categoryBærekraft

Nytt liv til brukte batterier

Elbiler gjør det mulig å kjøre helt uten CO2-utslipp. For at elbilen skal være et mer bærekraftig alternativ, må det likevel også satses på bærekraftige løsninger i produksjonen av elbilbatteriene. Den avanserte utvinningen av råstoffer gjør ikke bare elbilbatteriet til den mest verdifulle komponenten, men også til en avgjørende faktor i miljøregnskapet til en elbil. Gjenvinningsanlegget i Salzgitter i Tyskland er derfor et viktig skritt mot å kunne gjenvinne de verdifulle råstoffene til bruk i nye batterier.

Illustrasjon av et gjenvinnbart elbilbatteri

Batteriets livssyklus – verdiskapningskjeden 

Som kjernen i den elektriske drivlinjen står elbilbatteriet for den største delen av verdiskapningen, samtidig som det bidrar til de største utfordringene. Målet er å kunne gjenbruke verdifulle råmaterialer som litium, nikkel, mangan og kobolt i et lukket kretsløp i industriskala. Vi har som mål at over 90% av all aluminium, kobber og plast vi bruker blir gjenvunnet. Derfor startet vi allerede for ti år siden med å utvikle et bærekraftig materialkretsløp for elbilbatteriene. 

Vi vil ta vare på gamle elbilbatterier som fortsatt er intakt ved å gi dem «nytt liv». Det kan vi vi gjøre ved å gjenbruke råstoffene i batteriene.

Illustrasjon av batteriets livssyklus

Resirkulering på løpende bånd – Salzgitter-anlegget i Tyskland

I 2021 ble det første anlegget for videreutvikling av vår innovative gjenvinningsprosess åpnet i Salzgitter i Tyskland. Her er målet å resirkulere 90% av de verdifulle råstoffene. Det unike med dette anlegget er også at de bare resirkulerer elbilbatterier som ikke lenger kan brukes til andre formål. De første store volumene med elbilbatterier er imidlertid forventet å komme først om cirka ti år. Derfor er anlegget i første omgang bygget for å gjenbruke opptil 3 600 elbilbatterier i året.

Illustrasjon "resirkulering på løpende bånd"

Skape nytt av gammelt – gjenvinningsprosessen

Det unike med vår innovative prosess er at den CO2-besparende resirkuleringsprosessen ikke inkluderer energikrevende smelting i masovn. Først blir de brukte batterisystemene kontrollert, fullstendig utladet og demontert. Enkeltdelene blir deretter knust til granulat og til slutt tørket. I tillegg til aluminium, kobber og plast utvinnes det verdifulle "svarte pulveret", som inneholder de viktige batteriråstoffene litium, nikkel, mangan, kobolt og grafitt. Siste trinn i prosessen er at pulveret skilles fra hverandre til rene materialer hos våre eksterne spesialister. Her behandles pulveret videre med vann og kjemiske midler for å filtrere og bearbeide de enkelte råstoffene. 

Illustrasjon av gjenvinningsprosessen

En titt inn i fremtiden – gjenbruk som reduserer utslipp 

Med anlegget i Salzgitter oppnår vi et mer bærekraftig materialkretsløp og dekker hele verdiskapningskjeden til elbilbatteriet i forbindelse med produksjon av battericeller – fra råstoffer til produksjon og gjenvinning. Slik kan vi bruke kjernekomponenter fra gamle battericeller i produksjonen av nye batterisystemer. Ut fra forskningen vet vi nemlig at råstoffer som er gjenvunnet, er like effektive som nye. Et 62 kWh-batteri som er laget av resirkulert materiale og med grønn strøm, kan redusere CO2-utslippet med over ett tonn. Derfor er anlegget for resirkulering av elbilbatterier et stort skritt på veien mot CO2-nøytrale elbiler.

ID.-familien fra Volkswagen

Bestill prøvekjøring, eller bygg din drømmebil?

ID.-familien fra Volkswagen

Bestill prøvekjøring, eller bygg din drømmebil?