vw vinterdekk og sommerdekk

Vinterdekk og sommerdekk
Alt du bør vite

Smart og riktig vedlikehold av bildekk gir langvarig ytelse. Når bør du skifte fra sommerdekk til vinterdekk, eller fra vinterdekk til sommerdekk? Det er ikke alltid like lett å vite i Norge. 

Selv med de beste dekkene er du nødt til å tilpasse kjøringen etter årstiden. Til syvende og sist er det dekkene som er din direkte forbindelse med veien – og den kan være alt fra isende kald til glødende varm. Dårlige dekk kan gjøre utfallet av en bilulykke fatal, mens gode dekk kan være redningen i mange tilfeller. 

Når bør du skifte til vinter eller sommerdekk?

En generell huskeregel for skifte av dekk kan være at når temperaturen synker under 7 °C etter sommersesong er det på tide å skifte til vinterdekk. Motsatt etter endt vintersesong. Når prognosene viser en stabil temperatur over 7 °C er det hensiktsmessig å skifte til sommerdekk. Merk at temperaturene i Norge har stor variasjon og vi kan oppleve temperaturer under 7 °C selv etter vårdager med over 20 °C. Dette gjør det utfordrende å vite eksakt når man bør foreta dekkskiftet.

Ettertrekkning av hjulbolter

Det er aldri behov for ettertrekking av hjulbolter dersom hjulboltene trekkes til med riktig moment og felgen ligger korrekt an mot navet når dekk skiftes. Dersom det er mye rust på navet eller du har uoriginale felger der det må brukes sentreringsringer, risikerer du at felgen ikke legger seg inntil navet riktig. Det betyr at det ikke blir riktig sentrert, og deretter vil kunne løsne under kjøring. I instruksjonsboken står korrekt moment oppført. Sjekk derfor instruksjonsbok for korrekt veiledning.

Krav og regler til dekk

Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret i Norge, men for personbiler med totalvekt under 3500 kg må du ha dekk på bilen som er tilpasset kjøreforholdene som innfrir følgende lovpålagte krav*:

  • Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype og føre i perioden mellom 1. november og første mandag etter 2. påskedag
  • Pigger er kun tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel og traktor)
  • Benyttes piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul   
  • Med feil dekk i sommersesong eller vintersesong utsetter du deg selv og andre for fare. Sørg alltid for å ha optimale dekk på bilen tilpasset forholdene på veien. 

*Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til og med 30. april. Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det. 

* Kilde: Statens VegvesenOpens an external link