categoryBærekraft

Livsløpsanalyse

En bil slipper ut CO2 gjennom hele levetiden. Livsløpsanalysen viser nøyaktig hvor mye det er snakk om. For å oppnå målet om CO2-nøytrale elbiler har vi sørget for at utleveringen av våre elbiler medfører lavest mulig CO2-utslipp. 

Råstoffer, VW Volkswagen ID.3 elbil og vindmøller

Bilens miljøpåvirkning gjennom levetiden

For å redusere CO2-utslippet fra produksjonen mest mulig må ekspertene våre først finne ut nøyaktig hvor stort CO2-utslippet er. Da bruker de livsløpsanalysen. Livsløpsanalysen er en ISO-sertifisert metode for systematisk analyse av miljøpåvirkningen fra alle komponenter gjennom hele bilens levetid. Den undersøker ulike påvirkningskategorier i alt fra utvinning av råstoffer, produksjon og resirkulering. Én påvirkningskategori er utslippet av CO2 og en liten andel andre gasser som regnes om til såkalte CO2-ekvivalenter. Dette er en måleenhet som gjør det mulig å sammenligne klimaeffekten av alle drivhusgassene.

Illustrasjon av livsløpssyklusen for Volkswagen VW ID.3
Livsløpet.

Bærekraft kan måles

For produksjonen av elbilene i ID.-familien bruker vi konkrete data fra leverandørene istedenfor gjennomsnittsverdier for produksjonstrinn som krever mye energi, for eksempel produksjon av battericeller. Dette kalles også spesifikk livsløpsanalyse. Den viser den nøyaktige effekten av tiltakene våre og hvor mye CO2 vi må kompensere for. Resultatene av livsløpsanalysen kontrolleres og sertifiseres av det uavhengige organet TÜV Nord.