Vår personvernpolicy

Harald A. Møller AS er behandlingsansvarlig for kundeopplysningene som behandles etter at du har handlet med en forhandler eller brukt et verksted i Volkswagens salgsorganisasjon. Opplysningene brukes til å gjennomføre avtale med deg, samt til å informere deg om nye eller andre interessante varer og tjenester. Opplysningene er også viktige å ha dersom vi må tilbakekalle utstyr eller bil pga. teknisk feil. Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsforholdet eller for å ivareta kjøretøyenes sikkerhet innhentes med grunnlag i personopplysningsloven § 8 a) og f). Det er frivillig å gi fra seg andre typer opplysninger. Du har innsynsrett etter personvernloven og kan kreve retting, endring og sletting. Du kan kontakte kundeservice ved behov.

Personvernerklæring Volkswagen

1. INNLEDNING
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker www.volkswagen.no og/eller www.volkswagen-nyttekjøretøy.no. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, t