2.2.0.4_0, 2017-05-15 14:52:25
Ladbare hybridbiler er fremtiden

Nybrid – ladbar hybridbil er fremtiden

Med en ladbar hybrid kan du:

  • lade opp det elektriske batteriet hjemme
  • selv velge om du vil kjøre med den elektriske motoren eller med bensin
  • kjøre 100 % elektrisk til jobben og med bensin til hytta
  • elektrisk rekkevidde inntil 50 km, avhengig av temperatur og kjøremønster

Forskjellen mellom hybrid og ladbar hybrid

Miljøbilansvarlig hos Harald A. Møller AS, Petra Söder Vegge fortsetter:

– De ladbare hybridbilene, også kalt plug-in hybrid, skiller seg fra andre hybridbiler ved at batteriene kan lades med strøm fra strømnettet i tillegg til at de lades av bilens generator. De kombinerer med andre ord en konvensjonell bensin- eller dieselmotor med en elektrisk motor, slik de ikke-ladbare hybridbilene gjør, men har i tillegg batterier som kan lades via strømnettet. Bilene kan kjøres et gitt stykke på kun elektrisitet, og har derfor svært gunstige utslippstall fordi bilene kan kjøres på kortere strekninger uten at forbrenningsmotoren starter.

Ladbare hybridbiler kan med andre ord lade batteriet med fornybar energi. I en ikke ladbar hybridbil kommer energien hovedsakelig fra det fossile drivstoffet og rekuperasjon.

Mange bruksmuligheter

De ladbare hybridbilene kombinerer også nullutslipp med lang elektrisk rekkevidde, noe som kan kutte driftskostnadene dramatisk, samtidig som man har tilstrekkelig rekkevidde for lange turer.

– De ladbare hybridbilenes mange bruksmuligheter gjør bilene svært fleksible, og både Passat GTE og Golf GTE kan på grunn av dette fint fungere som familiens eneste bil. Du kan bruke en ladbar hybridbil som ren elbil på kortere strekninger, og som bensinbil på de lange strekningene. Du kan kjøre på strøm i ukedagene, og samtidig være trygg på at du kommer deg helt til hytta i helgene, sier Söder Vegge.

Golf GTE og Passat GTE kan kjøres i fire forskjellige moduser

E-mode (elbilmodus)
Elektrisk drift prioriteres (inntil 50 km). Den overstyres dersom man etterspør høyere effekt med kraftig gasspådrag.

Hybrid (hybridbilmodus)
Veksler automatisk mellom el-motor og bensinmotor etter kjøreforholdene for å sikre maks effektivitet over lengre distanse. Elmotoren understøtter bensinmotoren ved behov. Bilen drives med bensinmotoren ved høy motorbelastning.

Battery charge (lademodus)
Fremdriften skjer først og fremst gjennom bensinmotoren. Samtidig lades også batteriene ved hjelp av bensinmotoren, slik at man bygger opp elektrisk rekkevidde. Dette medfører økt forbruk i forhold til ren hybridkjøring, men kan forsvares dersom man ønsker å kjøre utslippsfritt senere – eksempelvis i byen.

GTE (effektmodus)
I tillegg får man, ved å bruke «GTE»-knappen, frem de mest sportslige sidene ved å hente ut maks kraft fra begge motorer. GTE-knappen er unik for Golf GTE og Passat GTE, og endrer bilenes karakteristikk til utpreget sportslig.

Rask lading av hybridbilen

Fra en veggboks i garasjen eller på husveggen, lades et tomt batteri på en Passat GTE på to timer og 30 minutter, mens et tomt batteriet på en Golf GTE lades på to timer og 15 minutter. Bruker du kun bilen som en ren elbil over en lengre periode og har drivstoff i bensintanken, trenger du ikke bekymre deg for at bilen skades eller at bensinen forringes.

– Bensinen i både Golf GTE og Passat GTE tåler å ikke bli brukt over lengre tid fordi bensintanken er bygget slik at den skal bevare alle gassene i beholderen, sier Petra Söder Vegge

Økonomiske fordeler

Golf GTE og Passat GTE har i dag en lav engangsavgift på grunn av vektfradraget og CO2-utslippet. Bruker du din ladbare hybridbil mest som en elbil vil du også få sterkt reduserte drivstoffavgifter.

Ladbare hybridbiler fra Volkswagen kan lades på alle ordinære ladestasjoner, men ikke på hurtigladestasjoner. Dette fordi disse stasjonene er tenkt for rene elbiler som trenger raskt påfyll av mye strøm. Dette er et behov de ladbare hybridbilene i utgangspunktet ikke har.