2.16.93.1, 2019-06-21 00:13:24
Volkswagen sikkerhetssystemer i bil

Sikkerhetssystemene som forhindrer bilulykker på veien.

Volkswagens sikkerhetssystemer kan redde deg dersom en ulykke oppstår, men systemene hjelper også til i forkant for å forhindre at ulykken skjer. Ikke bare føles det komfortabelt og trygt, men det skaper stor sikkerhet i bil. Vi oppfordrer deg naturligvis til å kjøre på helt vanlig måte med fullt fokus i trafikken, og anse sikkerhetssystemene som en tilleggshjelp på veien. 

Volkswagen adaptiv cruise control avstandsregulering

Adaptiv cruise control.

Det er lettere å kjøre avslappet i trafikken når du vet at du holder trygg avstand til kjøretøyet foran. ACC automatisk avstandsregulering, hjelper deg med nettopp det.

ACC måler avstanden og farten til kjøretøy foran deg. En sensor overvåker området foran bilen. I kø og trafikkork samarbeider systemet med DSG direktekoblingsgirkassen, som tilbys som ekstrautstyr, for å bremse bilen helt ned og kjøre i gang igjen like etterpå. ACC automatisk avstandsregulering holder trygg avstand til kjøretøyet foran ved hastigheter opptil 210 km/t, innenfor systemets begrensninger.    

Den automatiske avstandsreguleringen ACC er basert på en radarsensor med en rekkevidde på inntil 200 meter og en radarstrålevinkel på 12 grader. Radarsensoren og styreenheten er integrert i én styreenhet som er plassert bak Volkswagen-logoen i grillen (gjelder for eksempel Passat).

Prinsippet.
Ut i fra signalene fra radarsensoren beregner styreenheten ikke bare avstanden til bilen foran, men også kjørehastigheten i forhold til avstanden. Hvis det er flere kjørefelt, beregner den også forholdet til kjøretøyer som kjører skrått plassert i forhold til bilen. Hvis flere kjøretøyer er innenfor sensorens rekkevidde samtidig, brukes denne informasjonen til å velge hvilket kjøretøy systemet bør følge. Radarsensoren er ikke i stand til å oppdage hindringer som står stille, som for eksempel bilkøer eller autovern.

Automatisk avstandsregulering.
Hvis du tar igjen en forankjørende, eller hvis et annet kjøretøy legger seg ut foran deg, senker den automatiske avstandsreguleringen farten ved å gripe inn i motorstyringen. Om nødvendig tar den også kontroll over bremsesystemet. Hvis retardasjonen overstiger 30 prosent av bilens maksimale bremseeffekt, varsles føreren med lydsignal og melding om å bremse manuelt.

Fordeler for deg:

  • Høy kjørekomfort på lange reiser. Undersøkelser viser at den automatiske avstandsreguleringen ACC reduserer stressnivået betraktelig når du sitter bak rattet.
  • Sikkerheten blir mye bedre når du kan holde trygg avstand til trafikken foran.
  • Automatisk akselerasjon og nedbremsning på motorveien.
  • Kjørehastigheten kan begrenses til høyeste tillatte hastighet.
  • Dette gjør det mindre slitsomt å kjøre bil. Føreren kan konsentrere seg fullt og helt om det som skjer på veien.

Multikollisjonsbrems.

Unngå følgekollisjoner.

Multikollisjonsbremsen sørger for at bilen bremses ned til stillestående så raskt som mulig, innenfor systemets begrensninger. Visste du at 22 % av alle kollisjoner med personskader er følgekollisjoner? For å unngå følgekollisjoner har Volkswagen utviklet et innovativt assistentsystem – multikollisjonsbremsen. Den er en del av det integrerte sikkerhetssystemet og starter automatisk nedbremsing etter en kollisjon, innenfor systemets begrensninger. Dermed kan den bidra til å forhindre påfølgende kollisjoner. Multikollisjonsbremsen aktiveres hvis to sensorer som er uavhengige av hverandre, registrerer et sammenstøt. I slike tilfeller bremses bilen ned. Du kan når som helst ta over styringen igjen.

Volkswagen sikkerhetssystemer nødbrems

Front Assist med City nødbrems.

Unngå kollisjon med bilen foran.

Førerassistentsystemet Front Assist med City nødbrems hjelper deg å unngå at du kolliderer med bilen foran. En radarsensor måler avstanden til forankjørende bil og varsler deg både visuelt og med lyd hvis sikkerthetsavstanden blir for kort. Samtidig forbereder bremsesystemet seg på å gripe inn slik at føreren kan avverge en evnetuell påkjørsel. Varslingstrinn 2 består av et kort bremseinngrep. Om føreren mot fomodning heller ikke nå griper inn begynner systemet å delvis bremse ned bilen.

I svært kritiske situasjoner, der en kollisjon er uungåelig, bremser systemet automatisk med full kraft slik at konsekvensene av hendelsen blir minst mulige. 

City nødbrems har helautomatisk kollisjonsbeskyttelse som kan redusere faren for kollisjoner. I lave hastigheter mellom omtrent 5 og 30 km/t registrerer radarsensorer trafikken foran deg samt gjenstander som er i veien på en avstand av inntil 10 meter. Straks bilen holder for kort avstand, kan systemet bremse bilen automatisk. Dette kan redusere skadene ved en ulykke.

Begge er inkludert i ACC (Adaptiv cruise control)-pakken. Front Assist varsler deg om fare for kollisjon ved hastigheter opptil 210 km/t. Du varsles både med et lyd- og et lyssignal, og systemet gjør klart til nødbremsing. Hvis faren ikke blir avverget, starter systemet automatisk nedbremsing. Dette kan bidra til å redusere kollisjonshastigheten. Front Assist hjelper deg også under bremsingen, slik at maksimal bremseeffekt aktiveres ved behov.

Volkswagen sikkerhetssystem i bil xds differensialbrems

XDS elektronisk differensialbrems.

Optimalisert veigrep.

XDS er en videreutvikling av differensialbremsen EDS som inngår i ESP-systemet. Ved hjelp av sensorene i ESP-systemet kan den intelligente elektronikken registrere at det indre hjulet foran mister marktrykk, og gjennom aktiv bremsing av dette hjulet optimalisere veigrepet. I praksis motvirker dermed XDS de typiske understyringstendensene som ofte oppstår under aktiv kjøring i kurver med forhjulsdrevne biler.

Volkswagen sikkerhet i bil antiskrens

Antiskrensregulering.

Det elektroniske stabiliseringsprogrammet registrerer kritiske kjøresituasjoner, for eksempel fare for skrens, og forhindrer til en viss grad at føreren mister kontrollen over bilen.

Systemet må kontinuerlig motta informasjon for at det elektroniske stabiliseringsprogrammet skal kunne reagere i kritiske kjøresituasjoner. For eksempel: Hvor føreren styrer, og hvor bilen kjører. Svare på det første spørsmålet får systemet fra rattutslagssensoren og ABS-turtallssensorene på hjulene. Ved hjelp av denne informasjonen finner styreenheten en beregnet styreretning og en beregnet kjøremåte for bilen. Informasjon om bilens gyrobevegelser og tverrakselerasjon er annen viktig informasjon. Ved hjelp av denne informasjonen beregner styreenheten bilens faktiske tilstand. Det elektroniske stabiliseringsprogrammet hindrer at bilen blir ustabil i svinger, når hastigheten ikke er riktig tilpasset, når veibanen plutselig endrer seg (våt, glatt eller tilsølt veibane) eller føreren plutselig må foreta en unnamanøver. I slike tilfeller spiller det ingen rolle om bilen blir ustabil fordi den understyrer (har retning mot svingens ytterkant) eller overstyrer (bakparten slår ut).

Det elektroniske stabiliseringsprogrammet bruker data fra sensorene og registrerer hvilken ustabil situasjon bilen er i, og korrigerer bilen ved hjelp av bremsesystemet og motorstyringen. I tilfelle understyring bremser systemet ned bakhjulet på den siden som vender mot midten av veien. Samtidig reduseres motoreffekten inntil bilen er stabilisert. Systemet forhindrer overstyring ved å bremse det ytre forhjulet og med inngrep i motor- og girkassestyringen.

Dette er et komplekst system som stadig videreutvikles ut fra erfaringer og mer sensitiv elektronikk.

Volkswagen sikkerhetssystem fotgjengerregistrering

Registrerer fotgjengere.

Systemet som oppdager fotgjengeren når du ikke gjør det.

Fotgjengerregistreringen er en utvidelse av Front Assist avstandskontrollsystem med City-nødbremsfunksjon, og leveres i kombinasjon med Sikkerhetspakken. Ved hjelp av to sensorer foran på bilen, en radar i grillen og et kamera i speilfoten overvåker systemet området foran Passat, og registrerer for eksempel en fotgjenger som plutselig er på vei ut i veibanen.

Systemet varsler deg både akustisk og visuelt. Hvis du nå ikke trår på bremsen, vil systemet rykke i bremsene for å advare deg om situasjonen. Samtidig klargjøres bremsene slik at maksimalt bremsetrykk umiddelbart er tilgjengelig hvis nødbremsing blir nødvendig. Hvis du fortsatt ikke bremser, vil systemet – innenfor systemets begrensninger – automatisk nødbremse bilen. I et ideelt tilfelle vil dette forhindre kollisjon eller redusere følgene av en kollisjon. 

Volkswagen sikkerhetssystem kjørefeltassistent

Kjørefeltassistenten Lane Assist.

Korrigerer styringen og hjelper deg med å holde bilen i kjørefeltet.

Det er lett å miste konsentrasjonen på lange og ensformige veistrekninger. Kjørefeltvarslingen Lane Assist er en nyttig hjelp på motorveien og gode landeveier. Den korrigerer styringen og hjelper deg med å holde bilen i kjørefeltet.

Begge sider av kjørefeltet må være merket for at systemer skal fungere ordentlig. En kameraenhet følger merkingen og griper inn med et korrigerende styremoment ved fare. Hvis det maksimale rattmomentet ikke er tilstrekkelig til å holde bilen innenfor kjørefeltet, systemet ikke lenger registrerer kjørebanen eller hastigheten er under 60 km/t, varsler Lane Assist føreren ved å vibrere med rattet. Føreren må ta kontroll over styringen selv.
Hvis føreren slipper rattet med begge hendene, registrerer systemet det. Da kobles Lane Assist automatisk ut etter ca. ni sekunder.Assistentsystemet Lane Assist fungerer sikkert og intuitivt. Det har likevel noen tekniske begrensninger.

I følgende tilfeller har systemet begrenset funksjon:

  • For mange eller feil merker i kjørebanen
  • For liten radius i svinger
  • I dårlig vær
Volkswagen passasjerbeskyttelsessystem sikkerhet i trafikken

Automatisk system for passasjerbeskyttelse - PreCrash.

Iverksetter sikkerhetstiltak når det er fare for at familiebilen kan havne i en ulykke.

Volkswagens passasjerbeskyttelsessystem er et proaktivt system som kan, innenfor systemets begrensninger, registrere farlige situasjoner som kan ende med en ulykke, og automatisk iverksette tiltak. Vinduene og soltaket lukkes for eksempel nesten helt igjen, dette for at vindus- og sidekollisjonsputene skal ha maksimal effekt. Samtidig strammes sikkerhetsbeltene foran på brøkdelen av et sekund, slik at føreren og passasjeren foran holdes trygt på plass. Når faren er over, slakkes beltene og sidevinduene og soltaket kan åpnes igjen. 

Volkswagen sikkerhet i bil kollisjonsputer

Kollisjonsputesystem med styreenhet.

Kombinert med sikkerhetsbelter, reduserer kollisjonsputer risikoen for alvorlige hode- og brystskader ved kraftige kollisjoner.

Hvis crashsensorene registrerer en kollisjon som er kraftigere enn utløseverdien, tenner kollisjonsputestyreenheten en gassgenerator. Den fyller kollisjonsputen i rattet og i instrumentpanelet på passasjersiden i løpet av 30–40 millisekunder. De utløste kollisjonsputene fanger opp hodet og overkroppen og fordeler belastningen på en så stor flate som mulig. Allerede etter 120 millisekunder begynner gassen å sive ut, og puten synker sammen. Bevegelsen til hodet og nakken blir bremset og dermed reduseres faren for skader.

Frontkollisjonsputer som utløses i to trinn er en videreutvikling av de tradisjonelle kollisjonsputene. Avhengig av kollisjonsstyrken kan kollisjonsputene utløses i to trinn. Det reduserer belastningen på føreren og passasjeren i forsetet ved en ulykke. Den beste beskyttelsen oppnås bare når personene bruker sikkerhetsbeltene riktig, fordi kollisjonsputene fungerer sammen med beltestrammerne foran. I tillegg til frontkollisjonsputer kan bilen utstyres med side-, kne- og hodekollisjonsputer.

Side-, kne- og hodekollisjonsputer.

Du sitter trygt i bil fra Volkswagen.

Side- kne- og hodekollisjonsputene fungerer på samme måte som kollisjonsputene foran. Knekollisjonsputen sitter i panelet under rattet, sidekollisjonsputene sitter i siden på seteryggene foran og bak mens hodekollisjonsputen er en såkalt «Side-Guard» kollisjonsputegardin som sitter i taktrekket over dørene og som beskytter både forsete- og baksetepassasjerene ved en sidekollisjon.

Styreenhet for bilens kollisjonsputer.

Kollisjonsputestyreenheten registrerer og evaluerer et sammenstøt og aktiverer de nødvendige sikkerhetssystemene i forhold til typen sammenstøt og hvor kraftig det er.

Styreenheten får informasjon fra inntil seks eksterne akselerasjonssensorer (crashsensorer). Kollisjonsputestyreenheten har akselerasjonssensorer som registrerer bilens akselerasjon i lengderetningen, på tvers og om bilens akse. I tillegg bruker styreenheten en rotasjonssensor som registrerer bilens rotasjon om lengdeaksen. Sensorene i styreenheten hjelper til å evaluere og sammenligne signalene fra de andre sensorene. Styreenheten beregner hvilken retning sammenstøtet kommer fra, og hvor kraftig det er, slik at de nødvendige sikkerhetssystemene kan utløses. Gjennom crash-signalutgangene er styreenheten koblet til flere CAN-databussystemer. Det gjør det enklere å orientere seg og å få passasjerene ut av bilen etter en ulykke.

Gjennom omfattende forskning og kontinuerlig videreutvikling har Volkswagen utviklet systemet for styring av kollisjonsputer og sikkerhetsbelter slik at det gir optimal beskyttelse ved ulike typer sammenstøt. Totrinns kollisjonsputer som utløses avhengig av hvor kraftig sammenstøtet er, reduserer faren for skader på fører og passasjer. Systemet skiller mellom styrken på en kollisjon og kraftige støt, som kan skyldes steinsprut eller hull i veien. På den måten utløses ikke sikkerhetssystemet når det ikke er et reelt sammenstøt.

 

Nødassistenten Emergency Assist.

Emergency Assist er Volkswagens nødassistent, som hjelper deg i spesielt farlige situasjoner på veien.

Ekstrautstyret, Emergency Assist, tar delvis kontroll over bilen hvis du får et illebefinnende. Assistenten aktiveres dersom Side Assist feltskifteassistent registrerer at du ikke styrer bilen og at du heller ikke reagerer på advarsler fra systemet. For å advare deg, samt varsle passasjerene og andre trafikanter, rykker systemet i bremsene og avgir lydsignaler. Systemet aktiverer også nødsignalanlegget og iverksetter myke styrekorrigeringer. Hvis du fortsatt ikke er i stand til å ta styringen over bilen, bremses bilen helt ned på en kontrollert måte. Dette kan bidra til å forhindre en ulykke, innenfor systemets begrensninger.

Nødassistenten leveres i kombinasjon med Sikkerhetspakke.

Volkswagen trøtt i bil tretthetsvarsling i trafikken

Automatisk varsel om behov for en pause.

Dersom bilen registrerer avvikende rattbevegelser blir du advart.

Når du kjører registrerer bilen styringsbevegelsene på rattet. Avviker styringsresponsen til føreren fra den normale styringsresponsen under normal, oppmerksom kjørestil, får man varsel gjennom et lydsignal. I tillegg vises et varsel i kjørecomputeren som anbefaler føreren om å ta en pause.

Volkswagen blindsonevarsler sikkerhet i bil

Side assist blindsonevarsler.

Advarer deg hvis det er et kjøretøy i blindsonen din.

Blindsonevarsleren, som er ekstrautstyr, fungerer ved hastigheter fra 15 km/t. Hvis et kjøretøy eller en gjenstand kommer inn i blindsonen, varsler systemet deg om potensiell fare ved hjelp av en LED-indikator i sidespeilet. Slår du likevel på blinklyset, begynner LED-lampen å blinke raskere for å advare deg om den farlige situasjonen.

Snarveier.