2.11.78.2, 2018-12-05 18:30:44

Hvor lang levetid har elbilbatterier?

Batteriene i elbilen er like viktige som bensintanken på en bil med fossilt brennstoff. Batterier er et lager for energien som trengs for framdrift av kjøretøyet.

I elbilen er det oppladbare batterier, som fungerer som et strømlager. Det er sjeldent et enkelt batteri i en elbil, men batteripakker, som består av seriekoblede eller parallellkoblede batterier.

Det er knyttet mange spørsmål til batterilevetid, strøm og hvor langt man kan kjøre med batteriene.

Her er noen begrepsforklaringer

Ampere: Strømstyrke

Volt (V): Elektrisk spenning

Watt (W): Effekt

Kilowattimer (kWh): Energimengden som lagres

Lagringsevne: Dette bestemmes av elektrokjemien i hver enkelt batteritype. Derfor jobber bilindustrien med å finne grunnstoffene med de beste egenskapene, da dette avgjør energitettheten og dermed hvor store og tunge batteriene må være.

Leveringsevne: Strøm tappes kontrollert fra batteriene og overføres til elektromotoren for å gi elbilen framdrift. Batterienes evne vurderes ut fra effekt målt i watt (W), og mengde strøm målt i kilowattimer (kWh). Begge deler er interessant for elbilisten, både hvis du trenger fart i bilen (effekt) og vil kjøre langt (mengde).

Levetid: Jo flere kilometer du kan få ut av batteriene, jo lavere driftskostnader har du. Levetiden varierer fra batteri til batteri. Du trenger likevel ikke bekymre deg for batterienes levetid ettersom Volkswagen elbilbatterier har en garanti på 8 år eller 160 000 kilometer.

(Kilde: Elbil.no)