vw id buzz cargo elvarebil

Firmabil og beskatning for varebil

Bredt utvalg av varebiler

Under kan du lese mer om hvilke skatteregler som gjelder for din firmabil og hvordan skattebelastningen beregnes. Ønsker du å regne ut hva dette blir for din firmabil, kan du bruke firmabilkalkulatoren på denneOpens an external link siden! Kontakt forhandler for en hyggelig bilprat!

Definisjon firmabil

Dersom du kjører en varebil som er eid eller leaset av din arbeidsgiver, er dette å anse som en firmabil.

En firmabil er av Skatteetaten å anse som en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt. Mange er imidlertid usikre på skattereglene for firmabil og hvordan dette beregnes. Denne siden besvarer kanskje noen av de spørsmålene du har knyttet til firmabil og beskatning av denne.

Merk: Er du selvstendig næringsdrivende og benytter varebilen i næring må du følge egne regler for yrkesbil.

vw varebiler Caddy Cargo Crafter Transporter
Inntektspåslag firmabil

Kjører du firmabil gjøres det et påslag på din inntekt med utgangspunkt i firmabilens listepris. En varebil med listepris opptil kr 329.600 gis et påslag på 30 %. Er listeprisen høyere gis den overskytende listeprisen et påslag på 20 %.

La oss illustrere dette med et tenkt eksempel: 
I eksemplet tar vi utgangspunkt i en varebil med listepris på kr 450.000, og at personen som disponerer varebilen har en bruttoinntekt på kr 570.000. 

  • 0 - 329.600 x 30 % = 98 880
  • 329.600 - 450.000 x 20 % = 24.080
  • Sum inntektspåslag = 122.960

Per måned vil man da få et påslag på inntekten på kroner 10.247,-  som med en marginalskatt på 43,4 prosent gir en netto skattebelastning på kroner 4.450,- per måned.

vw ID. Buzz Cargo elvarebil
Inntektspåslag elektrisk varebil

For elektriske firmabiler blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 80 % av elbilens listepris som ny. Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40.000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av elbilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av firmabil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 % av elbilens listepris som ny.

vw ID. Buzz Cargo elvarebil
Fradrag eldre varebiler

Er firmabilen din eldre enn tre år blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 75 % prosent av varebilens listepris som ny. Alderen på firmabilen regnes ut ifra hele kalenderår. Det betyr at om firmabilen du disponerer er registrert i 2016, vil fradraget først være gjeldende fra 1.1.2020.

vw Caddy varebil

Våre varebiler
i salg hos forhandler

Påmelding nyhetsbrev Volkswagen Nyttekjøretøy

Meld deg på, og motta siste nytt fra Volkswagen Nyttekjøretøy!

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

  • Priser og utstyr: Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Rekkevidde: Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Ladeeffekt: Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% SOC (batteriets ladenivå). Finansiering: All privat finansiering forutsetter minst 30% egenkapital og finansiering gjennom vårt finansieringsselskap Volkswagen Financial Services. Renten er flytende. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.