Bruksvilkår

Volkswagen AG tilbyr informasjonstjenester for personaliserte tjenester på grunnlag av bruksvilkårene. Du trenger bare å klikke på en lenke for å få tilgang til bruksvilkårene for den aktuelle tjenesten:

1. Informasjonstjenestens ytelser og garanti

Opplysningene på disse nettsidene er omhyggelig samlet inn av Volkswagen AG og stilt til din rådighet med en tilgjengelighet på 97,5 % som årsgjennomsnitt.

Innholdet på disse nettsidene er bare beregnet til informasjon og er ikke juridisk bindende såfremt de ikke underligger den tyske forordningen om miljøklassifisering av biler, Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (informasjon om drivstofforbruk og CO₂-utslipp).

Biler som vises på disse sidene, for eksempel i bilkonfiguratoren, er i noen tilfeller avbildet med ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. Bilder med bildekor som er avbildet/illustrert, er ikke en del av standardutstyret. Opplysninger om bilens leveringsomfang, utseende, pris, effekt, mål og vekt er de som gjaldt da aktuelle data ble mottatt. Det tas uttrykkelig forbehold om endringer. Alle opplysninger om utstyr, priser og tekniske data gjelder hovedsaklig for det norske, og/eller tyske markedet.

Utstyr som er merket "ekstrautstyr" eller "spesialutstyr" kan føre til lengre leveringstid for bilen. Våre biler leveres med sommerdekk som standard. I Norge må det brukes vinterdekk når kjøreforholdene krever det. Ta kontakt med din nærmeste Volkswagen‑forhandler for mer informasjon. Ved yrkesmessig bruk skal det ifølge forordning (EØF) 3820/85 brukes fartsskriver i kjøretøyer med tillatt totalvekt over 3,5 tonn. Det betyr at 3,5 tonn totalvekt ikke må overskrides ved yrkesmessig bruk (trekkvogn og tilhenger). Fabrikken kan ikke levere fartsskriver for Caddy, og det kan heller ikke ettermonteres fartsskriver.

Retur og skroting av brukte biler

VOLKSWAGEN AG imøtekommer utfordringene vårt samfunn står ovenfor og tar hensyn til disse utfordringene i alle nye produkter av merket VOLKSWAGEN. Dette gjelder naturligvis også for vern av miljø og ressurser. Derfor er alle nye biler fra VOLKSWAGEN mindre belastende for miljøet ved skroting, og de kan i prinsippet tas i retur uten kostnader (under forbehold av at nasjonale lovbestemmelser overholdes).

Nærmere opplysninger om retur og skroting av brukte biler fra Volkswagen i Norge får du hos din Volkswagen‑forhandler eller på https://autoretur.no/Opens an external link.

Informasjon om drivstofforbruk og CO₂-utslipp:

Verdiene er beregnet på grunnlag av foreskrevne målemetoder (forordning (EF) 715/2007 i gjeldende versjon).

Merknad iht. direktiv 1999/94/EF i gjeldende versjon:

Verdiene refererer ikke til en enkelt bil og er heller ikke en del av tilbudet, men utgjør et sammenligningsgrunnlag mellom forskjellige biltyper. Drivstofforbruk og CO2-utslipp er ikke bare avhengig av effektiv utnyttelse av drivstoffet, men også av kjøreforhold og andre ikke-tekniske faktorer. CO2 er hovedårsaken til drivhuseffekten. Heftet ”Oversikt over drivstofforbruk, CO2-utslipp og strømforbruk for nye personbiler” fås hos din Volkswagen‑forhandler.

En del av opplysningene i denne tjenesten representerer meninger fra Volkswagen-ledelsen. Dersom disse opplysningene dreier seg om fremtidsrettede uttalelser, blir dette som regel understreket med uttrykk som "forventet", "planlagt", "hensikt" eller andre begreper. Da utviklingen i fremtiden vil avhenge av ulike og ofte uforutsigbare faktorer, kan det ikke gis noen garanti for riktigheten i fremtidsrettede uttalelser. Ledelsen vil oppdatere uttalelsene etter eget skjønn. Opplysninger som vises om børs, næringsliv, kurser, indekser, priser, nyheter, generelle markedsdata osv. er utelukkende informasjon til brukere av Volkswagens nettsider, og det er ikke ment som investeringsrådgivning eller annen anbefaling. Volkswagen AG overtar intet ansvar for analytikeres anbefalinger på sine nettsider, og heller ikke for riktigheten og fullstendigheten av antakelser og konklusjoner som ligger til grunn for slike anbefalinger.

2. Spesielle informasjonstjenester

Vær oppmerksom på at enkelte av informasjons- og kommunikasjonstjenestene på nettsidene til Volkswagen AG som er opprettet i egne portaler, også er underlagt bruksvilkår for den aktuelle portalen.

3. Tjenester fra partnere

Enkelte informasjonstjenester tilbys av våre partnere. Vær oppmerksom på at disse tjenestene er underlagt forretningsvilkårene til våre partnere, og at det ikke er knyttet noen form for anbefaling eller garanti til at disse sidene er tatt med på nettsidene til Volkswagen AG. Volkswagen AG er ikke ansvarlig for dette innholdet. Disse tilbyderne handler ikke på oppdrag fra Volkswagen AG.

4. Lenker til andre nettsider

Nettsidene til Volkswagen AG inneholder lenker til nettsider som drives av tredjepart. Volkswagen AG står ikke som eier for eksterne sider som kan nås via lenker, og er ikke ansvarlig for innholdet der.

5. Tillatt bruk av tjenestene

Når du bruker tjenestene, må du respektere opphavs-, navne- og merkerettigheter samt andre opphavsrettigheter som tilhører tredjepart. For eksempel er alle nettsidene til Volkswagen AG beskyttet, inkludert bilder, musikk og merkenavn som presenteres på dem, slik som Volkswagen” og ”Golf”. Dette gjelder også opphavsrettighetene til våre konsernselskaper. Disse nettsidene og disse bruksvilkårene må ikke oppfattes slik at det dermed tildeles en lisens eller annen opphavsrett som tilhører Volkswagen AG. Du forplikter deg til ikke å misbruke tjenestene på noen måte, særlig til ikke å omgå noen sikkerhetsforanstaltninger for informasjonstjenestene, ikke å bruke noe utstyr eller kjøre noen programmer som fører til eller kan føre til skade på utstyret eller til en funksjonssvikt hos Volkswagen AG, særlig grunnet endringer i den fysiske eller logiske strukturen på Volkswagen AG´s servere eller nett eller på andre nett, ikke å integrere informasjonstjenestene eller deler av dem på andre nettsteder, hverken private eller kommersielle, og til ikke å utnytte tjenestene kommersielt.

DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® og TDI® er i Tyskland og flere andre land registrerte varemerker for Volkswagen AG og selskaper som inngår i Volkswagen Group. At et varemerke ikke er merket med ® i et dokument eller på en nettside, betyr ikke uten videre at det ikke er et registrert varemerke, og/eller at dette varemerket kan benyttes uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Volkswagen AG.

Produktnavnet Caddy® er et registrert varemerke for Caddie S. A. og benyttes av Volkswagen Nyttekjøretøyer med tillatelse fra Caddie S. A.

6. Samtykke til bruk av informasjonskapsler/cookies

Volkswagen AG lagrer informasjonskapsler når du er inne på nettsidene våre. Du kan selv bestemme bruken og omfanget av informasjonskapsler med innstillingene på datamaskinen din (vanligvis i nettleseren, f.eks. Chrome, Safari eller Internet Explorer).

Volkswagen AG går ut fra at du samtykker til at det brukes informasjonskapsler dersom nettleseren din tillater dette. Når det gjelder personvern, ber vi deg se vår personvernerklæring som omhandler personvern.

7. Lenker på nettsidene til Volkswagen AG

Å opprette hyperlenker til startsiden for Volkswagens nettsider, f.eks. www.volkswagen.no, er tillatt dersom lenken gjør at siden det henvises til, lastes helt på nytt og ikke settes i en ramme (iFrame).

Volkswagen AG får beskjed via e-post til adressen links@vw-online.de innen 24 timer etter at lenken er opprettet.

Hyperlenken skal utformes slik at det kommer tydelig frem at det er en hyperlenke / man på siden det henvises fra, enten bruker teksten "Lenke til Volkswagen AG" eller overskriften på den aktuelle Volkswagen-siden det skal henvises til, i kombinasjon med teksten "Lenke til Volkswagen AG"

Lenker som avviker fra dette, må godkjennes av Volkswagen AG før de kan opprettes. Volkswagen AG forbeholder seg retten til å forby oppretting av lenker selv om de ovennevnte forpliktelsene er overholdt.

8. Ansvar

Volkswagen AG er ansvarlig for forsett, for grov uaktsomhet, i henhold til tysk produktansvarslov og for garantier som er uttrykkelig gitt av Volkswagen AG. Når det gjelder ikke grov uaktsomhet, er Volkswagen AG kun ansvarlig ved brudd på en vesentlig forpliktelse, og størrelsen på erstatningskravene er beløpsmessig begrenset til de forutsigbare skadene.

9. Sikkerhet i forhold til sending av opplysninger

Dersom du ønsker å sende e-postmelding til Volkswagen AG fra din private e-postadresse, må du være oppmerksom på at du på grunn av Internetts tekniske struktur selv må ta forholdsregler for å sikre fortroligheten og personvern av innholdet i e-posten. I den forbindelse kan du f.eks. benytte deg av vanlige programmer som tilbys for kryptering.

Dersom du ønsker å sende e-postmelding direkte fra kontaktområdet til Volkswagen AG, må du være oppmerksom på at disse dataene sendes uten kryptering, og at det dermed ikke foreligger noen sikkerhet for fortroligheten og dataintegriteten til innholdet i slik e-post. 

10. Endring av tjenesteomfanget og bruksvilkårene

Volkswagen AG forbeholder seg retten til når som helst å utvide eller redusere tjenestene eller deler av dem og til å endre funksjoner. Den raske utviklingen på internett gjør at vi fra tid til annen må foreta tilpasninger av disse bruksvilkårene. Følg derfor alltid den til enhver tid gjeldende versjonen av bruksvilkårene. 

11. Valg av rett

Bruken av tjenester og disse bruksvilkårene er underlagt tysk rett med unntak av dens bestemmelser om motstridende lovregler.

Dersom du har problemer eller spørsmål i forbindelse med sidene til Volkswagen AG, kan du kontakte vårt kundesenter som viderformidler din henvendelse. Vi ønsker deg lykke til med bruk av tjenestene.

12. Hosting nettside

For hosting av denne nettsiden bruker vi leverandøren Amazon Web Services (Amazon Web Services, Inc.) samt Google Cloud Platform (Google Ireland Ltd.).

 

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 2 år fra bilens første registreringsdato. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.