Personvernerklæring 

Harald A. Møller AS er behandlingsansvarlig for kundeopplysningene som behandles etter at du har handlet med en forhandler eller brukt et verksted i Volkswagens salgsorganisasjon. Opplysningene brukes til å gjennomføre avtale med deg, samt til å informere deg om nye eller andre interessante varer og tjenester. Opplysningene er også viktige å ha dersom vi må tilbakekalle utstyr eller bil pga. teknisk feil. Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsforholdet eller for å ivareta kjøretøyenes sikkerhet innhentes med grunnlag i personopplysningsloven § 8 a) og f). Det er frivillig å gi fra seg andre typer opplysninger. Du har innsynsrett etter personvernloven og kan kreve retting, endring og sletting. Du kan kontakte kundeservice ved behov.

1. INNLEDNING
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker www.volkswagen.no. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

3. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

3 a) Opplysninger du selv oppgir til oss:
Når du registrerer deg som bruker hos oss eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.

3 b) Vår korrespondanse:
Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til kundesenteret, vil vi lagre dette.

3 c) Kjøpsinformasjon:
Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper kjøretøy hos oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer.

3 d) Opplysninger om bruk av nettsidene:
Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

3 e) Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer:
Dersom du har kjøpt kjøretøy av oss samler vi også noe teknisk informasjon fra bilen. Gir du særskilt samtykke og oppretter konto hos fabrikanten samles det også informasjon om lokalisering av bilen. Ved service på bilen kan vi ta ut informasjon om status på enkelt slitedeler.

3 f) Opplysninger via partnere og annonsører:
Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon fra samarbeidspartnere som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

3 g) Opplysninger fra offentlige registre:
Fra States Vegvesen får vi informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.

3 h) Kundeundersøkelser:
Hvis du svarer på kundeundersøkelser fra oss og velger og ikke være anonym tar vi vare på svarene.

3 i) myVolkswagen brukerportal
Ved å opprette en brukerprofil gjennom appen myVolkswagen kan du logge deg på mange tjenester levert av Volkswagen AG eller tredjeparter. En myVolkswagen-brukerprofil fungerer som en sentral brukerkonto hvor du kan administrere personopplysningene dine. Den nødvendige databehandlingen gjøres for å oppfylle avtalen (artikkel 6, 1. ledd, punkt 1, litra b) i GDPR). For å kunne bruke bestemte funksjoner på denne nettsiden må du registrere deg som bruker i myVolkswagen-brukerportalen eller logge på med en eksisterende Volkswagen-brukerkonto. Nettstedet tilbyr også funksjoner som gir mulighet for registrering eller pålogging med din myVolkswagen-bruker, men krever det ikke. Såfremt du benytter deg av en myVolkswagen-bruker, vil tjenesten du velger, være knyttet til myVolkswagen-brukerkontoen din. Denne tilkoblingen gjøres bare dersom du har samtykket til dette (artikkel 6 1. ledd, punkt 1, litra a i GDPR). De digitale tjenestene nedenfor befinner seg innenfor myVolkswagens kundeområde. myVolkswagen sammenstiller relevant informasjon og innstillinger for bilen din samt digitale tjenester releatert til denne. Her danner art. 6, 1. ledd, litra b) i GDPR det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger. Du må registrere deg som myVolkswagen-bruker eller logge på med din myVolkswagen-bruker for å bruke de nevnte tjenestene under;

Loggdata
Hvis du har opprettet en myVolkswagen bruker i myVolkswagen-appen på nettsiden vår, logger vi følgende data i tilfelle det oppstår feil:

  • din myVolkswagen-bruker i form av brukernavn
  • Kjøretøyets identifikasjonsnummer (hvis feilen oppstår i forbindelse med en bilfunksjon og du tidligere har lagt til en bil i myVolkswagen-brukerkontoen din)

Vi samler inn disse loggdataene på grunnlag av en berettiget interesse (art. 6, 1. ledd, litra f) i GDPR), som innebærer og raskt kunne rette opp eventuelle feil som oppstår på nettsiden, for så å gi deg best mulig støtte ved en slik feil. Disse loggdataene lagres i kryptert form og slettes automatisk etter 30 dager.

Virtuell bilgarasje (myVolkswagen app)
Ved å opprette en myVolkswagen-bruker gir vi deg muligheten til å lagre biler som du har bestilt eller allerede eier i en såkalt virtuelle bilgarasjen. Oppretter du en myVolkswagen-bruker og registrerer dine biler kan vi deretter også gi deg en oversikt over bilene dine og tilhørende utstyr samt gi deg praktisk tilgang til ytterligere bilrelaterte tjenester på nettstedet som gir merverdi, uten å måtte identifisere bilen din igjen. For å gjøre dette angir du kommisjonsnummeret (for biler som fortsatt er i produksjon) eller bilens identifikasjonsnummer (VIN; for biler som du allerede eier) for å identifisere kjøretøyet ditt. Du kan velge å legge inn ytterligere data om bilen (nummerskilt, kallenavn), for å gjør det lettere for deg å finne bilen i biloversikten som blir tilgjengelig senere. Hvis disse dataene allerede er knyttet opp mot din myVolkswagen-bruker, blir de overført til bilgarasjen. Hvis du bestemmer deg for å legge inn disse dataene, blir de også lagret i din myVolkswagen-brukerkonto. I den virtuelle bilgarasjen vil biloversikten også vise deg bilder av bilen i produksjon. Disse bildene blir tilordnet deg basert på identifikasjonsnummeret du oppga for bilen. Hvis du vil slette eller endre dataene dine, kan du gjøre dette inne i selve myVolkswagen-portalen.

4. INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet på denne siden om cookies og bruk av informasjonskapsler.

5. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?
Se skjemaet under for å lese hvordan vi bruker personopplysningene dine og hvilke formål vi ønsker å oppnå med dette:

Formål

Rettslig grunnlag

Visning av nettside
Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med. 

Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

Levere tjenestene våre
Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for at du skal kunne logge inn på våre nettsider, for å kunne betale for våre tjenester og for å kunne registrere kjøretøy på deg.

For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.

Administrere kundeforholdet og yte support
Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. Vi bruker eksempelvis opplysninger om bilen til å gi deg beskjed dersom det er noe galt med kjøretøyet ditt og til å kalle deg inn til verksted.

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Den berettigede interessen å kunne forbedre og videreutvikle produktene og tjenestene våre.

Markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andrebrukere med liknende bruksmønster som deg.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring på nettsidene våre
Vi vise deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres produkter på våre nettsider.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring for egne tjenester på SMS, e-post o.l. 
Vi vil sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester av tilsvarende type som du allerede har kjøpt på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Dersom du samtykker til det vil vi også sende deg markedsføring for andre typer varer og tjenester som vi tilbyr.  

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.


Samtykke

Markedsføring av samarbeidspartneres tjenester

Dersom du samtykker til det vil vi sende deg markedsføring for våre samarbeidspartneres varer og tjenester på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Samtykke

Forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov. 

Den berettigede interessen å beskytte tjenestene våre mot misbruk.

For å stille teknisk diagnose på bilen
Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse. 

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For på yte kundeservice på Connect-tjenestene
Er det installert en Connect tjeneste i bilen og du har gitt samtykke til bruk av denne vil lokaliseringsdata bli tilgjengeliggjort for kundesenter og alarmsentraler ved bruk av supporttjenestene våre. Det samme gjelder ved bruk av nødfunksjonen som kan finnes i bilen.

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Bedring av kundeopplevelsen
Hvis du oppgir at du ikke ønsker å være anonym ved svar på kundetilfredshetsundersøkelser, vil vi benytte svarene dine for å bedre det individuelle kundeforholdet og legge tjenestene enda bedre til rette for alle kundene våre. Hvis du svarer anonymt benytter vi svarene for å utarbeide statistikker som benyttes i kundetilfredshetsarbeidet. 

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Kvalitetssikring av verkstedtjenestene
For å forbedre kundeopplevelsen, gjennomfører vi en årlig test av verksteder i kjeden, såkalt «mystery shopping». Du vil som kunde kunne bli kontaktet av en tjenesteleverandør med forespørsel om du vil delta når vi antar tiden er inne til å ta neste service på bilen din. 

Det er selvfølgelig helt frivillig å takke ja til en slik henvendelse

For å oppfylle vår kontrakt med deg som kunde ved å levere best mulig service.

Den berettigede interessen å levere tjenestene våre å følge opp kundene. 

Visning av nettside
Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med. 

Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

Levere tjenestene våre
Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for at du skal kunne logge inn på våre nettsider, for å kunne betale for våre tjenester og for å kunne registrere kjøretøy på deg.

For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.

Administrere kundeforholdet og yte support
Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. Vi bruker eksempelvis opplysninger om bilen til å gi deg beskjed dersom det er noe galt med kjøretøyet ditt og til å kalle deg inn til verksted.

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Den berettigede interessen å kunne forbedre og videreutvikle produktene og tjenestene våre.

Markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andrebrukere med liknende bruksmønster som deg.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring på nettsidene våre
Vi vise deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres produkter på våre nettsider.

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring for egne tjenester på SMS, e-post o.l. 
Vi vil sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester av tilsvarende type som du allerede har kjøpt på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Dersom du samtykker til det vil vi også sende deg markedsføring for andre typer varer og tjenester som vi tilbyr.  

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.


Samtykke

Markedsføring av samarbeidspartneres tjenester

Dersom du samtykker til det vil vi sende deg markedsføring for våre samarbeidspartneres varer og tjenester på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.

Samtykke

Forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov. 

Den berettigede interessen å beskytte tjenestene våre mot misbruk.

For å stille teknisk diagnose på bilen
Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse. 

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For på yte kundeservice på Connect-tjenestene
Er det installert en Connect tjeneste i bilen og du har gitt samtykke til bruk av denne vil lokaliseringsdata bli tilgjengeliggjort for kundesenter og alarmsentraler ved bruk av supporttjenestene våre. Det samme gjelder ved bruk av nødfunksjonen som kan finnes i bilen.

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Bedring av kundeopplevelsen
Hvis du oppgir at du ikke ønsker å være anonym ved svar på kundetilfredshetsundersøkelser, vil vi benytte svarene dine for å bedre det individuelle kundeforholdet og legge tjenestene enda bedre til rette for alle kundene våre. Hvis du svarer anonymt benytter vi svarene for å utarbeide statistikker som benyttes i kundetilfredshetsarbeidet. 

For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Kvalitetssikring av verkstedtjenestene
For å forbedre kundeopplevelsen, gjennomfører vi en årlig test av verksteder i kjeden, såkalt «mystery shopping». Du vil som kunde kunne bli kontaktet av en tjenesteleverandør med forespørsel om du vil delta når vi antar tiden er inne til å ta neste service på bilen din. 

Det er selvfølgelig helt frivillig å takke ja til en slik henvendelse

For å oppfylle vår kontrakt med deg som kunde ved å levere best mulig service.

Den berettigede interessen å levere tjenestene våre å følge opp kundene. 

6. PROFILERING OG AUTOMATISERTE AVGJØRELSER
Vi sammenstiller personopplysninger om deg, slik som opplysninger om hvilke varer du har kjøpt og informasjon om alder og kjønn for å analysere dine preferanser og gi deg tilpassede tilbud og tjenester.

7. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk og forhandlere) i verdikjeden til hhv merket Volkswagen for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold

Vi deler personopplysninger til selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

8. LAGRINGSTID
Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

* Kjøpsinformasjon:

Vi lagrer informasjon om dine kjøp av nye eller bruktbil i 5+2 år, etter besøk på et av våre verksteder lagrer vi informasjon i 3-2 år hvis ikke andre lover kommer til anvendelse. 

* Kontaktinformasjon:
Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en aktiv konto på våre nettsider og i 2 år etter at du har eid et kjøretøy som er kjøpt fra oss, eller som har vært på et av våre verksteder.

* Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter:
6 mnd.

* Vår korrespondanse:
Vi lagrer korrespondanse med deg i 2 år eller så lenge kundeforholdet varer.

* Opplysninger om bruk av nettsidene:
Vi lagrer informasjon om din bruk av våre og våre samarbeidspartneres og annonsørers nettsider ( Se cookie oversikt her som viser hvor lenge informasjonen lagres)

* Opplysninger vi får gjennom din bruk av kjøretøyer:
Vi lagrer informasjon som er samlet inn av kjøretøyet ditt i 3 måneder

* Opplysninger fra offentlige registre:
Brukes kun for å kalle inn til EU kontroll og slettes etter 3 måneder.

* Chat med kundesenteret.
Er du kunde lagres opplysningene så lenge kundeforholdet varer. Er du ikke kunde slettes dette etter 6 måneder.

* Svar på kundetilfredshetsundersøkelser:
Se info i undersøkelsen (CEM)

* Ved markedsundersøkelser der du velger og ikke være anonym: 
Se info i undersøkelsen.

9. DINE RETTIGHETER
Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:
a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss
c) Oppdatere dine personopplysninger
d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle
e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
f) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger
g) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss (kundeservice@moller.no) beskjed om det eller selv forandre samtykket på «Mitt Bilhold» siden. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10. ENDRING AV PERSONVERNERKLÆRING
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. KONTAKTINFORMASJON
Har du ytterligere spørsmål om Volkswagen personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på kundeservice@moller.noOpens a mail link eller personvern@moller.noOpens a mail link

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.