vw livsløpsanalyse klimavennlig id4

Livsløpsanalyse

En bil slipper ut CO2 gjennom hele levetiden. Livsløpsanalysen viser nøyaktig hvor mye det er snakk om. For å oppnå målet om CO2-nøytrale elbiler har vi sørget for at utleveringen av våre elbiler medfører lavest mulig CO2-utslipp. 

Bilens miljøpåvirkning gjennom levetiden

For å redusere CO2-utslippet fra produksjonen mest mulig må ekspertene våre først finne ut nøyaktig hvor stort CO2-utslippet er. Da bruker de livsløpsanalysen. Livsløpsanalysen er en ISO-sertifisert metode for systematisk analyse av miljøpåvirkningen fra alle komponenter gjennom hele bilens levetid. Den undersøker ulike påvirkningskategorier i alt fra utvinning av råstoffer, produksjon og resirkulering. Én påvirkningskategori er utslippet av CO2 og en liten andel andre gasser som regnes om til såkalte CO2-ekvivalenter. Dette er en måleenhet som gjør det mulig å sammenligne klimaeffekten av alle drivhusgassene.

Illustrasjon av livsløpssyklusen for Volkswagen VW ID.3
Livsløpet.

Bærekraft kan måles

For produksjonen av elbilene i ID.-familien bruker vi konkrete data fra leverandørene istedenfor gjennomsnittsverdier for produksjonstrinn som krever mye energi, for eksempel produksjon av battericeller. Dette kalles også spesifikk livsløpsanalyse. Den viser den nøyaktige effekten av tiltakene våre og hvor mye CO2 vi må kompensere for. Resultatene av livsløpsanalysen kontrolleres og sertifiseres av det uavhengige organet TÜV Nord.

TÜV Nord sertifisering

Volkswagen bekrefter i et brev til deg at elbilene i ID.-familien blir overlevert på en CO2-nøytral måte. Dette er fordi det uavhengige testbyrået TÜV NORD bekrefter at elbilene er et "klimanøytralt produkt" når det overleveres. I denne beregningen er det tatt hensyn til CO2-ekvivalenter i hele leveringskjeden, samt i produksjon og montering. Transport til forhandlere i hele Europa, lading av batteriet før utlevering og resirkulering av elbilen er også en del av denne beregningen. CO2-ekvivalenter som oppstår under bruk og vedlikehold av elbilen er ikke inkludert, men kompenseres gjennom ulike formål. CO2-ekvivalenter fra resirkulering av batteriet er ikke inkludert, da resirkulerte råvarer er grunnlaget for den økologiske balansen i fremtidige batterier.

TUV Nord klimanøytral produksjon, utlevering og resirkulering
Produksjon, transport og levering av VW Volkswagen ID.3

Våre elbiler tilbyr mange fordeler

For at du skal få en elbil fra Volkswagen med bedre CO2-regnskap sammenlignet med en forbrenningsmotor, reduserer og unngår vi CO2 i produksjonen. Det skjer først og fremst ved hjelp av forskjellige tiltak som beskrives i artikkelen felles innsats for økt beskyttelse av klimaet. Tiltakene omfatter for eksempel bruk av grønn strøm både ved produksjon av battericellene og på fabrikken i Zwickau der flere av modellene i ID.-familien produseres. CO2-utslipp som ikke kan unngås i produksjonen og resten av prosessen frem til utlevering, beregnes i den spesifikke livsløpsanalysen og kompenseres gjennom sertifiserte klimavernprosjekter.

En sammenligning av forskjellige livsløpsanalyser gjennom hele bilens levetid vil vise at våre elbiler har bedre CO2-regnskap enn en sammenlignbar modell med forbrenningsmotor, selv uten denne kompensasjonen. Det gjelder både ved lading med grønn strøm og ved lading med vanlig europeisk strømmiks.

Elbiler gir en enestående mulighet til å redusere CO2-utslippet i bruksfasen til tilnærmet null. Hvis du lader med grønn strøm, kan det reduseres enda mer. På den måten kan du bidra til å beskytte klimaet.

Fremtidig potensial

Resultatene fra livsløpsanalysen av elbiler i dag viser et stort potensial for å redusere CO2-utslippene enda mer, både i bruksfasen, ved økt bruk av fornybar energi, og i produksjonen. Derfor samarbeider vi tett med leverandørene våre for å redusere det resterende CO2-utslippet ytterligere i leveringskjeden, gjennom bruk av grønn strøm og resirkulerte materialer. Vi ser derfor på kompensasjonen gjennom sertifiserte klimavernprosjekter som strakstiltak – og et skritt på veien mot en utslippsfri fremtid.

ID.-familien fra Volkswagen

Bestill prøvekjøring, eller bygg din drømmebil?

ID.-familien fra Volkswagen

Bestill prøvekjøring, eller bygg din drømmebil?

vw id3 elbil

Ta en nærmere titt på ID.-familien. Bestill prøvekjøring hos en av våre forhandlere, eller bygg din drømmebil i vår konfigurator. 

Les mer om bærekraft fra Volkswagen

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 2 år fra bilens første registreringsdato. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.