Kontakt VW kundeservice om våre personbiler og varebiler

Kontakt Volkswagen kundeservice

Her finner du kontaktinformasjon til våre ulike kundesentre inndelt etter tema og type henvendelse. Vi råder deg til å ta kontakt med riktig kundesenter for at vi skal kunne behandle din kundehenvendelse raskest mulig. Våre dyktige kundeservicemedarbeidere står klare til å hjelpe deg og vi ser frem til å høre fra deg. Våre forhandlere har egne åpningstider.

Viktig informasjon om produksjon og leveringstider

Velg kundesenter

Mangelen på mikrobrikker i bilbransjen 

«Mikrobrikker», «microchips», eller «halvledere». Det er flere navn på den lille, men viktige, delen som av flere årsaker er blitt mangelvare i flere industrier over hele verden.

Mangelen på mikrobrikker har gjennom en periode også påvirket bilbransjen. Slik den påvirker stort sett alle bransjer som produserer elektronikk. De små brikkene er nødvendige for produksjonen av alt fra brødristere til PC-er. Volkswagen er bare én av mange som har stort behov for mikrobrikkene, og når etterspørselen overstiger tilbudet slik vi opplever nå, fører det til produksjonsforsinkelser og mer ventetid. 

Den økte ventetiden representerer den ene av de to overordnede utfordringene for bilbransjen og bilkjøpere verden over. 

Det andre er uforutsigbarheten som følger av knapp og ujevn tilgang til mikrobrikkene. 

Det betyr dessverre at mange av kundene våre har måttet venter lenger enn normalt på bilen de har bestilt, og dessuten at vi ikke har kunnet gi de tydelige oppdateringene vi skulle ønske i ventetiden. I tillegg ser vi at situasjonen for enkeltbiler kan endre seg på kort varsel.  

Begge disse utfordringene jobber vi med å løse, og det går fremover. Biler produseres fortløpende, og man jobber aktivt med flere tilnærminger for å komme seg rundt de flaskehalsene vi møter på. Det kan gjøres endringer i utstyrsnivåer i samråd med kunder for å fremskynde produksjonen når enkeltdeler mangler, og det er rom for å produsere deler av bilen, før de ferdigstilles når alle delene er tilgjengelige.

Biler kommer til Norge og utleveres kunder fortløpende, og vi ser enden på utfordringene. 

Pandemien trekkes frem som en hovedårsak til situasjonen. Den har ført til at produksjonen av mikrobrikker tidvis er blitt stengt ned hos viktige underleverandører også til bilbransjen. Dessuten har etterspørselen for eksempel etter hjemme-PC-utstyr økt voldsomt. Videre har forhold som ekstremkulde, brann på et viktig produksjonsanlegg og logistikkutfordringene som fulgte av blokkering av Suezkanalen også bidratt til den situasjonen vi står i nå. Summen av flere omstendigheter har ført til at det ikke finnes én enkeltløsning på situasjonen.

Med den enorme etterspørselen, og det etterslepet, vi opplever etter mikrobrikker, tar det fortsatt tid. 

Vi beklager til alle kunder som har blitt berørt av situasjonen, og kan forsikre alle om at vi med Volkswagen AG som sterk partner i ryggen har gode forutsetninger for å kunne løse utfordringene. Samtidig er dette altså en stor og sammensatt problemstilling som ikke løses over natten. Derfor er det grunn til å tro at mangelen på mikrobrikker til en viss grad kommer til å påvirke oss gjennom hele 2022. 

Vi skal hele veien etterstrebe å kunne gi kundene våre en best mulig oppfølging hele veien, og samtidig være gode rådgivere før bestilling, med mest mulig presis informasjon om når biler kan forventes produsert og utlevert. 

Ofte stilte spørsmål – Mikrobrikker

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

  • Priser og utstyr: Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen.

    Rekkevidde: Oppgitt rekkevidde for våre hybrid og helelektriske bilmodeller er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten på elbilen/elvarebilen. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Ladeeffekt: Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80 % SOC (batteriets ladenivå).

    Finansiering: All privat finansiering forutsetter minst 30% egenkapital og finansiering gjennom vårt finansieringsselskap Volkswagen Financial Services. Renten er flytende. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.