WLTP testsyklus

WLTP

Gir oss mer presist drivstofforbruk og utslippsverdier.

Gir oss mer presist drivstofforbruk og utslippsverdier.

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, og er en testprosedyre som erstatter NEDC. WLTP er en internasjonal standardisert testprosedyre for å tallfeste bilens drivstofforbruk, rekkevidde og utslipp av avgasser. Dette gjelder for alle personbiler og for lette Nyttekjøretøy. WLTP påvirker oss som bilprodusent og våre måle- og testprosedyrer. Vi vil her gjøre så godt vi kan å forklare hva dette vil bety for deg og din Volkswagen

De nye forbrukstallene basert på WLTP som avgiftsberegnes ble innført for personbiler fra januar 2019 og for varebiler fra januar 2020. 

vw volkswagen t-roc suv sett forfra

Hva er WLTP?

Mange som skal kjøpe ny bil sjekker forbruks- og utslippsverdiene på bilen, men hvor mye drivstoff forbruker egentlig en bil? Volkswagen kan nå besvare dette spørsmålet langt mer nøyaktig enn tidligere med den nye og standardiserte testprosedyren WLTP. Denne nye testsyklusen for måling av drivstofforbruk er tettere knyttet opp mot daglig kjøreatferd og erstatter den langt mindre dynamiske testprosedyren NEDC. 

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Den internasjonale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy beskriver en ny testmetode for tallfesting av bilers drivstofforbruk. Prosedyren er basert på faktiske, loggførte kjøredata. I tiden fremover vil den hjelpe oss med å simulere kjøring på en realistisk måte i en laboratoriesituasjon. WLTP tar derfor ikke bare forskjellige situasjoner og hastigheter med i beregningen, men inkluderer også forskjellige utstyrsversjoner og vektklasser.

WLTP vs. NEDC

Ofte stilte spørsmål og svar om WLTP

Fordeler med den nye testprosedyren WLTP

Nyttige snarveier