2.2.0.4_0, 2017-05-15 14:52:25
Volkswagens ladbare hybridbiler i vinterkulde snø minusgrader

Slik fungerer ladbare hybridbiler i minusgrader

Det har blitt skrevet i mediene om at ladbare hybridbiler, eller plug-in hybrider som de også kalles, sliter med å kunne kjøre i elektrisk modus i vinterkulda med minusgrader til tross for fulladet batteri. Når det gjelder Volkswagens GTE-modeller skyldes dette en grenseverdi som er satt for å beskytte batteriet. 

Kan benyttes intil minus 10 grader

– Volkswagen har satt grensen for når elektrisk modus (E-MODE) kan benyttes til inntil minus 10 grader, hvorpå bilen da skifter til hybridmodus (HYBRID-MODE) og vil veksle mellom bensindrift og elektrisk drift ut ifra hva som er mest hensiktsmessig. Slik fungerer også de andre ladbare hybridbilene fra Volkswagens konkurrenter, uten at de oppgir en fast temperatur. I praksis vil altså de fleste ladbare hybridbiler oppføre seg tilnærmet likt ved kjøring under så lave temperaturer, sier produktsjef for Golf hos Harald A. Møller AS, Jan Tore Kopperud.

Ved så lave vintertemperaturer som ti minusgrader, er det fysiske begrensninger knyttet til batteriteknologi og kapasiteten på batteriet generelt, som medfører at man ikke ønsker å belaste batteriet like mye som for eksempel ved normal sommertemperatur.

– Dette har blant annet med driftssikkerhet og levetid på batteriet å gjøre. I tillegg vil kulda medføre lavere effekt også på elmotoren. Ettersom man i disse bilene har en alternativ drivkilde tilgjengelig, har fabrikken gjort et kompromiss og satt grensen ved minus 10 grader. Det er også slik at så lave temperaturer i elektrisk drift gjør at motortemperaturen på bensinmotoren blir for lav og motoren kan skades dersom denne startes spontant, for eksempel under akselerasjon med fullt gasspådrag ved kickdown eller boostfunksjon. Bensinmotoren startes alltid automatisk ved fullt gasspådrag på en GTE for å oppnå full motoreffekt uansett valgt kjøremodus, forklarer Kopperud.

– Var dette en uventet problemstilling da dere fikk den?

– I utgangspunktet kom det litt overraskende på oss siden vi ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om denne grenseverdien fra Volkswagen. Det er allikevel en kjensgjerning at både hybridbiler og ladbare hybridbiler generelt ikke kan kjøres rent elektrisk ved så lave temperaturer, og vi har fått gode begrunnelser til hvorfor grenseverdien er satt til -10 grader, sier Kopperud.

Grenseverdien kan ikke endres

Kjører du en Golf GTE eller en Passat GTE har du kanskje spurt deg selv om det er noe du som eier kan gjøre selv for å unngå at batteriene blir for kalde til å kunne fungere optimalt.

– Ved å ha bilen på lading vil temperaturen i batteriet påvirkes, men det vil allikevel være slik at bilen skifter til HYBRID-MODE såfremt utetemperaturen kryper under 10 minusgrader under kjøringen. Det er dessverre ikke mulig å endre denne grenseverdien, forklarer Kopperud.

Det er med andre ord ikke noe du kan gjøre selv for å varme opp eller holde batteriet varmt i din GTE.

– Grenseverdien som er satt er begrenset av utetemperaturen, og det er dermed begrenset nytte av en oppvarming av batteriene. Slik vi ser det er dette ikke noe problem, men snarere et fornuftig valg som er gjort fra fabrikkens side for å skåne batteriene og opprettholde driftssikkerheten både til batteriet, elmotoren og bensinmotoren i bilen. Siden batterikapasiteten i de ladbare hybridbilene er såpass begrenset sammenlignet med en ren elbil, ville den teoretiske rekkevidden i elektrisk drift under så lave temperaturer være ytterst begrenset og lite hensiktsmessig sett i forhold til risikoen som belastningen medfører, forklarer Kopperud.

4 kriterier for elektrisk drift

Visse kriterier må være oppfylt for at de ladbare hybridbilene skal kunne kjøre i elektrisk modus. GTE-modellene vil i utgangspunktet alltid prioritere elektrisk drift, men disse kriteriene må da være oppfylt: 

  • Det må være nok strøm på HV-batteriet (høyspenningsbatteriet)
  • Hastigheten må holdes under 130 km/t
  • Kickdown eller boostfunksjonen må ikke aktiveres
  • Utetemperaturen må være over -10 grader

Les også: Nybrid – ladbar hybridbil er fremtiden

Fordelene er mange

Kopperud mener det er viktig å presisere at de ladbare GTE-modellene fra Volkswagen har en rekke fordeler både med hensyn til anskaffelse og bruk. Golf GTE og Passat GTE har i dag en lav engangsavgift på grunn av vektfradraget og CO2-utslippet. Bruker man sin ladbare hybridbil mest som en elbil vil man også få sterkt reduserte drivstoffavgifter. 

– Når temperaturen er lavere enn -10 grader, fungerer GTE-modellene som de fleste andre hybridbilene gjør uavhengig av temperatur. Det at vi kan låse den i e-modus når temperaturen er over -10, er en fordel mange andre hybridbiler ikke har og det er viktig å se på den totale bruken gjennom hele året, sier Kopperud.