vw vårt samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

Bærekraft inn i alle ledd

Vi er nødt til å tenke bærekraft i alle deler av kretsløpet, fra vugge til grav. Hør mer om våre nullutslippsambisjoner i denne filmen!

--:--

ID.-modellene fra Volkswagen er utviklet med en programvare som kan oppgraderes trådløst, og på den måten fornyes gjennom hele bruksperioden, noe som kan bidra til å holde bilene på veien enda lenger. Den samme tilnærmingen har vi på våre servicepunkter, hvor utgangspunktet er at vi skal reparere alle skader og holde bilene på veien lengst mulig. Der det er mulig, reparerer vi deler fremfor å bytte, og vi har dessuten store ambisjoner om å legge til rette for mest mulig bruk av byttedeler. Når bilene tas av veiene etter endt bruk, går de tilbake i kretsløpet gjennom resirkulering hvor gjenvinningsgraden nærmer seg 100 prosent.

Noe av det vi jobber med

Bærekraftstrategi Volkswagen AG

Volkswagen som bilmerke er forpliktet til å ta ansvar for miljøpåvirkningen våre produkter, anlegg og tjenester har på miljøet. Volkswagen AG sin visjon og strategi beskriver Volkswagen sine mål, holdning og oppførsel knyttet til beskyttelse av miljøet. 

Bærekraftstrategi Møller Mobility Group

I tillegg til fabrikken vår, Volkswagen AG, sin bærekraftstraregi jobber vi som bilimportør Harald A. Møller også i tråd med vårt konsern, Møller Mobility Group, sin egen bærekraftstrategi.

Gjenbruk og gjenvinning hos Volkswagen

Alt har en ende, også livet til en bil. Her kan du lese mer om hvordan denne råstoffkilden brukes og om det juridiske rammeverket for gratis retur av utrangerte kjøretøyer, batterier og elektriske/elektroniske enheter.

Autoretur - Bilbransjens eget returselskap

Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall. Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.

Møller Medvind - arbeid med mening

Alt for mange unge opplever at døra til det ordinære arbeidslivet er stengt. Derfor jobber Møller Medvind med å åpne dører for de som ellers ville stått utenfor arbeidslivet på grunn av en trøblete skolegang, problemer med helsa eller egen ungdomstid eller der rett og slett uflaks har blitt et uoverstigelig hinder på veien til en full, fast stilling. Møller Medvind tror en god og trygg jobb er noe mange av oss finner glede i ved å kunne bidra med noe som er verdifullt og nyttig, også for andre. De aller fleste som starter i Møller Medvind får tilbud om en full, fast stilling sammen med de beste i bilbransjen.

Volkswagen Way to ZERO

Volkswagen har sluttet seg til Paris-avtalen og vi ønsker å ta ansvar for vår andel av de globale CO2-utslippene. Målet er å være CO2-nøytralt selskap innen 2050.

Avlesning av data om bilens drivstofforbruk (OBFCM-data) 

EU har gjennom et eget direktiv pålagt alle bilprodusenter å samle sammen og oversende gjennomsnittlig drivstofforbruk på eksisterende bilpark for bensin-eller dieselmotorer registrert etter 01.01.2021. Se teksten fra direktivet under. Alle kunder kan reservere seg mot dette ved å gi beskjed til verkstedet ved innlevering av bilen.

For å oppfylle lovfestede forpliktelser (ommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2021/392) blir data om bilens drivstofforbruk og kjørelengde (On-Board Fuel Consumption Monitoring Data, OBFCM) lest av fra alle biler under verkstedbesøk. Disse dataene sendes sammen med bilens identifikasjonsnummer (understellsnummer/VIN-nummer) til Europakommisjonen. Behandling, overføring og lagring av disse dataene skjer på grunnlag av denne lovfestede forpliktelsen, og kunden kan reservere seg mot dette før avlesing på avtaleverkstedet. Dataene slettes senest etter 15 år eller i henhold til gjeldende lovkrav, for eksempel så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, og såfremt sletting ikke er i strid med andre oppbevaringsplikter. Ta kontakt med din forhandler om du har spørsmål vedrørende dette.

vw fabrikken i Wolfsburg

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 2 år fra bilens første registreringsdato. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.