Personvernerklæring

1. INNLEDNING

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.


All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

3. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

Opplysninger du selv oppgir til oss:

Når du registrerer deg som bruker hos oss eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.


Vår korrespondanse:
Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret, vil vi lagre dette.


Kjøpsinformasjon:
Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper kjøretøy hos oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer.


Opplysninger om bruk av nettsidene:
Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.


Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer:
Dersom du har kjøpt kjøretøy av oss samler vi også noe teknisk informasjon fra bilen. Gir du særskilt samtykke og oppretter konto hos fabrikanten samles det også informasjon om lokalisering av bilen. Ved service på bilen kan vi ta ut informasjon om status på enkelt slitedeler.


Opplysninger via partnere og annonsører:
Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon fra samarbeidspartnere som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Opplysninger fra offentlige registre:

Fra States Vegvesen får vi informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.


Kundeundersøkelser:
Hvis du svarer på kundeundersøkelser fra oss og velger å ikke være anonym tar vi vare på svarene.

4. INFORMATIONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT 

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet i dokumentet Cookie Policy.

5. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL? 

Vi bruker personopplysningene dine for å oppnå følgende.

Formål: Visning av nettside
Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.

 • Rettslig grunnlag
  Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

Formål: Levere tjenestene våre
Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for at du skal kunne logge inn på våre nettsider, for å kunne betale for våre tjenester og for å kunne registrere kjøretøy på deg.

 • Rettslig grunnlag
  For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.

Formål: Administrere kundeforholdet og yte support
Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. Vi bruker eksempelvis opplysninger om bilen til å gi deg beskjed dersom det er noe galt med kjøretøyet ditt og til å kalle deg inn til verksted.

 • Rettslig grunnlag
  For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Formål: For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 • Rettslig grunnlag
  Den berettigede interessen å kunne forbedre og videreutvikle produktene og tjenestene våre.

Formål: Markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

 • Rettslig grunnlag
  Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Formål: Markedsføring på nettsidene våre
Vi vise deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres produkter på våre nettsider.

 • Rettslig grunnlag
  Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Formål: Markedsføring for egne tjenester på SMS, e-post o.l.
1) Vi vil sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester av tilsvarende type som du allerede har kjøpt på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

2) Dersom du samtykker til det vil vi også sende deg markedsføring for andre typer varer og tjenester som vi tilbyr.

 • Rettslig grunnlag
  ad 1) Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

  ad 2) Samtykke

Formål: Markedsføring av samarbeidspartneres tjenester
Dersom du samtykker til det vil vi sende deg markedsføring for våre samarbeidspartneres varer og tjenester på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

 • Rettslig grunnlag
  Samtykke

Formål: Forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 • Rettslig grunnlag
  Den berettigede interessen å beskytte tjenestene våre mot misbruk.

Formål: For å stille teknisk diagnose på bilen
Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse.

 • Rettslig grunnlag
  For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Formål: For på yte kundeservice på Connect tjenestene
Er det installert en Connect tjeneste i bilen og du har gitt samtykke til bruk av denne vil lokaliseringsdata bli tilgjengeliggjort for kundesenter og alarmsentraler ved bruk av supporttjenestene våre.  Det samme gjelder ved bruk av nødfunksjonen som kan finnes i bilen.

 • Rettslig grunnlag
  For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Formål: Bedring av kundeopplevelsen
Hvis du oppgir at du ikke ønsker å være anonym ved svar på kundetilfredshetsundersøkelser, vil vi benytte svarene dine for å bedre det individuelle kundeforholdet og legge tjenestene enda bedre til rette for alle kundene våre.

Hvis du svarer anonymt benytter vi svarene for å utarbeide statistikker som benyttes i kundetilfredshetsarbeidet.

 • Rettslig grunnlag
  For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Formål: Kvalitetssikring av verkstedtjenestene
For å forbedre kundeopplevelsen, gjennomfører vi en årlig test av verksteder i kjeden, såkalt «mystery shopping». Du vil som kunde kunne bli kontaktet av en tjenesteleverandør med forespørsel om du vil delta når vi antar tiden er inne til å ta neste service på bilen din.

Det er selvfølgelig helt frivillig å takke ja til en slik henvendelse.

 • Rettslig grunnlag
  For å oppfylle vår kontrakt med deg som kunde ved å levere best mulig service. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

6. PROFILERING OG AUTOMATISERTE AVGJØRELSER

Vi sammenstiller personopplysninger om deg, slik som opplysninger om hvilke varer du har kjøpt og informasjon om alder og kjønn for å analysere dine preferanser og gi deg tilpassede tilbud og tjenester.

7. DELING AV OPPLYSNINGER

Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk og forhandlere) i verdikjeden til hhv merket Volkswagen for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

8. LAGRINGSTID


Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

Kjøpsinformasjon:

Vi lagrer informasjon om dine kjøp av nye eller bruktbil i 5+2 år, etter besøk på et av våre verksteder lagrer vi informasjonen i 3-2 år hvis ikke andre lover kommer til anvendelse.


Kontaktinformasjon:

Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en aktiv konto på våre nettsider og i 2 år etter at du har eid et kjøretøy som er kjøpt fra oss, eller som har vært på et av våre verksteder.


Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter:

6 mnd.


Vår korrespondanse:

Vi lagrer korrespondanse med deg i 2 år eller så lenge kundeforholdet varer.


Opplysninger om bruk av nettsidene:

Vi lagrer informasjon om din bruk av våre og våre samarbeidspartneres og annonsørers nettsider ( Se cookie oversikt på hver nettside eller app som viser hvor lenge informasjonen lagres)


Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer:
Vi lagrer informasjon som er samlet inn av kjøretøyet ditt i 3 måneder


Opplysninger fra offentlige registre:
Brukes kun for å kalle inn til EU kontroll og slettes etter 3 måneder.


Chat med kundesenteret:

Er du kunde lagres opplysningene så lenge kundeforholdet varer. Er du ikke kunde slettes dette etter 6 måneder.


Svar på kundetilfredshetsundersøkelser:

Se info i undersøkelsen (CEM)


Ved markedsundersøkelser der du velger å ikke være anonym:
Se info i undersøkelsen.

9. DINE RETTIGHETER

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:

 1. Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
 2. Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss
 3. Oppdatere dine personopplysninger
 4. Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle
 5. Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 6. Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger
 7. Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss (kundeservice@moller.noOpens a mail link) beskjed om det eller selv forandre samtykket på «Mitt Bilhold» siden. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10. ENDRINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN 

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. KONTAKTINFORMASJON


Har du ytterligere spørsmål om merkets personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på kundeservice@moller.noOpens a mail link eller personvern@moller.noOpens a mail link.

Bruk av informasjonskapsler

Volkswagen bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne føre statistikk på hvor mange og hvordan våre besøkende bruker vår nettside. Denne statistikken bruker vi for blant annet å kunne forbedre vår hjemmeside slik at du som besøker vår nettside opplever økt brukervennlighet og tilfredshet i forbindelse med ditt besøk. Under kan du lese vår cookiepolicy, få en komplett oversikt over alle våre cookies få informasjon om hvilket formål hver enkelt cookie har.

Cookie-policy for Volkswagen

1. INNLEDNING


Volkswagen er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger og ønsker derfor å gi deg informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologi. Dette forklarer vi nærmere i denne erklæringen.
Informasjonskapsler er filer som inneholder små mengder informasjon som lastes ned på enheten du bruker når du besøker et nettsted. Disse filene gjør oss bl.a. i stand til å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapsler gir oss ikke noe direkte identifiserbar informasjon om deg, som for eksempel navn, adresse osv.
Vi bruker også andre liknende teknologier slik som Google Analytics, Hotjar og Facebook. Når det vises til "informasjonskapsler" i denne erklæringen vises det også til denne typen teknologi.


2. HVORFOR VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER


Vi benytter informasjonskapsler og tillater også at enkelte tredjeparter vi samarbeider med benytter informasjonskapsler på våre sider for å oppnå følgende formål:

Å kunne levere og tilpasse nettsidene for deg

Vi benytter informasjonskapsler for å kunne levere og tilpasse nettsidene til deg, for eksempel ved å innhente informasjon om hvilken nettleser du bruker og hvor raskt nettet ditt er.

Analyse og utvikling av tjenestene

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere hvor mange unike besøkende vi har og om nettstedet vårt tidligere har blitt besøkt av den samme datamaskinen, samt for å kunne vite hvordan brukerne navigerer på siden. Denne informasjonen benytter vi oss av for å kunne utvikle og forbedre tjenestene våre.

Annonsering

Vi, og tredjeparter vi samarbeider med, bruker informasjonskapsler til annonsering og for å bygge segmenter og målgrupper. Informasjonskapslene gjør at vi kan se hvilke nettsider du har besøkt før du besøkte våre nettsider og om du har sett eller klikket på en bestemt annonse tidligere. På bakgrunn av blant annet denne informasjonen kan vi bestemme hvilke annonser som skal vises når du besøker våre sider.


3. HVORDAN HÅNDTERE INFORMASJONSKAPSLER


Du kan finne en oversikt over de informasjonskapslene som har blitt lagret i innstillingene for nettleseren din og slette uønskede informasjonskapsler derfra. Her kan du normalt også angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Nettleseren din lagrer vanligvis informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken din også, der du kan undersøke innholdet nærmere.

NB: Hvis du deaktiverer informasjonskapsler kan det forhindre at nettstedet vårt fungerer som det skal.


4. HVORDAN KAN JEG BEGRENSE INFORMASJONEN SOM GÅR TIL ANNONSØRER


Hvis du ønsker å begrense informasjonen som går til annonsører kan du laste ned en utmeldings-informasjonskapsel ("opt-out cookie") fra ulike annonseringsaktører eller bruke egne løsninger for dette som for eksempel youronlinechoices.com. Dette må gjøres for hver enhet og for hver nettleser. Link til deaktivering fremgår av oversikten under punkt 6.


5. KONTAKT


Har du spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler, ta gjerne kontakt med oss på kundesenteret (kundesenteret@moller.noOpens a mail link) hos importøren.

Hva er informasjonskapsler?


En informasjonskapsel, også kalt cookie, brukes i dag av nesten alle nettsteder. En cookie er en liten fil som er lagret i din nettleser (en nettleser er et dataprogram som brukes til å laste ned og vise websider, dette er, for eksempel Internet Explore, Mozilla Firefox osv.). Cookies brukes til å gjenkjenne datamaskinen din ved senere besøk. Det er ingen personlige opplysninger (som navn, adresse eller lignende) som er lagret i våre informasjonskapsler. Cookies brukes blant annet til å utarbeide statistikker om besøkendes bruk av nettsiden for videre arbeid med å forbedre nettstedet og dermed brukeropplevelsen. En cookie er en passiv-fil og kan ikke samle inn informasjon om brukerens datamaskin, spre datavirus eller andre skadelige programmer.

Oppbevaringstid for en cookie
Alle informasjonskapsler slettes automatisk etter et visst antall dager, uker eller måneder, men dette kan variere avhengig av formålet. Det bør bemerkes at en cookie blir fornyet ved hvert besøk der perioden er tilbakestilt.

Slette eller blokkere cookies
Hvis du ønsker å slette cookies må du gjøre dette i din nettleser under innstillinger. Du finner de mest brukte nettleserne sine råd om hvordan du gjør dette ved å klikke på følgende linker:


Hvorfor informerer vi om cookies?


Alle norske nettsteder er forpliktet til å informere om cookies blir plassert på brukerens utstyr ihht Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven), fra 1. juli 2014, nærmere bestemt § 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Trafikk- og statistikkmåling
Cookies som samler inn data om trafikken, for eksempel hvilke sider og elementer som folk bruker mest på nettstedet, samt for å optimalisere annonsekampanjer. Disse inkluderer ikke personlige data.
Ønsker du mer informasjon?
Vi anbefaler at du leser mer om cookies på nettvett.no.Opens an external link

Informasjonskapsler (cookies)

Produkt type: CMS
Navn på informasjonskapsel: _ga
Formål: Brukes av Google Analytics for å identifisere en bruker.
Levetid: 2 år

Produkt type: CMS
Navn på informasjonskapsel:_gat
Formål: Brukes av Google Analytics for å redusere forespørsler gjort av programmet.
Levetid: 1 dag

Produkt type: CMS
Navn på informasjonskapsel: _gid
Formål: Brukes av Google Analytics for å identifisere en bruker.
Levetid: 1 dag

Produkt type: CMS
Navn på informasjonskapsel: ASP.NET_SessionId
Formål: Brukes av rammeverket i løsningen
Levetid: Når sesjonen avsluttes

Produkt type: Click Dimension
Navn på informasjonskapsel: cuvid
Formål: Brukes til å bestemme unike besøkende på nettstedet for Webanalyse, og den oppdateres med hver sidevisning.
Levetid: 2 år

Produkt type: CMS skjema
Navn på informasjonskapsel: EPiForm_{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx}:{xxxxx}
Formål: Brukes når en bruker sender inn et skjema. Xxx - er unik identifikator
Levetid: 90 dager

Produkt type: CMS skjema
Navn på informasjonskapsel: .EPiForm_BID
Formål: Brukes når en besøkende sender data til via Episerver-skjema. Denne informasjonskapselen gjør at vi kan identifisere skjemainnleveringen til nettstedet.
Levetid: 90 dager

Produkt type: CMS skjema
Navn på informasjonskapsel: .EPiForm_VisitorIdentifier
Formål: Brukes når en besøkende sender data til via Episerver-skjema. Denne informasjonskapselen gjør at vi kan identifisere skjemainnleveringen til nettstedet.
Levetid: 90 dager

Produkt type: Hotjar
Navn på informasjonskapsel: _hjIncludedInSample
Formål: Brukes til å fortelle om en gitt brukers adferd skal brukes i Hotjar-analyse.
Levetid: Slettes når du lukker nettleseren

Produkt type: Facebook
Navn på informasjonskapsel: Facebook Pixel
Formål: På noen av volkswagen sine forhandlersider. Pixel sporer anonymt hvem som har besøkt nettsiden og hvilke sider de har besøkt. Denne sporingen benyttes for å kunne tilby relevant markedsføring i Facebooks kanaler.
Levetid: 180 dager

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.