Bærekraft

Råstoffer til elbiler

Elbiler er et bærekraftig alternativ for fremtiden, men stiller oss samtidig overfor utfordringer blant annet når det gjelder bruk av råstoffer og gjenvinning. Volkswagen tar sitt ansvar på alvor og arbeider med helhetlige løsninger til fordel for både menneskene og miljøet.

Illustrasjon av litium og kobolt

For å produsere elbiler trenger man råstoffer

For å drive en bil trenger man energi. Elektrisk drift er en av de mest energiøkonomiske driftsformene. En elbil kan kjøre tre til fire ganger lenger enn en bil med forbrenningsmotor på samme energimengde. Elbilene fra Volkswagen får strøm fra et litiumionbatteri.

Hver celle i litiumionbatteriet består av to elektroder, en separator og elektrolyttvæske. Den ene elektroden består av grafitt, mens den andre består av litium, nikkel, mangan og kobolt. Uten disse råstoffene er det ikke mulig å produsere elektrokjemiske lagringsceller med tilsvarende egenskaper. I hvert fall ikke ennå.

Elementet kobolt

Navnet kobolt er avledet av latinsk cobaltum (nisse, bergtroll) fordi folk tidligere trodde bergtrollene brukte dette en gang ubrukelige mineralet til å forurense malmen.

 • Symbol                                       Co
 • Reserver*                                   7,000,000 t
 • Utseende                                   metallisk blått/grått
 • Aggregate state                         fast

*Økonomisk utnyttbar forekomst i verden per 2019 med dagens metoder. Kilde: USGS.

De fem største utvinningsområdene

            Land                 Utvinning (t)**

 • Kongo              100 000
 • Russland            6 100
 • Australia              5 100
 • Filippinene          4 600
 • Cuba                    3 500
 • Øvrige                20 700

Bruk i batterisystemet

Kobolt

 • Andel                 4 %
 • Mengde              15,9 kg
 • Bruk                   Katode

Alle verdier gjelder 58 kWh-batteriet i den nye ID.3.
**Gruveproduksjon i 2019. Kilde: USGS.

Volkswagens tiltak

Vi er bevisste over at utvinning av råstoffer til produksjon av biler er et inngrep i økosystemer som påvirker mennesker og miljø. Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjerOpens an external link som forplikter våre direkteleverandører til å overholde strenge standarder for miljø og sosialt ansvar. I disse retningslinjene oppfordrer vi dem spesielt til å utelukke brudd på menneskerettighetene i sine leveringskjeder.

Vi kan imidlertid ikke garantere at kravene vi stiller til våre direkteleverandører, oppfylles i alle ledd i leveringskjeden, helt tilbake til gruvene. Grunnen til dette er at det er en svært kompleks oppgave å kontrollere hele leveringskjeden. Volkswagen kjøper ikke inn råstoffer til batterier selv, men kun ferdigproduserte battericeller. Batteriet går gjennom inntil åtte produksjonstrinn og mellomleverandører før det havner hos oss. Det gjør det vanskelig å ha fullt innsyn i leveringskjeden.

Eksempel på risiko knyttet til gjennomsiktighet og bærekraftighet i leveringskjeden for batterier

Eksempel på risiko knyttet til transparent og bærekraftighet i leveringskjeden for batterier. 

1 Gruvedrift
2 Distributør
3 Raffineri
4 Katode
5 Battericelle
6 Transparent
7 Bærekraft

Drive Sustainability-logo

Med utgangspunkt i en studie fra bærekraftinitiativet Drive Sustainability, som Volkswagen er en av grunnleggerne av, har vi identifisert 16 råstoffer som innebærer økt risiko for brudd på kravene til bærekraftighet. Blant disse er litium og kobolt. Målet vårt er å følge leveringskjeden for disse råstoffene helt tilbake til utvinningen, identifisere alle leverandører og avdekke risikoer med tanke på bærekraft. Vi skal iverksette tiltak for å minimere disse risikoene, og bruke vår styrke som Volkswagen-konsern til å heve standardene for miljø og sosialt ansvar i hele leveringskjeden.

En blokkjede for råstoffer er desentral, uforanderlig, sikker og gjennomsiktig

En blokkjede for råstoffer er desentral, uforanderlig, sikker og
transparent.

1 Gruve
2 Smelteverk
3 Underleverandør
4 Transport
5 Direkteleverandør
6 Volkswagen

Utfordringer ved innkjøp av råstoffer

Over halvparten av kobolten som utvinnes i verden, stammer fra Den demokratiske republikken Kongo. Størstedelen utvinnes i dagbrudd. Noen graver også etter kobolt på egen hånd. Det skjer under forhold som ikke er akseptable for oss verken med tanke på miljø, sosialt ansvar eller sikkerhet.

For å forstå og kontrollere situasjonen bedre deltar vi gjennom et prosjekt for sertifisering av råstoffer (CERA) i utviklingen av en standard for bærekraftig utvinning av råstoffer.

Vi er også med i Global Battery Alliance for å bidra til forbedringer, ikke minst forhindre barnearbeid. Her samarbeider vi med mange viktige aktører i verdiskapingskjeden for batterier. Målet er å identifisere og iverksette konkrete tiltak for å bedre situasjonen i Kongo.

Litium er et annet råstoff som innebærer økt risiko med tanke på bærekraftighet. De største forekomstene finnes i saltsjøene i Sør-Amerika, der det ligger oppløst i saltlake. Den pumpes opp til overflaten, og litiumet utvinnes ved at vannet fordampes. Det store vannforbruket har imidlertid negative følger for økosystemer og bruken av landjord.

Litium finnes også som faststoff bundet i mineraler. Det kan utvinnes ved tradisjonell gruvedrift. Det gjøres for eksempel i Australia, der størstedelen av litiumet utvinnes.

Også for litium krever vi overholdelse av strenge standarder for miljø og sosialt ansvar. Vi tar sammen med alle øvrige aktører et felles ansvar for å minimere de negative følgene av litiumutvinningen.  

For råstoffene kobolt og litium er vi involvert i prosjekter drevet av German Society for International Cooperation (GIZ) GmbH med fokus på arbeidsforhold knyttet til produksjon av kobolt i Kongo, og bærekraftig produksjon av litium i Chile .

Mer gjenvinning, mindre utvinning av råstoffer

På lang sikt er målet å minimere eller unngå bruk av kritiske råstoffer i produktene våre. Derfor forsker vi på batteriteknologi for fremtiden. Vi arbeider blant annet med å redusere mengden kobolt betydelig de neste tre til fire årene.

I tillegg vil vi dekke behovet for råstoffer og energilagre gjennom en stadig større andel brukte batterier, blant annet ved å gi gamle, fortsatt intakte batterier et "andre liv", for eksempel i hurtigladestasjoner for festivaler, eller gjennom gjenvinning av råstoffene i batteriene.

I 2020 startet Volkswagens fabrikk i Salzgitter et pilotanlegg for videreutvikling av vår innovative gjenvinningsprosess, rett i nærheten av vårt Center of Excellence for battericeller. Vi startet utviklingen av denne prosessen allerede for 10 år siden for å være godt forberedt når de første store volumene med returbatterier kommer mot slutten av dette tiåret.

Forenklet fremstilling av det planlagte gjenvinningskretsløpet for katodematerialer
Forenklet fremstilling av det planlagte gjenvinningskretsløpet for
katodematerialer.

0 Råstoffutvinning
1 Batteriproduksjon
2 Første liv
3 Demontering av batterisystemet
4 Analyse av batterimodulene
5 Annen bruk av intakt modul (andre liv)
6 Knusing
7 Separering og bearbeiding av bestanddelene
8 Tilbakeføring av katodematerialene nikkel, kobolt, mangan og litium til produksjonsprosessen

Les mer om bærekraft fra Volkswagen

Vilkår Volkswagen

 • Priser og utstyr: Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen.

  Rekkevidde: Oppgitt rekkevidde for våre hybrid og helelektriske bilmodeller er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten på elbilen/elvarebilen. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Ladeeffekt: Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80 % SOC (batteriets ladenivå).

  Finansiering: All privat finansiering forutsetter minst 30% egenkapital og finansiering gjennom vårt finansieringsselskap Volkswagen Financial Services. Renten er flytende. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.