vw way to zero bærekraft og miljø

Way to ZERO – lavere CO2-utslipp for å beskytte klimaet

Bærekraftig ressursbruk og utfasing av fossile energikilder er blant de største utfordringene i vår tid. Volkswagen skal være en pådriver for at verden når målene i Paris-avtalen. Innen 2050 skal Volkswagen være et CO2-fritt konsern. Derfor skal vi fortsette å kutte utslippene ved våre fabrikker, og hos våre underleverandører.

Bærekraftig ressursbruk og utfasing av fossile energikilder er blant de største utfordringene i vår tid. Volkswagen skal være en pådriver for at verden når målene i Paris-avtalen. Innen 2050 skal Volkswagen være et CO2-fritt konsern. Derfor skal vi fortsette å kutte utslippene ved våre fabrikker, og hos våre underleverandører.

Les mer om vår Way to ZERO:

 • Volkswagen satser for fullt på elbiler, og har i den anledning satt flere delmål. Fra og med 2033 skal alle biler Volkswagen produserer for det europeiske markedet, ha elektrisk drift.
 • Way to ZERO har fire kjerneområder der vi ønsker å unngå eller redusere CO2-utslipp.
 • Konsernet har i tillegg flere fyrtårnprosjekter. Et av dem er Trinity-prosjektet, som skal bringe frem en bil, med mange tiltak for redusert CO2-utslipp.
vw way to zero logo

Milepæler på vår vei mot målet

Grunnlaget for Way to ZERO er Volkswagens strategi ACCELERATE som endrer hvordan elbiler produseres og selges i fremtiden. Den innebærer flere delmål for produksjonen med en gradvis overgang til produksjon av kun elbiler. Innen 2025 skal 32% av bilene som Volkswagen produserer for det europeiske markedet, være elbiler. I 2030 skal andelen elbiler være 70% og i 2033 100%. Da vil forbrenningsmotorens dager være over i Europa. I tillegg skal Volkswagen innen 2030 ha redusert CO2-utslippet per bil med 40% sammenlignet med utslippene i 2018. I bilens totale livsløp betyr dette en reduksjon på ca. 17 tonn CO2 per bil.

Fire kjerneområder for fremtidens mobilitet

Fra og med 2033 skal Volkswagen kun produsere CO2-nøytrale biler. Planen er at andelen elbiler på det europeiske markedet skal være 70% allerede i 2030. Samtidig vil vi redusere og eliminere CO2-utslipp ved hjelp av en rekke tiltak og kompensere for det resterende CO2-utslippet fra produksjonen. Vi har fire fokusområder:

 • Flere elbiler i modellutvalget
 • Kutte karbonutslipp fra forsyningskjede og produksjon, inkl. logistikk
 • Bruk av grønn energi
 • Gjenvinning av biler, inkl. batterier
Illustrasjon: en stor stikkontakt foran en vw id3

Elektrifisering av modellutvalget

Det første området er å øke andelen elbiler i modellutvalget ved hjelp av den modulbaserte elbilplattformen MEB. Denne bilkonstruksjonen er spesialutviklet for elbiler og gjør det mulig å produsere elbiler med lang elektrisk rekkevidde og romslig plass i kupeen. I tillegg kan programvaren oppdateres ved hjelp av "Over-the-Air"-oppdateringer.

Etter de første elbilene i ID.-familien vil det komme flere elbiler de neste årene. Planen er å lansere minst én modell hvert år. I 2023 kommer ID.7. og i 2025 er planen å lansere ID. 2all, en kompakt småbil.

Illustrasjon: frontrute, dør og felger til vw id3 plassert foran vindmøller

Kutte karbonutslipp i forsyningskjede og produksjon

Det andre fokusområdet for Way to ZERO innebærer kutt i karbonutslipp i hele Volkswagens forsyningskjede og produksjon. Dette er et viktig område som står for rundt halvparten av CO2-utslippet til en elbil. 

Målet er å redusere CO2-utslippet fra produksjonen med 50% innen 2030 sammenlignet med 2018 i tråd med programmet Zero Impact Factory (ZIF). Det langsiktige målet er CO2-nøytral produksjon av elbilene, noe som allerede implementeres i Europa i dag. I den forbindelse bruker bilfabrikkene ekstern strøm fra fornybare kilder.

Les mer om grønn strøm

For å kutte karbonutslippet ytterligere vil vi i større grad bruke deler med lavere karbonavtrykk i forsyningskjeden. Dette gjør CO2-regnskapet enda bedre. Et annet viktig punkt er bruk av grønn strøm i forsyningskjeden, blant annet i den energikrevende produksjonen av battericeller. I den internasjonale Global Battery Alliance har leverandørene av battericeller forpliktet seg til bærekraftig produksjon av høyenergibatterier, både sosialt, miljømessig og økonomisk.

Volkswagen ønsker å inkludere alle sine leverandører og samarbeidspartnere i arbeidet mot å bli klimanøytrale. I henhold til våre etiske retningslinjer er derfor våre direkte leverandører forpliktet å holde høye miljømessige og sosiale standarderOpens an external link.

Kompensasjonsprosjekter som skaper balanse

Verken konsernet eller alle leverandører er i stand til å unngå eller redusere alle CO2-utslipp. Der det ikke er mulig, kompenseres det for CO2-utslipp gjennom internasjonale, sertifiserte klimaprosjekter i henhold til anerkjente standarder.

For å understøtte Volkswagens klimaprosjekter og utvikle egne prosjekter etter de høyeste standardene, inngikk prosjektutvikleren ClimatePartner og Volkswagen et samarbeid om kompensasjonsprosjekter i 2022.

Disse prosjektene skal blant annet beskytte mot avskoging av regnskog, da regnskog binder og lagrer CO2. Volkswagen kan dermed allerede i dag levere CO2-nøytrale biler til europeiske kunder. 

Illustrasjon: en vw id3 kjører mot vindmøller
Grønn strøm spiller en viktig rolle i reduksjonen av karbonutslippet fra elbiler.
TUV NORD

Sertifikat for CO2-nøytral produksjon og leveranse 

TUV NORD

Sertifikat for CO2-nøytral produksjon og leveranse 

vw tuv nord sertifikat bærekraft

Alle elbilene i ID.-familien leveres karbonnøytralt i henhold til TUV NORD-standard TN-CC 0201.

Kjøre på grønn strøm

Det tredje området er bruk av grønn strøm til drift av ID.-familien. Volkswagen tilbyr flere tjenester for bruk av grønn strøm til lading av elbiler. Det gjelder først og fremst grønn strøm fra Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) og ladetjenesten We Charge som gir tilgang til ladepunkter over hele Europa, og spesielt hurtigladestasjonene fra Volkswagens partner IONITY, som tilbyr grønn strøm når det er mulig.

Like enkelt er det ikke med underleverandører i forsyningskjeden. Mens kunder som kjører en ID., i teorien kan kjøre kun på grønn strøm (f.eks. gjennom tilbudene fra We Charge) er det å kutte karbonutslipp i resten av forsyningskjeden en større utfordring. Det skyldes at det kan være vanskelig å få oversikt over produksjonsforholdene.

Les mer om We Charge

For å gjøre det mer attraktivt for våre partnere å bruke grønn strøm, støtter Volkswagen utbyggingen av fornybar energi i industriell målestokk.

Et volum på rundt syv terrawattimer skal være klart innen 2025. Det tilsvarer det årlige behovet til 600 000 husholdninger. I tillegg til en enorm solcellepark i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, ble det satt opp en vindpark i Sverige i 2021. Flere prosjekter er på trappene over hele Europa i løpet av de neste årene.

Gjenvinning og gjenbruk av batterier

Det fjerde området er gjenvinning av batterier. Dette er viktig for fremtiden, ikke bare for å redusere forbruket av råstoffer, men også på å gjenvinne stadig flere av bilens deler. I januar 2021 åpnet vi det første pilotanlegget for gjenvinning av batterier i den tyske byen Salzgitter. Målet er å gjenvinne så mye litium, mangan, kobolt og nikkel som mulig, og la disse materialene gå i et lukket kretsløp.

Les mer om råstoffer

Målet er å oppnå en gjenvinningsandel på 90%. De verdifulle råstoffene sorteres og behandles mekanisk, før de gjennomgår en kjemisk resirkulering og føres tilbake til produksjonsprosessen. Noen av batteriene gjenbrukes og får et nytt liv i strømforsyningen til forretningsbygg eller private bygg.

Les mer om gjenbruk av elbilbatterier

Veien til økt miljøvern omfatter flere enkeltprosjekter

ID.-familien fra Volkswagen

Bestill prøvekjøring, eller bygg din drømmebil?

ID.-familien fra Volkswagen

Bestill prøvekjøring, eller bygg din drømmebil?

vw id3

Ta en nærmere titt på elbilene i ID.-familien. Bestill prøvekjøring hos en av våre forhandlere, eller bygg din drømmebil i vår konfigurator. 

Les mer om bærekraft fra Volkswagen

Vilkår Volkswagen

1.
Du finner mer informasjon om sertifikatet på https://www.volkswagen.de/de/e-mobilitaet-und-id/idwissen/nachhaltigkeit/oekobilanz.html.
 • Priser og utstyr: Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen.

  Rekkevidde: Oppgitt rekkevidde for våre hybrid og helelektriske bilmodeller er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten på elbilen/elvarebilen. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Ladeeffekt: Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% SOC (batteriets ladenivå).

  Finansiering: All privat finansiering forutsetter minst 30% egenkapital og finansiering gjennom vårt finansieringsselskap Volkswagen Financial Services. Renten er flytende. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.