assistentsystemer vw

Assistentsystemer

Våre person-og varebiler leveres som standard med en rekke assistentsystemer, og enda flere kan legges til mot pristillegg. Assistentsystemene våre gir både økt trygghet samtidig som de kan forhindre en bilulykke.

Førerassistentsystemer

Våre personbiler-og varebiler tilbyr en hel rekke førerassistentsystemer som gir både økt sikkerhet og komfort. Dette gjør at du og dine passasjerer kan fokusere på en behagelig kjøretur. Du må fremdeles holde hendene godt på rattet, men våre intelligente assistentsystemer sørger for å gjøre kjøreopplevelsen ekstra komfortabel og trygg. Listen over assistentsystemer er lang, og de ulike løsningene for sikkerhet kan hjelpe deg som bilfører med å forhindre en bilulykke. 

 • Adaptiv cruise control (ACC)

  Adaptiv Cruise Control (ACC) måler avstanden og farten til kjøretøy foran deg. En sensor overvåker området foran bilen. I kø og trafikkork bremser bilen helt ned og kjøre i gang igjen like etterpå. ACC automatisk avstandsregulering holder trygg avstand til kjøretøyet foran ved hastigheter opptil 210 km/t⁠.    

  Den automatiske avstandsreguleringen ACC er basert på en radarsensor med en rekkevidde på inntil 200 meter og en radarstrålevinkel på 12 grader. Radarsensoren og styreenheten er integrert i én styreenhet som er plassert bak Volkswagen-logoen i grillen. 

  Automatisk avstandsregulering

  Hvis du tar igjen en forankjørende, eller hvis et annet kjøretøy legger seg ut foran deg, senker den automatiske avstandsreguleringen farten ved å gripe inn i motorstyringen. Om nødvendig tar den også kontroll over bremsesystemet. Hvis retardasjonen overstiger 30% av bilens maksimale bremseeffekt, varsles føreren med lydsignal og melding om å bremse manuelt.

   
 • AR Head-up Display

  Head-up-displayet med utvidet virkelighet (AR) viser nyttig informasjon i synsfeltet på frontruten og gjør kjøringen enklere for deg. Det viser deg for eksempel hastighet, fartsgrenser og navigasjonsdata. Informasjonen projiseres gjennom frontruten og smelter sammen med det som skjer foran deg på asfalten, som gir økt kjørekomfort. 

 • Digital Cockpit

  Med den heldigitale Digital Cockpit skjermen kan du få opp akkurat den informasjonen du ønsker når du selv ønsker det. Den høyoppløselige og innovative skjermen tilbyr flere visninger hvor du kan se mye mer enn bare hastighet. Skjermen har kraftigere farger, flere piksler, bedre lysstyrke og høyere kontrast sammenlignet med analoge instrumenter. Informasjonen du velger å se vises på en oversiktlig og fleksibel måte.   

 • Area View

  360 graders omgivelsesvisningen "Area View" har fire kameraer som tilbyr en mengde visninger som gjør det vesentlige enklere å navigere bilen. Slik kan du eksempelvis se bilens komplette omgivelser i fugleperspektiv. Kameraer fra bilens fremste og bakerste punkt gjør det mulig å se inn på veien du rygger eller kjører inn på, når utsynet fra førersetet er blokkert.  

 • Light Assist 

  Light Assist slår fjernlysene automatisk av og på, og sikrer god belysning av veibanen uten at fører må veksle mellom fjernlys og nærlys. Ved fri kjørebane kobles fjernlyset inn.

  Når systemet registrerer en bil som kjører foran eller møtende trafikk, kobler det automatisk over fra fjernlys til nærlys. Når kameraet ikke registrerer flere biler, kobler systemet over til fjernlys igjen.

 • IQ. Light LED-Matrix

  «IQ. Light» – LED matrix-frontlys lyser opp veien med sterkere lys og en bredere lyskjegle uten at andre trafikanter eller gående blendes. Matrix-teknologien gjør at du kan kjøre med fjernlyset på hele tiden, uten å blende andre trafikanter⁠. Når systemet registrerer en bil som kjører foran eller møtende trafikk, kobler det automatisk over fra fjernlys til nærlys. Når kameraet ikke registrerer flere biler, kobler systemet over til fjernlys igjen. Volkswagen anbefaler dette utstyret for deg som kjører mye på veier uten veibelysning.

 • Parkeringsassistenter

  La bilen parkere for deg når du har behov for ekstra hjelp. Med parkeringsassistent plus med minnefunksjon⁠, kan din bilen læres opp til å parkere for deg i oppkjørselen utenfor huset ditt, i en garasje, langsgående eller tverrgående parkeringsluker i byen. 

  Parkeringsassistenten kan registrere om en parkeringsluke er stor nok idet du kjører forbi, og parkerer på egen hånd⁠. Parkeringsassistenten kan også manøvrere bilen ut av parkeringsplassen om ønskelig.

  Parkeringsassistenten kan lete kontinuerlig etter passende parkeringsluker i hastigheter inntil 40 km/t. I hastigheter inntil 20 km/t leter den også etter tverrgående parkeringsluker. Når du har valgt ønsket parkeringsluke, starter du enkelt parkeringen med et tastetrykk. Du trenger bare overvåke parkeringen og gripe inn ved behov⁠⁠. 

  Ønsker du å parkere selv, men er usikker på om bilen får plass? Parkeringsassistenten kan hjelpe deg med å fullføre en påbegynt parkeringsmanøver for deg ved behov⁠⁠. 

 • Ryggekamera

  Ryggekameraet hjelper deg å oppdage hindringer bak bilen. Kameraet er integrert i hekken eller logoen bak på bilen og overfører bilder til skjermen i infotainmentsystemet.  Ryggekameraet hjelper deg å holde oversikt over området bak bilen når du rygger inn i en parkeringsluke⁠. Området som dekkes av kameraet, vises på skjermen til infotainmentsystemet. Med ryggekamera kan du oppdage hindringer som du ellers ikke ville sett. På skjermen vises også hjelpelinjer som gjør det enklere å vurdere tilgjengelig plass og avstander.

 • Sign Assist

  Trafikkskiltgjenkjenningen Sign Assist er et assistentsystem i bilen med en sensor som registrerer hastighetsbegrensninger samt forbud mot forbikjøringer med et kamera. Symbolene vises i Digital Cockpit displayet og holder deg hele tiden oppdatert på gjeldende hastighet på veien.

 • Traffic Jam Assist

  Køassistenten Traffic Jam Assist bruker velkjente systemer som ACC automatisk avstandsregulering og Side Assist feltskifteassistent for å gjøre det enklere å kjøre i kø. I hastigheter opptil 60 km/t kan bilen følge bilen foran mens den automatisk styrer gass og brems. Bilen holdes i kjørefeltet. Køassistenten avlaster deg i køtrafikk med hyppige stopp og igangkjøringer, og kan bidra til å unngå typiske kørelaterte ulykker. Front Cross Traffic Assist varsler om eventuell trafikk foran.

 • Utmanøvreringsassistent

  Utmanøvreringsassistenten hjelper deg når du skal rygge ut av en parkeringsluke⁠ eller kjører ut i et kryss. Den har sensorer i støtfangeren bak som overvåker områdene bak og på sidene av bilen. Kommer du for nær en annen bil, varsler systemet deg med et lydsignal. Hvis du ikke reagerer på varslingen, kan systemet redusere farten og til og med forhindre en kollisjon ved å aktivere bremsene.

 • Utstigningsvarsel

  Utstigningsvarselet hjelper kunden å vite om kjøretøy (sykler, motorkjøretøyer) nærmer seg for og unngå kollisjon med kjøretøydøren.

  Når du går ut av kjøretøyet, gis det en advarsel om et objekt nærmer seg seg bakfra og vil kunne kollidere med døren.

 • Travel Assist

  Kjøreassistenten Travel Assist lar deg bruke funksjoner for automatisert kjøring ved å trykke på en knapp på rattet. Travel Assist sørger for kjørekomfort på høyeste nivå. På motorveier og gode landeveier kan Travel Assist holde bilen i kjørefeltet, passe på at fartsgrensen ikke overskrides og holde sikker avstand til kjøretøyet foran. Med Travel Assist aktivert kjører du avslappet i tett trafikk og kø. 

 • Side Assist

  Ved hjelp av en LED-indikator i sidespeilene varsler feltskifteassistenten deg om biler som befinner seg i blindsonen eller kjører inntil 50 meter bak deg⁠. Setter du på blinklyset for å skifte kjørefelt, kan systemet ved hjelp av posisjon og hastighet beregne om situasjonen kan bli farlig, og eventuelt varsle deg med kraftig blinking.

 • Lane Assist

  Kjørefeltassistenten Lane Assist kan i hastigheter fra 60 km/t registrere at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet. Systemet griper korrigerende inn i styringen for å gjøre deg oppmerksom på at bilen er i ferd med å forlate kjørefeltet.

Sikkerhetssystemer

Volkswagens aktive sikkerhetssystemer kan redde deg dersom en ulykke oppstår, men systemene hjelper også til i forkant for å forhindre at ulykker skjer. Ikke bare føles det komfortabelt og trygt, men det skaper stor sikkerhet i bilen. Vi oppfordrer deg naturligvis til å kjøre på helt vanlig måte med fullt fokus i trafikken, og anse sikkerhetssystemene som en tilleggshjelp på veien. 

 • Front Assist

  Førerassistentsystemet Front Assist med City nødbrems hjelper deg å unngå at du kolliderer med bilen foran, fotgjengere eller syklister. En radarsensor måler avstanden til forankjørende bil og varsler deg både visuelt og med lyd hvis sikkerthetsavstanden blir for kort. Samtidig forbereder bremsesystemet seg på å gripe inn slik at føreren kan avverge en evnetuell påkjørsel. Varslingstrinn to består av et kort bremseinngrep. Om føreren mot fomodning heller ikke nå griper inn begynner systemet å delvis bremse ned bilen.

  I svært kritiske situasjoner, der en kollisjon er uungåelig, bremser systemet automatisk med full kraft slik at konsekvensene av hendelsen blir minst mulige. 

  City nødbrems har helautomatisk kollisjonsbeskyttelse som kan redusere faren for kollisjoner. I lave hastigheter mellom omtrent 5 og 30 km/t registrerer radarsensorer trafikken foran deg samt gjenstander som er i veien på en avstand av inntil 10 meter. Straks bilen holder for kort avstand, kan systemet bremse bilen automatisk. Dette kan redusere skadene ved en ulykke.

  Front Assist varsler deg om fare for kollisjon ved hastigheter opptil 210 km/t. Du varsles både med et lyd- og et lyssignal, og systemet gjør klart til nødbremsing. Hvis faren ikke blir avverget, starter systemet automatisk nedbremsing. Dette kan bidra til å redusere kollisjonshastigheten. Front Assist hjelper deg også under bremsingen, slik at maksimal bremseeffekt aktiveres ved behov.

 • Bremsesystemer

  Volkswagens bremsesystemer har som hovedmål å forhindre/ begrense skadeomfang. 

  Multikollisjonsbrems
  Sørger for at bilen bremses ned til stillestående så raskt som mulig innenfor systemets begrensninger. 

  Elektronisk differensialbrems (EDS)
  Fordeler drivkraften til hjulene med best veigrep. 

  Blokkeringsfrie bremser (ABS)
  Forhindrer at hjulene blokkeres og sørger dermed for at styreevnen opprettholdes. 

  Antiskrensregulering
  Det elektroniske stabiliseringsprogrammet registrerer kritiske kjøresituasjoner, for eksempel fare for skrens, og forhindrer til en viss grad at føreren mister kontrollen over bilen.

 • Emergency Assist

  Emergency Assist nødassistent, tar delvis kontroll over bilen hvis du får et illebefinnende. Assistenten aktiveres dersom Side Assist feltskifteassistent registrerer at du ikke styrer bilen og at du heller ikke reagerer på advarsler fra systemet. For å advare deg, samt varsle passasjerene og andre trafikanter, rykker systemet i bremsene og avgir lydsignaler. Systemet aktiverer også nødsignalanlegget og iverksetter myke styrekorrigeringer. Hvis du fortsatt ikke er i stand til å ta styringen over bilen, bremses bilen helt ned på en kontrollert måte. Dette kan bidra til å forhindre en ulykke.

 • Proaktiv passasjerbeskyttelse

  Volkswagens Proaktiv passasjerbeskyttelse (Pre Crash) er et system som kan registrere farlige situasjoner som kan ende med en ulykke, og automatisk iverksette tiltak. Vinduene lukkes for eksempel nesten helt igjen, dette for at vindus- og sidekollisjonsputene skal ha maksimal effekt. Samtidig strammes sikkerhetsbeltene foran på brøkdelen av et sekund, slik at føreren og passasjeren foran holdes trygt på plass. Når faren er over, slakkes beltene og sidevinduene kan åpnes igjen. 

Volkswagen-modeller med topp resultat i sikkerhetstest

Våre person-og varebiler har høy sikkerhet og topp resultat i sikkerhetstester. Å velge en Volkswagen er trygt og sikkert valg for deg og din familie. 

Se alle modeller

Spørsmål om våre assistentsystemer? 

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 2 år fra bilens første registreringsdato. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.