2.1.0.6_0, 2017-03-31 11:32:53
Garanti og mobilitet med bil

Garantier og mobilitet ved uhell

Det skal være trygt å kjøre og å eie en bil fra oss. Du som allerede kjenner til Volkswagen er kanskje kjent med hvilken kvalitet som kjennetegner våre biler. Dette bidrar til lavere servicekostnader og en høy andrehåndsverdi. Alle nye Volkswagen personbiler som er registrert etter 01.01.2011 har en Norgesgaranti som gjelder i 5 år/100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer.

Trygg med mobilitetsgaranti

Utvidet sikkerhet.
Volkswagen mobilitetsgaranti på bil
  • God beskyttelse og praktisk hjelp
    Et stort utvalg av tjenester, fra hjemtransport til lån i utlandet.

  • Internationalt
    Gjelder i Vest-Europa og mange av de østeuropeiske landene

  • Gratis
    For nye biler som følger serviceheftet.

Gjelder også for bruktbil.

Sørg for å øke sikkerheten og komforten til neste gang du skal ut og kjøre. Skaff deg mobilitetsgaranti nå. Vi hjelper deg døgnet rundt, uansett om du skulle få motorstopp rett foran huset ditt eller komme ut for en ulykke i utlandet. Vi bistår også hvis du er på ferie og trenger nye bilnøkler eller har behov for bestemte medisiner. 

Hva er mobilitetsgaranti?

Ved å følge Volkswagens anbefalte service- og vedlikeholdsprogram får du automatisk 24 timers mobilitetsgaranti. Dette gir deg trygghet hele veien, hele døgnet!

24 timers mobilitetsgaranti
Alle Volkswagen personbiler fra modellår 1986 kan ha/få mobilitetsgaranti, forutsatt at Volkswagen serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført.

Mobilitetsgarantien fornyes ved hver service, men det forutsetter at servicen utføres av et Volkswagen verksted for at mobilitetsgaranti skal være gyldig til enhver tid. Kan ikke merkeverkstedet vårt reparere bilen din umiddelbart, dekkes gratis leiebil med fri kjørelengde i inntil 3 dager (med unntak av drivstoff og bompenger) for personbil.

Overnatting på hotell
Er det mer hensiktsmessig å vente på bilen, dekker mobilitetsgarantien overnatting på hotell for både fører og passasjerer i 1 døgn. Kostnadene for reparasjon av feilen som er årsaken til driftsstansen, dekkes ikke av mobilitetsgarantien. Her foretas de samme vurderinger som ved et vanlig verkstedbesøk som ikke er forårsaket av uforutsett stopp.

Hjelp fra Viking redningstjeneste
24 timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste, og hjelp tilkalles ved å ringe 04444. Dette nummeret kan også benyttes for å få hjelp selv uten gyldig mobilitetsgaranti, men da vil bileier bli belastet kostnadene for assistansen.

Serviceheftet med stempel fra siste service er å betrakte som et verdidokument som skal ligge i bilen.

Uhell som ikke dekkes av mobilitetsgarantien
Både starthjelp og hjelp til skift av defekt hjul eller eventuell inntauing ved punktering dekkes av Mobilitetsgarantien (leiebil dekkes ikke ved punktering). Andre selvforskyldte uhell som drivstoffmangel, feilfylling eller utelåsing, dekkes ikke. Det samme gjelder ved kollisjon, utforkjøring, drivstoffmangel på grunn av is eller voksdannelse i drivstoffsystemet eller driftsstans med bakgrunn i reparasjoner utført ved et ikke-merkeverksted.

Gjentatt starthjelp dekkes ikke dersom bilen ikke har vært innom verksted i mellomtiden.

Nybilgaranti – 5 års Norgesgaranti på nybil

Det er fint å vite om garantiordningene som følger med bilen.
Volkswagen nybilgaranti

Nybilgarantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer, og gjelder for biler importert av Harald A.Møller AS. For at garantien skal være gjeldende må service, vedlikehold og reparasjoner til enhver tid utføres i henhold til Volkswagens fastsatte normer.

Garantien begrenser ikke garantitakerens lovfestede rettigheter i hht. norsk lov (Lov om kjøp, Lov om Forbrukerkjøp) overfor selger ved mangler, og heller ikke eventuelle krav i hht. lov om produktansvar.

Direkte slitasjedeler og justeringsarbeider er unntatt fra garantien.

5 års Norgesgaranti på Volkswagen originaldeler®

Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer og gjelder for deler importert av Harald A.Møller AS. Direkte slitasjedeler er unntatt fra garantien.

Lakkgaranti

Alle nye Volkswagen personbiler garanteres i 3 år fra leveringsdato mot skader i lakken som kan føres tilbake til feil i produksjonen. Skader som er oppstått på grunn av ytre påvirkning, faller naturlig nok utenfor

 

Batterigaranti ladbare biler

Alle nye ladbare hybridbiler og elbiler leveres fra fabrikk med 8 år/160.000 km garanti på batteripakken. Volkswagen garanterer at batteriet skal holde minst 70% kapasitet i inntil 8 år/160.000 km. Garantien forutsetter lading i henhold til bilens instruksjonsbok og med originalt ladeutstyr.

12 års garanti mot gjennomrusting.

Alle nye Volkswagen leveres med 12 års garanti mot gjennomrusting av karosseriet. Med gjennomrusting menes her at det er oppstått hull i karosseriplatene som har utviklet seg innenfra (fra hulrom) som ikke kan forventes å bli oppdaget tidligere i forbindelse med lakkvedlikehold ihht anbefalinger i bilens instruksjonsbok.
Skadene må ikke være forårsaket av ytre påvirkning.

3 fakta om mobilitetsgaranti.