtte til internasjonalt anerkjente klimavernprosjekter.

Og på veien er elbilene fra Volkswagen helt utslippsfrie – så sant de lades med elektrisitet fra fornybare kilder. 

Volkswagen Way to Zero kretsløp

Inn i kretsløpet

ID.-modellene er utviklet med en programvare som kan oppgraderes trådløst, og på den måten fornyes gjennom hele bruksperioden, noe som kan bidra til å holde bilene på veien enda lenger.

Den samme tilnærmingen har vi på våre servicepunkter, hvor utgangspunktet er at vi skal reparere alle skader og holde bilene på veien lengst mulig. Der det er mulig, reparerer vi deler fremfor å bytte, og vi har dessuten store ambisjoner om å legge til rette for mest mulig bruk av byttedeler.

Når bilene tas av veiene etter endt bruk, går de tilbake i kretsløpet gjennom resirkulering hvor gjenvinningsgraden nærmer seg 100 prosent.

Hør mer om våre nullutslippsambisjoner i denne filmen!
 

--:--

Nyttige snarveier