Bærekraftig gjenvinning hos VW –  en vei i fjellandskap

Gjenvinning og hos Volkswagen

95% av din Volkswagen kan gjenvinnes og brukes om igjen.

95% av din Volkswagen kan gjenvinnes og brukes om igjen.

Har du en Volkswagen som nærmer seg slutten av livssyklusen? Som produsent er vi oss vårt ansvar bevisst. Vi tar produktene tilbake når de når slutten på livssyklusen sin. Her vil du få mer informasjon om gjenvinningsprosessen og det juridiske rammeverket for gratis retur av utrangerte kjøretøy, batterier og elektriske/elektroniske enheter.

A road above a body of water leading into the mountains
Gjenvinning

Konstruert med tanke på materialgjenvinning

Vi tenker bærekraft gjennom hele prosesskjeden, fra produktplanlegging til produksjon og gjenvinning. Dette bidrar til å redusere klimaavtrykket, for eksempel ved å spare ressurser.

Tiltak ved utvikling av bilen

Allerede i utviklingsfasen legger vi grunnlaget for at din nye Volkswagen skal kunne gjenvinnes på en klimavennlig måte den dagen den skal vrakes.

Gjenvinning av materialer hos Volkswagen

Vi har satt oss som mål å redusere forbruket av nye råstoffer. I den forbindelse bruker vi gjenvinnende materialer under produksjon av bilene våre, f.eks. gjenvunnet plastmateriale laget av avfall eller produksjonsrester. Dette utgjør en liten del av den nye bilen.

Høy kvalitet

Uansett om de består av nytt eller resirkulert materiale, oppfyller alle komponentene våre høye krav. Vi bruker kun resirkulerte materialer av høy kvalitet som gjennomgår omfattende tester før bruk. 

Gjenvunnet plastmateriale i to av modellene våre
En gul VW Golf

Golf 

Her kan du lese mer om bruk av gjenvunnet plastmateriale på Golf.

VW ID4

ID.4

Les mer om hvordan gjenvinnende plastmateriale brukes i elbilen ID.4 og hvilken andel det utgjør.

Solstråler skinner gjennom bladene på et tre
Kassering av utrangerte kjøretøy

Enkelt og gratis

Hvis din Volkswagen skal materialgjenvinnes, kan du levere den til en godkjent biloppsamler for gratis til gjenvinning i henhold til gjeldende forskrifter. Videre er det ikke bare gratis, men man får utbetalt vrakpant, kr. 3000.

Gjenvinningsandel

Vil du vite mer om behandling og gjenvinning av utrangerte kjøretøy? De norske bilimportørenes eget returselskap, Autoretur AS, publiserer årlig en miljørapportOpens an external link om gjenvinningsandelen i Norge.

Gjenvinningsprosess

En VW-servicemedarbeider holder et Volkswagen-batteri – resirkulering av batterier
Retur og gjenbruk av batterier

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Her kan du lese mer om hva du bør gjøre med brukte batterier. 

Retur og gjenbruk av brukte elektriske og elektroniske enheter

Her kan du lese om dine rettigheter og plikter ved kassering av elektriske og elektroniske enheter.

Symbol av en søppelkasse med kryss over – korrekt kassering