Leasing firmabil

Leasing av firmabil

Leasing av firmabil

Vi har ulike tilbud innen bilfinansiering som vi tilbyr næringskunder i samarbeid med våre Volkswagen bilforhandlere.

Volkswagen Leasing av firmabil

Ønsker du ikke å binde opp egenkapital i bilen er Volkswagen Leasing et godt finansieringsprodukt for din bedrift.

Når du leaser firmabil hos Volkswagen Financial Services kjøper vi bilen hos en av våre egne Volkswagen bilforhandlere. Dernest leier vi ut bilen til din bedrift. Vår sikkerhet ligger i bilen, mens din bedrift disponerer bilen mot et månedsbeløp beregnet ut fra bilens verdi, leieperiodens varighet og beregnet kjørelengde.

Ønsker du mer informasjon om billån og leasing kan våre bilforhandlere hjelpe deg.

Fordeler med Volkswagen Leasing

  • Bedriften betaler månedsleie istedet for å binde opp egenkapital i billån
  • Ingen bruktbil til besvær. Når leieperioden tar slutt, returneres bilen, og det tas ut en ny bil dersom det er ønskelig
  • Full bruksrett på bilen i avtaleperioden
  • Minimumsperiode for leasing er 36 mnd
  • Leasingleien inkl mva, utgiftsføres i takt med verdifallet på bilen

Biladministrasjon av firmabiler gjennom Fleetweb

For deg med 10 biler eller flere kan Volkswagen Financial Services tilby sitt eget program for biladministrasjon som hjelper til med å holde orden på bilparken. Gjennom Fleetweb får bilansvarlig enkelt oversikt over bilparkens kjørte kilometer, antall fylte liter drivstoff og terminering av de ulike kontraktene. Bruk av Fleetweb forutsetter at kunden har drivstoffkort gjennom Volkswagen Financial Services på hver enkelt bil i parken.

Skreddersydde avviksrapporter

Fleetweb sender automatisk genererte rapporter og gir muligheten til å se mer detaljert på alle kostnader. Helt unikt for dette systemet er at kunden selv definerer hvilke avvik som skal rapporteres. Dette hjelper til å sikre en optimal drift av egen bilpark.

Eksportér ønskede data

Alle data er lett kontrollerbare, og hjelper til med optimalisering av bilparken. Rapporter kan tas ut ned på sjåførnivå, samt gjøre egne uttrekk i excel eller pdf. Alle rapporter kan settes opp som automatisk, månedlig utsendelse på e-post.

Fordeler med Fleetweb:

  • Alle bilkostnader samlet på en faktura
  • Alle storkunder får en fast kontaktperson
  • Forutsigbarhet - kun fakturering av reelle kostnader
  • Hjelp til å utvikle en intern firmabilpolicy
  • Rabattavtaler og kort fra Cirkle K, Shell og Esso

Nyttige snarveier