Vårt samfunnsansvar VW

Vårt samfunnsansvar

Bærekraft inn i alle ledd

Vi er nødt til å tenke bærekraft i alle deler av kretsløpet, fra vugge til grav. Hør mer om våre nullutslippsambisjoner i denne filmen!

--:--

ID.-modellene fra Volkswagen er utviklet med en programvare som kan oppgraderes trådløst, og på den måten fornyes gjennom hele bruksperioden, noe som kan bidra til å holde bilene på veien enda lenger. Den samme tilnærmingen har vi på våre servicepunkter, hvor utgangspunktet er at vi skal reparere alle skader og holde bilene på veien lengst mulig. Der det er mulig, reparerer vi deler fremfor å bytte, og vi har dessuten store ambisjoner om å legge til rette for mest mulig bruk av byttedeler. Når bilene tas av veiene etter endt bruk, går de tilbake i kretsløpet gjennom resirkulering hvor gjenvinningsgraden nærmer seg 100 prosent.

Noe av det vi jobber med

Bærekraftstrategi Volkswagen AG

Volkswagen som bilmerke er forpliktet til å ta ansvar for miljøpåvirkningen våre produkter, anlegg og tjenester har på miljøet. Volkswagen AG sin visjon og strategi beskriver Volkswagen sine mål, holdning og oppførsel knyttet til beskyttelse av miljøet. 

Bærekraftstrategi Møller Mobility Group

I tillegg til fabrikken vår, Volkswagen AG, sin bærekraftstraregi jobber vi som bilimportør Harald A. Møller også i tråd med vårt konsern, Møller Mobility Group, sin egen bærekraftstrategi.

Gjenbruk og gjenvinning hos Volkswagen

Alt har en ende, også livet til en bil. Her kan du lese mer om hvordan denne råstoffkilden brukes og om det juridiske rammeverket for gratis retur av utrangerte kjøretøyer, batterier og elektriske/elektroniske enheter.

Autoretur - Bilbransjens eget returselskap

Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall. Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.

Møller Medvind - arbeid med mening

Alt for mange unge opplever at døra til det ordinære arbeidslivet er stengt. Derfor jobber Møller Medvind med å åpne dører for de som ellers ville stått utenfor arbeidslivet på grunn av en trøblete skolegang, problemer med helsa eller egen ungdomstid eller der rett og slett uflaks har blitt et uoverstigelig hinder på veien til en full, fast stilling. Møller Medvind tror en god og trygg jobb er noe mange av oss finner glede i ved å kunne bidra med noe som er verdifullt og nyttig, også for andre. De aller fleste som starter i Møller Medvind får tilbud om en full, fast stilling sammen med de beste i bilbransjen.

Samsvarserklæring Volkswagen AG

Vi er pålagt å vise samsvarserklæringer og innholdsinformasjon, samt bruksanvisning. På denne siden utarbeidet av Volkswagen AG kan du finne alle EU-samsvarserklæringer fra produsentene av radioutstyret vårt samt informasjon om innhold i våre produkter.

Avlesning av data om bilens drivstofforbruk (OBFCM-data) 

EU har gjennom et eget direktiv pålagt alle bilprodusenter å samle sammen og oversende gjennomsnittlig drivstofforbruk på eksisterende bilpark. Se teksten fra direktivet under. Alle kunder kan reservere seg mot dette ved å gi beskjed til verkstedet ved innlevering av bilen.

For å oppfylle lovfestede forpliktelser (ommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2021/392) blir data om bilens drivstofforbruk og kjørelengde (On-Board Fuel Consumption Monitoring Data, OBFCM) lest av fra alle biler under verkstedbesøk. Disse dataene sendes sammen med bilens identifikasjonsnummer (understellsnummer/VIN-nummer) til Europakommisjonen. Behandling, overføring og lagring av disse dataene skjer på grunnlag av denne lovfestede forpliktelsen, og kunden kan reservere seg mot dette før avlesing på avtaleverkstedet. Dataene slettes senest etter 15 år eller i henhold til gjeldende lovkrav, for eksempel så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, og såfremt sletting ikke er i strid med andre oppbevaringsplikter. Ta kontakt med din forhandler om du har spørsmål vedrørende dette.

vw fabrikken i Wolfsburg

Nyttige snarveier