WLTP testsyklus

WLTP testprosedyre

Her kan du lese mer om den nye internasjonale testprosedyren som erstatter NEDC og beregner mer presise drivstofforbruk- og utslippsverdier for person- og varebiler.

Her kan du lese mer om den nye internasjonale testprosedyren som erstatter NEDC og beregner mer presise drivstofforbruk- og utslippsverdier for person- og varebiler.

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, og er en testprosedyre som erstatter NEDC. WLTP er en internasjonal standardisert testprosedyre for å tallfeste bilens drivstofforbruk, rekkevidde og utslipp av avgasser. Dette gjelder for alle personbiler og for lette Nyttekjøretøy. WLTP påvirker oss som bilprodusent og våre måle- og testprosedyrer. Vi vil her gjøre så godt vi kan å forklare hva dette vil bety for deg og din Volkswagen

De nye forbrukstallene basert på WLTP som avgiftsberegnes ble innført for personbiler fra januar 2019 og for varebiler fra januar 2020. 

Hva er WLTP?

Mange som skal kjøpe ny bil sjekker forbruks- og utslippsverdiene på bilen, men hvor mye drivstoff forbruker egentlig en bil? Volkswagen kan nå besvare dette spørsmålet langt mer nøyaktig enn tidligere med den nye og standardiserte testprosedyren WLTP. Denne nye testsyklusen for måling av drivstofforbruk er tettere knyttet opp mot daglig kjøreatferd og erstatter den langt mindre dynamiske testprosedyren NEDC. 

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Den internasjonale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy beskriver en ny testmetode for tallfesting av bilers drivstofforbruk. Prosedyren er basert på faktiske, loggførte kjøredata. I tiden fremover vil den hjelpe oss med å simulere kjøring på en realistisk måte i en laboratoriesituasjon. WLTP tar derfor ikke bare forskjellige situasjoner og hastigheter med i beregningen, men inkluderer også forskjellige utstyrsversjoner og vektklasser.

vw volkswagen t-roc suv sett forfra

Fordeler med den nye testprosedyren WLTP

WLTP vs. NEDC

Ofte stilte spørsmål – WLTP

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

  • Priser og utstyr: Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen.

    Rekkevidde: Oppgitt rekkevidde for våre hybrid og helelektriske bilmodeller er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten på elbilen/elvarebilen. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Ladeeffekt: Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80 % SOC (batteriets ladenivå).

    Finansiering: All privat finansiering forutsetter minst 30% egenkapital og finansiering gjennom vårt finansieringsselskap Volkswagen Financial Services. Renten er flytende. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.