2.13.82.1, 2019-01-22 15:18:18
Volkswagen car net internett i bilen

Car-Net driftsmeldinger.

Her finner du kontinuerlige oppdateringer av driftsmeldinger med relevant informasjon for deg og din Car-Net-profil. Dersom du ikke får de svarene du trenger kan du kontakte vårt kundesenter via carnet-support@volkswagen.de

Det skal utføres vedlikehold på Car-Net webshop 05.03.2019 kl. 13:20 - 13:50. I denne perioden vil det ikke være mulig å forlenge Car-Net avtalen. 

Det vil bli utført vedlikehold på IT-systemet som fører til at nedetid på alle tjenester. Dette skjer i tidsrommet søndag, 24.02.2019 kl. 16:00 til fredag, 01.03.2019 kl. 18:00. Vi beklager ulempene dette vil medføre. 

Det skal utføres vedlikehold på Car-Net webshop 21.02.2019 kl. 10:00 – 12:00.  I denne perioden vil det ikke være mulig å forlenge Car-Net avtalen.

Det utføres oppdateringer i Car-Net WebShop onsdag 23.01.19 fra 10:15-10:45. I denne perioden vil man ikke kunne forlenge Car-Net avtalen. 

Det utføres oppdateringer i Car-Net WebShop onsdag 16.01.19 fra 10:15-10:45. I denne perioden vil man ikke kunne forlenge Car-Net avtalen. 

Snarveier.