Bærekraft

Råstoffer til elbiler

Elbiler er et bærekraftig alternativ for fremtiden, men stiller oss samtidig overfor utfordringer blant annet når det gjelder bruk av råstoffer og gjenvinning. Volkswagen tar sitt ansvar på alvor og arbeider med helhetlige løsninger til fordel for både menneskene og miljøet.

Illustrasjon av litium og kobolt

For å produsere elbiler trenger man råstoffer

For å drive en bil trenger man strøm. Elektrisk drift er en av de mest energiøkonomiske driftsformene. En elbil kan kjøre tre til fire ganger lenger enn en bil med forbrenningsmotor på samme energimengde. Elbilene fra Volkswagen får strøm fra et litiumionbatteri.

Hver celle i litiumionbatteriet består av to elektroder, en separator og elektrolyttvæske. Den ene elektroden består av grafitt, mens den andre består av litium, nikkel, mangan og kobolt. Uten disse råstoffene er det ikke mulig å produsere elektrokjemiske lagringsceller med tilsvarende egenskaper. I hvert fall ikke ennå.

Elementet kobolt

Navnet kobolt er avledet av latinsk cobaltum (nisse, bergtroll) fordi folk tidligere trodde bergtrollene brukte dette en gang ubrukelige mineralet til å forurense malmen.

 • Symbol                                       Co
 • Reserver*                                   7,000,000 t
 • Utseende                                   metallisk blått/grått
 • Aggregate state                         fast

*Økonomisk utnyttbar forekomst i verden per 2019 med dagens metoder. Kilde: USGS.

De fem største utvinningsområdene

            Land                 Utvinning (t)**

 • Kongo              100 000
 • Russland            6 100
 • Australia              5 100
 • Filippinene          4 600
 • Cuba                    3 500
 • Øvrige                20 700

Bruk i batterisystemet

Kobolt

 • Andel                 4 %
 • Mengde              15,9 kg
 • Bruk                   Katode

Alle verdier gjelder 58 kWh-batteriet i den nye ID.3.
**Gruveproduksjon i 2019. Kilde: USGS.

Volkswagens tiltak

Vi er bevisste over at utvinning av råstoffer til produksjon av biler er et inngrep i økosystemer som påvirker mennesker og miljø. Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjerOpens an external link som forplikter våre direkteleverandører til å overholde strenge standarder for miljø og sosialt ansvar. I disse retningslinjene oppfordrer vi dem spesielt til å utelukke brudd på menneskerettighetene i sine leveringskjeder.

Vi kan imidlertid ikke garantere at kravene vi stiller til våre direkteleverandører, oppfylles i alle ledd i leveringskjeden, helt tilbake til gruvene. Grunnen til dette er at det er en svært kompleks oppgave å kontrollere hele leveringskjeden. Volkswagen kjøper ikke inn råstoffer til batterier selv, men kun ferdigproduserte battericeller. Batteriet går gjennom inntil åtte produksjonstrinn og mellomleverandører før det havner hos oss. Det gjør det vanskelig å ha fullt innsyn i leveringskjeden.

Eksempel på risiko knyttet til gjennomsiktighet og bærekraftighet i leveringskjeden for batterier

Eksempel på risiko knyttet til transparent og bærekraftighet i leveringskjeden for batterier. 

1 Gruvedrift
2 Distributør
3 Raffineri
4 Katode
5 Battericelle
6 Transparent
7 Bærekraft

Drive Sustainability