vw id buzz cargo elvarebil

Firmabil og beskatning for varebil

Bredt utvalg av varebiler

Under kan du lese mer om hvilke skatteregler som gjelder for din firmabil og hvordan skattebelastningen beregnes. Ønsker du å regne ut hva dette blir for din firmabil, kan du bruke firmabilkalkulatoren på denneOpens an external link siden! Kontakt forhandler for en hyggelig bilprat!

Definisjon firmabil

Dersom du kjører en varebil som er eid eller leaset av din arbeidsgiver, er dette å anse som en firmabil.

En firmabil er av Skatteetaten å anse som en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt. Mange er imidlertid usikre på skattereglene for firmabil og hvordan dette beregnes. Denne siden besvarer kanskje noen av de spørsmålene du har knyttet til firmabil og beskatning av denne.

Merk: Er du selvstendig næringsdrivende og benytter varebilen i næring må du følge egne regler for yrkesbil.