2.16.93.1, 2019-06-21 00:13:24
wltp test forbruk og utslipp bil

Ofte stilte spørsmål og svar om WLTP (FAQ).

Her får du svar på de mest stilte spørsmålene for de nye forbruksverdiene og WLTP som ny testprosedyre.

En kjøresyklus angir under hvilke forhold drivstofforbruket og CO2-utslippene for et kjøretøy skal måles, og hvilke krav som stilles til målingene. Målet er å simulere en realistisk gjennomsnittlig kjøretur. Kjøresyklusen spesifiserer forhold som starttemperatur, hastighet og målingens varighet for å sikre at produsentene oppgir sammenlignbare verdier ved registrering og salg av kjøretøy.

New European Driving Cycle, eller "den nye europeiske kjøresyklusen”, ble innført av EU den 1. juli 1992. Den skulle garantere standardiserte målemetoder for den enkelte modellens utslipp og forbruk og sikre et bedre sammenligningsgrunnlag for kjøretøyer. Den gjenspeiler imidlertid ikke faktisk forbruk.

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ble innført i september 2017 som en ny internasjonal standardsyklus. WLTP benytter seg en profil som ligner mer på faktisk daglig kjøreatferd enn det som var tilfellet for NEDC-standarden. Den nye prosedyren skal gi et mer realistisk bilde av bilenes forbruk. Den er basert på en modifisert testsyklus med strengere spesifikasjoner.

NEDC-testsyklusen, som ble innført av EU i 1992, er utdatert og kan ikke gjenspeile individuell kjøreatferd på en nøyaktig måte. Den nye WLTP-standarden skal derimot garantere at utslipps- og forbruksverdiene som måles ved typegodkjenningstesting av en modell, gjenspeiler verdiene under virkelige kjøreforhold. Det er årsaken til at både testprosedyren og kjøresyklusen skiller seg fra NEDC-standarden. 

For eksempel innebærer de reviderte testparametrene en lengre testdistanse, lengre kjøretider, kortere tid på tomgang og høyere gjennomsnittshastighet. De tar også hensyn til eventuelt ekstrautstyr. De nye parameterne resulterer generelt i høyere forbrukstall.

Testprosedyren WLTP med nye målemetoder for forbruks- og utslippstall ble innført høsten 2017 som en internasjonal standard for alle nylanserte biler med nye typegodkjenninger. 

Fra og med høsten 2018 vil WLTP erstatte den gamle NEDC-standarden, og alle personbiler skal få forbruks- og utslippsspesifikasjoner basert på WLTP-standarden.

I Norge vil imidlertid alle personbiler fra og med 1. januar 2019  bli avgiftsberegnet basert på WLTP-verdiene i bilens typegodkjenning. Alle varebiler vil få WLTP-verdier i typegodkjenningene fra høsten 2019 og vil bli avgiftsberegnet basert på WLTP-verdier fra 1. januar 2020. 

I dag foreligger det ingen planer om å endre modellporteføljen. De konkrete bilene og tilhørende motorer vil bli optimalisert for å oppnå enda høyere effektivitet og senke utslippene i henhold til gjeldende lovverk.

Ja, det gjør det. Kjøresyklusene for avgass- og utslippsmålinger som er utviklet i Japan (JC 08) og USA (FTP 75), er tettere knyttet til konkrete situasjoner på veiene i det enkelte landet. Den japanske kjøresyklusen omfatter for eksempel mange stopp-og-start-faser, og syklusen kjøres to ganger, først med kaldstart og deretter med varmstart.

Snarveier.