VW Volkswagen garanti og mobilitetsgaranti ved veihjelp og ulykke

Garantier ved bilulykke
eller driftsstans 

Alle nye Volkswagen personbiler har en Norgesgaranti som gjelder i 5 år/100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. Les om våre garantiordninger for varebiler her.

Alle nye Volkswagen personbiler har en Norgesgaranti som gjelder i 5 år/100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. Les om våre garantiordninger for varebiler her.

Det skal være trygt å kjøre og eie en bil fra oss, og vi holder deg trygg på veien med garantiordningene fra Volkswagen 24 timer i døgnet. Du som allerede kjenner til Volkswagen er kanskje kjent med hvilken kvalitet som kjennetegner våre biler. Dette bidrar til lavere servicekostnader og en høy andrehåndsverdi.

Mobilitetsgaranti - utvidet sikkerhet når du trenger det

Utvidet sikkerhet for våre elbiler, bensin og dieselbiler.

Trygg på veien med mobilitetsgaranti fra Volkswagen VW

Hva er mobilitetsgaranti?

24 timers mobilitetsgaranti trer i kraft dersom tekniske problemer gir deg uforutsett stopp underveis. Den dekker gratis inntauing til nærmeste Volkswagen verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre. Smådeler er inkludert. Ved å følge Volkswagens anbefalte service- og vedlikeholdsprogram får du automatisk 24 timers mobilitetsgaranti. Dette gir deg trygghet hele veien, hele døgnet!

Alle Volkswagen personbiler fra modellår 1986 kan ha/få mobilitetsgaranti, forutsatt at Volkswagen serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført. Mobilitetsgarantien fornyes ved fremvisning av servicehefte med godkjent stempel og dokumentasjon, men det forutsetter at servicen utføres av et Volkswagen verksted for at mobilitetsgaranti skal være gyldig til enhver tid. Elbilene i ID.-familien leveres med 3 års mobilitetsgaranti. Kan ikke Volkswagen-verkstedet reparere bilen umiddelbart, dekkes gratis leiebil med fri kjørelengde i inntil 3 dager (unntatt drivstoff) for personbil.

Mobilitetsgarantien er gyldig til neste foreskrevne servicetidspunkt hver gang du tar servicen hos oss. Med andre ord: Bestill service hos ossOpens an external link når service lampen i bilen lyser. Da fornyes mobilitetsgarantien. 

Fordeler mobilitetsgaranti trygghet VW

Fordelene med mobilitetsgaranti fra Volkswagen

 1. God beskyttelse og praktisk hjelp
  Ved eventuell driftsstans (uforutsette stopp underveis) få hjelp på stedet kostnadsfritt, eller om nødvendig inntauing til nærmeste Volkswagen-forhandler1.
 2. Overnatting på hotell
  Hvis ikke bilen kan repareres umiddelbart, vil du få dekket kostnader for erstatningsbil i inntil 3 dager eller overnatting i inntil 1 natt for både sjåfør og passasjer
 3. Internasjonalt
  Volkswagen Mobilitetsgaranti gjelder i Vest-Europa og mange av de østeuropeiske landene. 
 4. Hvis andre uhell inntreffer
  Ved skade og dersom eventuelle andre uhell inntreffer, hjelper SOS internasjonal deg med det praktiske ved å få bilen fraktet til verksted og rekvidering av leiebil ved behov. Kostnadene ved inntauing og eventuelt rekvidering av leiebil ved skade dekkes av bileiers forsikring eller bileier. 
 5. Assistanse til nærmeste ladestasjon

  ID.: 
  Dersom du skulle være så uheldig å kjøre tom for strøm, vil mobilitetsgarantien dekke assistanse til nærmeste ladestasjon innenfor en rekkevidde av 50 km.

  e-Golf og e-up! Range: 
  Dersom du skulle være så uheldig å kjøre tom for strøm, vil mobilitetsgarantien dekke assistanse til nærmeste ladestasjon innenfor en rekkevidde av 50 km. Dette gjelder kun de to første årene. 
 6. Forlenger varigheten: Mobilitetsgarantien gjelder automatisk frem til første service. Den fornyes deretter automatisk ved at foreskrevne serviceintervall blir foretatt på et Volkswagen serviceverksted. 
 7. Også for bruktbil: Du kan vende tilbake til mobilitetsgarantien når som helst, selv om tidligere eier av din bruktbil ikke holdt seg til serviceprogrammet. Spør oss!
Hva dekker Mobilitetsgaranti hos VW

Hva dekker mobilitetsgarantien?

 • Overnatting på hotell: Er det hensiktsmessig å vente på bilen, dekker mobilitetsgarantien overnatting på hotell for både fører og passasjerer i 1 døgn (kan ikke kombineres med erstatningsbil). 
 • Starthjelp: Både starthjelp og hjelp til skift av defekt hjul eller eventuell inntauing ved punktering dekkes av Mobilitetsgarantien.
 • Gratis erstatningsbil: Kan ikke merkeverkstedet vårt reparere bilen din umiddelbart, dekkes erstatningsbil med fri kjørelengde i inntil 3 dager (med unntak av drivstoff og bompenger) for personbil. 

Hva dekker mobilitetsgarantien ikke?

 • Leiebil: Leiebil dekkes ikke ved punktering.
 • Selvforskyldte uhell:  Drivstoffmangel, feilfylling eller utelåsing, dekkes ikke. Det samme gjelder ved kollisjon, utforkjøring, drivstoffmangel på grunn av is eller voksdannelse i drivstoffsystemet eller driftsstans med bakgrunn i reparasjoner utført ved et ikke-merkeverksted. Kostnadene for reparasjon av feilen som er årsaken til driftsstansen, dekkes ikke av mobilitetsgarantien. Her foretas de samme vurderinger som ved et vanlig verkstedbesøk som ikke er forårsaket av uforutsett stopp.
 • Gjentatt starthjelp: Dekkes ikke dersom ikke bilen har vært innom verksted for kontroll etter første starthjelp. 

Trenger du hjelp?

(+47) 91 50 44 442 for veihjelp fra Volkswagen for bensin og diesel modeller, inkludert Volkswagen e-Golf og e-up! Range

(+47) 22 22 00 823 for veihjelp til Volkswagen ID.

Nummerene kan også benyttes for å få hjelp selv uten gyldig mobilitetsgaranti, men da vil bileier bli belastet kostnadene for assistansen. Vi ordner det praktiske, men kostnadene ved inntauing og eventuelt rekvirering av leiebil ved skade dekkes av bileiers forsikring eller bileier.

Nybilgaranti – 5 års Norgesgaranti på nybil på Volkswagen originaldeler®

Nybilgarantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer, og gjelder for biler importert av Harald A.Møller AS. For at garantien skal være gjeldende må service, vedlikehold og reparasjoner til enhver tid utføres i henhold til Volkswagens fastsatte normer.

Garantien begrenser ikke garantitakerens lovfestede rettigheter i hht. norsk lov (Lov om kjøp, Lov om Forbrukerkjøp) overfor selger ved mangler, og heller ikke eventuelle krav i hht. lov om produktansvar.

Direkte slitasjedeler og justeringsarbeider er unntatt fra garantien.

nybilgaranti vw

Batterigaranti for ladbar hybrid og elbil

Alle nye ladbare hybridbiler og elbiler fra Volkswagen leveres fra fabrikk med 8 år/160.000 km garanti på batteripakken. Volkswagen garanterer at batteriet skal holde minst 70% kapasitet i inntil 8 år/160.000 km. Garantien forutsetter lading i henhold til elbilens/hybridens instruksjonsbok og med originalt ladeutstyr.

Visste du at? Volkswagen er blant de beste i elbil-garantiguiden utført av Forbrukerrådet på batteri- og kapasitetsgarantier.

vw batterigaranti elbil ladbar hybrid
vw bremsegaranti

Bremsegaranti

Rustne bremseskiver dekkes generelt ikke av garantien i tilfeller hvor dette skyldes ytre påvirkning fra f.eks saltskader. Det er derfor viktig at bremsene brukes aktivt, gjerne med en litt kraftig oppbremsing i blant, spesielt hvis du kjører elbil/ladbar hybrid. Det er viktig å følge bilens serviceintervaller for å redusere skadeutviklingen ved at slike evt. skader oppdages i tide. Saltskader kan det til dels forebygges mot ved regelmessig renhold ved spyling av bremsene. 

Rustgaranti

Alle nye Volkswagen leveres med 12 års garanti mot gjennomrusting av karosseriet. Med gjennomrusting menes her at det er oppstått hull i karosseriplatene som har utviklet seg innenfra (fra hulrom) som ikke kan forventes å bli oppdaget tidligere i forbindelse med lakkvedlikehold ihht anbefalinger i bilens instruksjonsbok. Skadene må ikke være forårsaket av ytre påvirkning. F.eks saltskader. 

Alle nye Volkswagen personbiler garanteres i 3 år fra leveringsdato mot skader i lakken som kan føres tilbake til feil i produksjonen. Skader som er oppstått på grunn av ytre påvirkning, faller naturlig nok utenfor.

vw rustgaranti

Lakkgaranti

Alle nye Volkswagen personbiler garanteres i 3 år fra leveringsdato mot skader i lakken som kan føres tilbake til feil i produksjonen. Skader som er oppstått på grunn av ytre påvirkning, faller naturlig nok utenfor.

vw lakkgaranti

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

1.
Ved ulykke eller driftsstans dekkes veihjelp av mobilitetsgarantien. Inntauing pga. tomt HV-batteri dekkes to ganger innenfor de to første årene. Utover det dekkes ikke dette av mobilitetsgarantien. Gjelder så fremt vilkår for vår mobilitetsgaranti følges. Egne retningslinjer gjelder ID.-familien. 
2.
Startavgift kr. 0,45. Minuttakst kr. 0,32 for oppringninger fra fasttelefon i Norge.
3.
Startavgift kr. 0,45. Minuttakst kr. 0,32 for oppringninger fra fasttelefon i Norge. Dette nummeret kan også benyttes for å få veihjelp selv uten gyldig mobilitetsgaranti, men da vil bileier bli belastet kostnadene for assistansen. 
 • Priser og utstyr: Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen.

  Rekkevidde: Oppgitt rekkevidde for våre hybrid og helelektriske bilmodeller er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten på elbilen/elvarebilen. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Ladeeffekt: Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80 % SOC (batteriets ladenivå).

  Finansiering: All privat finansiering forutsetter minst 30% egenkapital og finansiering gjennom vårt finansieringsselskap Volkswagen Financial Services. Renten er flytende. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.