2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen Arteon, Passat Alltrack, Tiguan og Golf Alltrack i alpene

Rolig avgiftsovergang for bilbransjen.

08.10.18

På vegne av kundene, forbrukerne og hele bransjen er Harald A. Møller AS glade for at Regjeringen holder løftet om en rolig overgang til den nye testsyklusen WLTP.

- Det norske bilmarkedet er midt i et historisk skifte. Derfor er det ekstra viktig for både bransje og forbruker at WLTP-innføringen skjer på en rettferdig og rolig måte, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Det har lenge vært usikkert hvordan Regjeringen ønsker overgangen til nye målemetoder for utslipp skal foregå, og hvordan denne overgangen vil påvirke avgiftsnivået på biler. Denne usikkerheten fjernet finansminister Siv Jensen i begynnelsen av september, og dette bekreftes i dag ved fremleggelsen av statsbudsjett for neste år.

- Her deler vi Siv Jensens og Regjeringens vurdering. En overgangsperiode gjennom 2019 er det mest rettferdige løsningsalternativet, sier Hekneby.

- KrF har uttalt at de ser på en videreføring av overgangsordningen som en klok løsning. Vi forventer at de står ved det og at de sikrer flertall for en løsning som gjør at forbrukernee unngår å bli hovedingrediensen i et politisk spill på Stortinget denne høsten, sier Hekneby.

Ulf Tore Hekneby

En rolig overgang.

Nye biler typegodkjennes nå etter den såkalte WLTP-standarden, som erstatter den utgående NEDC-standarden. Men det er altså ikke slik at bilene slipper ut mer enn tidligere, selv om utslippsmålingene blir annerledes enn hva man er vant med.

- Nye biler blir tvert imot stadig mer effektive og miljøvennlige, sier Ulf Tore Hekneby.

I en overgangsfase blir de nye WLTP-verdiene omregnet til verdier tilsvarende nivåene på de utfasede NEDC-verdiene. Dermed unngår man å måtte endre på selve avgiftssystemet for å sikre at det ikke blir en utilsiktet økning i avgiftsnivået. 

- Overgangsperioden gjennom 2019 gir tid til å vurdere hvordan dette løses godt på lengre sikt. Myndighetene må se WLTP-overgangen i sammenheng med transformasjonen i bilbransjen og behovene for utbygging av ladeinfrastruktur når målet er at alle skal velge nullutslipp i 2025. 

- Brå avgiftsøkninger er ikke løsningen, særlig fordi det fortsatt er veldig mange som av ulike årsaker ikke kan velge fullelektriske alternativer. Mangel på nødvendig ladeinfrastruktur er én viktig årsak som må prioriteres om elbil skal bli aktuelt for alle, noe vi mener er realistisk fra 2025, sier Ulf Tore Hekneby.