vw ID. Buzz Cargo elvarebil

Firmabil & beskatning for varebil

Bredt utvalg av varebiler

Under kan du lese mer om hvilke skatteregler som gjelder for din firmabil og hvordan skattebelastningen beregnes. Ønsker du å regne ut hva dette blir for din firmabil, kan du bruke firmabilkalkulatoren på denneOpens an external link siden! Finn og kontakt forhandler for en hyggelig bilprat!

Firmabilkalkulator fra Volkswagen Financial Services

Bruk firmabilkalkulatoren på denneOpens an external link siden fra vårt eget finansieringsselskap, Volkswagen Financial Services, som gir deg muligheten til å beregne hva skattebelastningen blir pr. år for din firmabil.

vw ID. Buzz Cargo elvarebil
Definisjon firmabil

Dersom du kjører en varebil som er eid eller leaset av din arbeidsgiver, er dette å anse som en firmabil.

En firmabil er av Skatteetaten å anse som en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt. Mange er imidlertid usikre på skattereglene for firmabil og hvordan dette beregnes. Denne siden besvarer kanskje noen av de spørsmålene du har knyttet til firmabil og beskatning av denne.

Merk: Er du selvstendig næringsdrivende og benytter varebilen i næring må du følge egne regler for yrkesbil.

vw varebiler Caddy Cargo Crafter Transporter
Inntektspåslag firmabil

Kjører du firmabil gjøres det et påslag på din inntekt med utgangspunkt i firmabilens listepris. En varebil med listepris opptil kr 329.600 gis et påslag på 30 %. Er listeprisen høyere gis den overskytende listeprisen et påslag på 20 %.

La oss illustrere dette med et tenkt eksempel: 
I eksemplet tar vi utgangspunkt i en varebil med listepris på kr 450.000, og at personen som disponerer varebilen har en bruttoinntekt på kr 570.000. 

  • 0 - 329.600 x 30 % = 98 880
  • 329.600 - 450.000 x 20 % = 24.080
  • Sum inntektspåslag = 122.960

Per måned vil man da få et påslag på inntekten på kroner 10.247,-  som med en marginalskatt på 43,4 prosent gir en netto skattebelastning på kroner 4.450,- per måned.

Du kan bruke vårt finansieringsselskap, (Volkswagen Financial Services) sin firmabilkalkulatorOpens an external link til å beregne inntektspåslaget for din firmabil.

vw ID. Buzz Cargo elvarebil
Inntektspåslag elektrisk varebil

For elektriske firmabiler blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 80 % av elbilens listepris som ny. Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40.000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av elbilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av firmabil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av elbilens listepris som ny.

vw ID. Buzz Cargo elvarebil
Fradrag eldre varebiler

Er firmabilen din eldre enn tre år blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 75 % prosent av varebilens listepris som ny. Alderen på firmabilen regnes ut ifra hele kalenderår. Det betyr at om firmabilen du disponerer er registrert i 2016, vil fradraget først være gjeldende fra 1.1.2020.

vw Caddy varebil

Påmelding nyhetsbrev Volkswagen Nyttekjøretøy

Meld deg på, og motta siste nytt fra Volkswagen Nyttekjøretøy!

Nyttige snarveier