vw id4 gtx kjører over en bro i skumringen

WLTP Rekkevidde: oppgitt vs. faktisk rekkevidde

I en elbil fra Volkswagen kommer du enkelt frem dit du skal – enten du skal ut på langtur eller bare en svipptur på butikken. Her kan du lese mer om hvorfor den oppgitte rekkevidden ikke alltid stemmer overens med den faktiske rekkevidden, selv om batteriet er fulladet.

Verdt å vite om elbilens rekkevidde:

  • I mange land angis den standardiserte rekkevidden til en elbil ved hjelp av målemetoden WLTP.
  • Den faktiske rekkevidden kan avvike fra WLTP-rekkevidden på grunn av ulike faktorer som ikke kan standardiseres. 
  • Faktorer som virker inn på rekkevidden, er blant annet kjørestil, klimaregulering og oppvarming.

Hva menes med WLTP-rekkevidde?

I mange land er det innført en enhetlig testmetode for å beregne rekkevidden til ulike bilmodeller. Testmetoden er bindende for alle bilprodusenter og gjør det enklere for kunden å vurdere rekkevidden når han/hun skal kjøpe elbil. WLTP-metoden (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) brukes for å beregne den standardiserte rekkevidden til en elbil. Målemetoden ble innført for noen år siden. Den gir et mer realistisk bilde av rekkevidden og gjør det enklere å sammenligne ulike biler. WLTP-rekkevidden tilsvarer imidlertid ikke den faktiske rekkevidden.

WLTP-metoden er enhetlig i mange land og bindende for alle bilprodusenter, med de samme betingelser lagt til grunn.

Det vil si at WLTP-rekkevidden beregnes ved hjelp av fast definerte kjøresykluser for kjøring i by, på landevei og på motorvei. Under beregningen av WLTP-rekkevidden tas det imidlertid ikke hensyn til faktorer som er ulike for ulike førere. 

Et kart viser at rekkevidden varierer alt etter om elbilen kjører i en by, på landevei eller på motorvei
Motorvei, landevei, topografi, vær – det er mange faktorer som påvirker rekkevidden.