Driftstans og bilberging ved ulykke
Driftstans og bilberging ved ulykke
Driftstans og bilberging ved ulykke

Veihjelp og assistanse ved bilulykke og driftsstans

 1. Bilulykke og driftsstans

Volkswagen nødtjeneste (915 04444) er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken

Ved bilulykke eller driftsstans* stiller Volkswagen nødtjeneste opp med veihjelp og assistanse som bilberging.  Det kan oppstå uhell eller en driftsstans selv om kvaliteten er på topp og alle forholdsregler er tatt.

*Driftsstans på grunn av en teknisk feil som gjør at du ikke kan komme deg til verksted for egen maskin.

Vi kan også hjelpe til dersom du trenger hjemtransport fordi du er blitt syk på ferie.

Har du behov for å taksere skade på bilen din? 

Vi hjelper deg og sender deg et pristilbud innen 24t. 

Slik hjelper vi deg ved en bilulykke eller driftsstans*

Vi hjelper deg på stedet hvis din Volkswagen ikke vil starte. Det gjelder uansett om du er hjemme eller ute på veien. Alt du trenger å gjøre, er å ringe oss på 91504444 for veihjelp fra Volkswagen.

1
Tauing til nærmeste Volkswagen-forhandler

Fordeler for deg

Tjenesten er dekket av mobilitetsgarantien.

2
Overnatting på hotell

Dersom reparasjonen etter en driftsstans ikke blir ferdig samme dag, kan du og passasjerene dine overnatte på hotell. Regningen tar vi.

*Gjelder ved gyldig mobilitetsgaranti. Bilen har fått driftsstans på grunn av en teknisk feil, og du kan ikke komme deg til verksted for egen maskin. Selvforskyldt driftsstans dekkes ikke av mobilitetsgarantien.

 

Første tiltak ved en bilulykke - Hva gjør du hvis du utsettes for en bilulykke? 

Noen få grep hjelper deg med å beholde kontrollen over situasjonen. Her er tiltakene som du bør igangsette på ulykkesstedet.

1
Sikre ulykkesstedet ved en bilulykke
 • Slå på nødsignalanlegget
 • Sørg for lys hvis det er mørkt ute
 • Ta på deg refleksvest
 • Sett opp varseltrekant
 • Få passasjerene i sikkerhet
 • Be vitner om å vente og hjelpe til
2
Ta deg av skadede personer
3
Ring redningsmannskaper
 • Brann 110
 • Politi 112 (Ring politiet på 02800 dersom det ikke er en nødsituasjon. Du kommer automatisk til hovedsentralbordet i det politidistriktet du befinner deg i. 02800 gjelder også når du vil komme i kontakt med viltnemda)
 • Ambulanse 113

Dette er viktig når du snakker med redningsmannskaper

 • Hvor skjedde det?
 • Hva har skjedd?
 • Hvor mange skadede personer?
 • Hvilke typer personskader?
 • Vent på ytterligere spørsmål fra personen i den andre enden

Vi anbefaler å ringe politiet (112) i forbindelse med følgende

 • Personskader eller store materielle skader
 • Uklart skyldforhold
 • Straffbar handling: Bilfører rømt fra stedet, alkohol, narkotika, simulert ulykke
 • Ulykker i utlandet
 • Ulykker som involverer vilt, husdyr eller kjæledyr
 • Ulykker med objekter
4
Utfør førstehjelp
5
Hjelp skadede personer bort fra fareområdet
6
Sørg for å sikre bevis etter en bilulykke
 • Ta bilder av ulykkesstedet, rydd deretter stedet
 • Ta bilder av skader, skisser ulykken
 • Utveksle data med motpart i ulykken samt vitner 
 • Ikke fordel skyld på ulykkesstedet!
 • Informer forsikringsselskapet 
7
Ring Volkswagen nødtjeneste: 91504444

Volkswagen nødtjeneste har spesialister på bilulykker og kan tilby enestående service på alt som følger med en ulykke. Vi har ekspertise på alt fra reparasjoner til skadeoppgjør. I tillegg stiller vi med topp moderne verkstedutstyr og originale bildeler. Våre eksperter hjelper deg med alt som følger med en ulykke – vi er dessuten autorisert Skadespesialist. 

Fordeler for deg:

 • Vi gir deg veihjelp døgnet rundt 
 • Mange tjenester: Hjelp ved uhell, bilberging, hjemtransport, mobil nødtjeneste
 • Reservebil sikrer full mobilitet

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Da er vi her for deg. For oss er du den viktigste.

Tiltak ved bilulykke i utlandet eller med dyr

1
Følgende er viktig ved en bilulykke i utlandet
 • Utveksle data
 • Skriv ned forsikringsnummeret til motparten i ulykken
 • Fyll ut europeisk skademelding. Det er ikke bare i utlandet den er nyttig. Den europeiske skademeldingen hjelper deg også i Norge med å rapportere skaden på en enkel måte. Viktig:
 • Skademeldingen fordeler ikke skyld! Last ned skademeldingsskjema som PDF
 • Rapporter ulykken til forsikringsselskapet mens du fortsatt er i utlandet
 • Viktig: Grønt kort er påbudt i mange land og fungerer som bevis på at bilen din er forsikret
2
Hvis du havner i en kollisjon med et vilt dyr eller husdyr
 • Hvis dyret løper vekk: ring politiet og/eller viltnemda på 02800
 • Ikke ta med dyret, hold avstand
 • Viktig for forsikringen: Få bekreftelse på viltpåkjørsel fra politiet (også hvis dyret har løpt vekk)
 • Ikke utbedre spor på bilen
3
Viktig ved bilulykke som involverer kjæledyr

Merk: Skadede dyr kan reagere aggressivt, vurder risikoen.

 • Ta ved behov kontakt med politiet/viltnemda
 • Dyret blir liggende: legg eller dra det ut i veikanten med et teppe
 • Dyret går fritt rundt: bind det fast for å unngå flere ulykker
 • Forsøk å finne ut hvem eieren er (erstatningsplikt i forbindelse med skader)
 • Ring politiet hvis eieren er ukjent
4
Viktig ved en bilulykke som involverer objekter
 • Informer eier eller vent på vedkommende i et passende tidsrom
 • Ukjent eier? Rapporter ulykken til politiet og legg igjen en beskjed med kontaktdata og meldingen “politi varslet”
 • Ved betydelig skade: Ring politiet (112)
5
Tiltak ved driftsstans
 • Hva gjør du hvis du får motorhavari og ikke får kjørt videre? Følgende tiltak er viktige hvis du får driftsstans med bilen:
 • Ivareta sikkerheten. Gå ikke ut av bilen på siden som vender mot veien, gå bak autovernet. Ikke vent bak bilen.
 • Vær synlig. Bruk nødsignalanlegg, lys, refleksvest og varseltrekant. Husk at du må sikre stedet dersom bilen din har stanset slik at det er en fare for andre trafikanter. Bruk varseltrekanten og plasser den i god avstand til bilen. 
 • Tilkall hjelp. Bruk oppstilte nødtelefoner eller Volkswagens nødtjeneste.
 • Vær alltid forberedt. Ha varseltrekant, refleksvest, startkabler og slepetau tilgjengelig.
6
Dine rettigheter ved en bilulykke eller driftsstans
 • Hopper du gjerne over det som står med liten skrift i forsikringspapirene? Våre tips hjelper deg slik at du likevel får det du har krav på.
 • Ta kontroll over rettighetene dine. Ikke overlat skadeoppgjøret, ved et uhell eller en bilulykke, utelukkende til motpartens forsikringsselskap. Sørg selv for at dine krav blir hensyntatt.
 • Pass på at du får dekket alt du har krav på, fra kostnader for tauing av bilen, til erstatning for tort og svie.
 • Pass på at produsentens krav hensyntas i forbindelse med reparasjonen av bilen. Eller bruk aller helst et verksted du stoler på. Det bidrar til å opprettholde bilens verdi. Kontakt ditt Volkswagen-verksted her. 
 • Bruk en uavhengig bilsakkyndig – uavhengig av anbefalingen fra motpartens forsikringsselskap
 • Det er lettere å få gjennomslag for kravene dine når du har full oversikt over rettighetene dine. Rådfør deg med en advokat. Det har du rett til.

Oi sann! Nettleseren du bruker støttes ikke eller er utdatert

Vi kan ikke vise deg innholdet på denne nettsiden fordi din nettleser enten er utdatert eller ikke støttes. Nettsiden fungerer best med Firefox eller Google Chrome. Les mer og last ned Firefox nettleser her eller Google Chorme nettleser her