Bærekraft

Nytt liv til brukte batterier

Elbiler gjør det mulig å kjøre helt uten CO2-utslipp. For at elbilen skal være et mer bærekraftig alternativ, må det likevel også satses på bærekraftige løsninger i produksjonen av elbilbatteriene. Den avanserte utvinningen av råstoffer gjør ikke bare elbilbatteriet til den mest verdifulle komponenten, men også til en avgjørende faktor i miljøregnskapet til en elbil. Gjenvinningsanlegget i Salzgitter i Tyskland er derfor et viktig skritt mot å kunne gjenvinne de verdifulle råstoffene til bruk i nye batterier.

Illustrasjon av et gjenvinnbart elbilbatteri

Batteriets livssyklus – verdiskapningskjeden 

Som kjernen i den elektriske drivlinjen står elbilbatteriet for den største delen av verdiskapningen, samtidig som det bidrar til de største utfordringene. Målet er å kunne gjenbruke verdifulle råmaterialer som litium, nikkel, mangan og kobolt i et lukket kretsløp i industriskala. Vi har som mål at over 90% av all aluminium, kobber og plast vi bruker blir gjenvunnet. Derfor startet vi allerede for ti år siden med å utvikle et bærekraftig materialkretsløp for elbilbatteriene. 

Vi vil ta vare på gamle elbilbatterier som fortsatt er intakt ved å gi dem «nytt liv». Det kan vi vi gjøre ved å gjenbruke råstoffene i batteriene.

Illustrasjon av batteriets livssyklus

Resirkulering på løpende bånd – Salzgitter-anlegget i Tyskland

I 2021 ble det første anlegget for videreutvikling av vår innovative gjenvinningsprosess åpnet i Salzgitter i Tyskland. Her er målet å resirkulere 90% av de verdifulle råstoffene. Det unike med dette anlegget er også at de bare resirkulerer elbilbatterier som ikke lenger kan brukes til andre formål. De første store volumene med elbilbatterier er imidlertid forventet å komme først om cirka ti år. Derfor er anlegget i første omgang bygget for å gjenbruke opptil 3 600 elbilbatterier i året.

Illustrasjon "resirkulering på løpende bånd"

Skape nytt av gammelt – gjenvinningsprosessen

Det unike med vår innovative prosess er at den CO2-besparende resirkuleringsprosessen ikke inkluderer energikrevende smelting i masovn. Først blir de brukte batterisystemene kontrollert, fullstendig utladet og demontert. Enkeltdelene blir deretter knust til granulat og til slutt tørket. I tillegg til aluminium, kobber og plast utvinnes det verdifulle "svarte pulveret", som inneholder de viktige batteriråstoffene litium, nikkel, mangan, kobolt og grafitt. Siste trinn i prosessen er at pulveret skilles fra hverandre til rene materialer hos våre eksterne spesialister. Her behandles pulveret videre med vann og kjemiske midler for å filtrere og bearbeide de enkelte råstoffene. 

Illustrasjon av gjenvinningsprosessen

En titt inn i fremtiden – gjenbruk som reduserer utslipp 

Med anlegget i Salzgitter oppnår vi et mer bærekraftig materialkretsløp og dekker hele verdiskapningskjeden til elbilbatteriet i forbindelse med produksjon av battericeller – fra råstoffer til produksjon og gjenvinning. Slik kan vi bruke kjernekomponenter fra gamle battericeller i produksjonen av nye batterisystemer. Ut fra forskningen vet vi nemlig at råstoffer som er gjenvunnet, er like effektive som nye. Et 62 kWh-batteri som er laget av resirkulert materiale og med grønn strøm, kan redusere CO2-utslippet med over ett tonn. Derfor er anlegget for resirkulering av elbilbatterier et stort skritt på veien mot CO2-nøytrale elbiler.

Les mer om bærekraft fra Volkswagen

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 2 år fra bilens første registreringsdato. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.