vw elbil økonomisk kjøring

Rekuperasjon

Elbilene fra Volkswagen er utstyrt med avansert teknologi som gjenvinner energi under bremsing, såkalt rekuperasjon eller energigjenvinning. Denne innovative teknologien kan du ikke se fra utsiden. Den er integrert i et smart bremsesystem. 

Få mer strøm når du bremser

Når du trår inn bremsepedalen i elbilene fra Volkswagen, fungerer elektromotoren som generator. En del av bevegelsesenergien fra bremsene omdannes til strøm som overføres til høyenergibatteriet via en generator. Overføringen mellom de to bremsesystemene kalles «brake blending» og gir bedre utnyttelse av energien. Gjenvunnet energi overføres til høyenergibatteriet ved hjelp av effekt- og styreelektronikken til den elektriske driften. Kort forklart: Bremsesystemet bruker bremseenergien til å øke rekkevidden til elbilene fra Volkswagen.

When braking, the wheels of an electric vehicle are transferring kinetic energy.

Kjør smart, kjør lenger og spar penger

Elbilene fra Volkswagen har ikke bare effektiv og smart utnyttelse av bremseenergien, kjørekomforten er også høy. Blant annet kan du la bilen rulle et stykke etter at du har tatt foten av gasspedalen før du bremser. Med denne rullefunksjonen kan du spare energi hvis du kjører forutseende. Ved bremsing rekupereres strøm i starten, før bremsene slår inn. Slik øker du rekkevidden og komforten hver gang du bremser. 

8 tips til lengre rekkevidde

  1. Lær kjenne din bil –da vet du hvor langt du kan kjøre –og hvordan du kjører for å spare mest mulig strøm.
  2. Rekkevidden er kortest på vinteren når batteriet blir kaldt. Innendørs parkering og oppvarming av kupeen før avreise kan derfor øke rekkevidden om vinteren.
  3. På langtur må du planlegge turen på forhånd og kjøre mer energiøkonomisk.
  4. Kjør i maks 100 km/t på motorveier. Høyere fart gir høyere forbruk.
  5. Konsentrer deg om batterimåleren –ikke rekkeviddemåleren. Dette gir en bedre indikasjon på rekkevidden.
  6. Ha en passiv kjørestil. Gass og brems så lite som mulig. Prøv å ha en jevn fart hele tiden. Din egen kjørestil er viktigst for å øke rekkevidden. Kjør rolig og avpass farten for å bruke minst mulig strøm.
  7. Istedenfor å bremse –prøv å «seile» og rulle så langt det lar seg gjøre uten å skape trafikkfarlige situasjoner.
  8. Lad når du kan – ikke når du må. 
  9. Forsiktig bruk av varmeapparat gir både lavere forbruk og lengre rekkevidde. ECO-modus anbefales for mindre strømforbruk.

Les mer om teknologi fra Volkswagen

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 2 år fra bilens første registreringsdato. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.