vw crafter varebil

Overdragelse av leasingavtale

Etter innføring av MVA på elektriske varebiler med kjøpspris over kr 500 000 kan vi ikke tilby overdragelse som produkt for leasingavtaler startet fra og med 1. januar 2023. For avtaler startet før denne datoen, samt elbiler med kjøpspris under kr 500 000 kan vi fortsatt bistå med overdragelser.

Har du en leasingavtale inngått etter 1. januar 2023 og vurderer overdragelse ta kontakt med oss, for å se på mulige løsninger.

Fleksibilitet når du trenger det

Uforutsette hendelser kan føre til at din bedrift vurderer overdragelse av leasingavtalen din. Dette kan løses ved at andre firmaer tar over leasingavtalen din.

Sjekk med finansieringsselskapet om du har en leasingavtale på varebilen som tillater det. Kunder med Full Payout eller biladministrasjonskontrakter har ikke anledning til å overdra sin avtale.

Spør din Volkswagen forhandler om du er usikker så hjelper vi deg gjerne.

Kontakt forhandler

Opplysninger i annonsen

Opplysninger i annonsen

vw overdragelse ny leasing

Ved overdragelse av leasingavtale til ny leietaker anbefaler vi at du opplyser om følgende:

Leasingkontraktens totale kjørelengde
Dagens km-stand på bilen
Gjenstående måneder av leasingkontrakten
Leasingkontraktens totale lengde
Oppgi om serviceavtale er inkludert i månedsbeløpet
Oppgi opprinnelig startleie og den du ønsker at ny leasingtaker skal betale
Oppgi om varebilen har vært skadet eller har skader som ikke er utbedret
Oppgi hvilken forhandler du har hentet varebilen hos
Ekstrautstyr
 • Kilometerstand

  Brukes leasingbilen daglig, slik at km-stand endrer seg, anbefales vi å opplyse om dette i annonsen.

  Ny leasingtaker: Sjekk leasingbilens kilometerstand ved overtakelse. Leasingkontrakten har en avtalt total kjørelengde og det er kun den resterende kjørelengden som inngår i leasingavtalen din. Vær oppmerksom på at oppgitt km er reell km ved overtakelse. Overkjørte km blir fakturert ved kontraktslutt når leasingbilen er tilbakelevert forhandler. 

 • Startleie

  Om du ønsker at ny leasingtaker skal betale noe i startleie, husk å oppgi beløpet i annonsen. Dette er priselementet du har mulighet for å justere om du ønsker en rask overdragelse. Beløpet er en separat transaksjon mellom deg og ny leasingtaker. 

 • Service

  Det er ditt ansvar som leasingtaker å følge opp serviceintervallene i serviceprogrammet for at garantien på leasingbilen skal være gyldig. Før overdragelse er dette noe det må tas en gjennomgang av.
   

  Ny leasingtaker: Sjekk om serviceintervaller er fulgt opp i tråd med serviceprogrammet, og når neste service må utføres på leasingbilen du vurderer å overta. Husk at kostnader for service må du selv dekke utenom månedsbeløpet hvis serviceavtale ikke er inkludert i leasingavtalen. Hvis serviceintervaller ikke blir fulgt opp kan garantien forsvinne, og erstatningsomkostninger påløpe som må betales ved innlevering av leasingbil. 

 • Tilstandsrapport 

  I forkant av en eventuell overdragelse av leasingbil anbefaler vi deg å foretar en takst/tilstandsrapport på leasingbilen så nære overdragelsen som mulig.

  Vi anbefaler også at eksisterende skader utbedres før overtakelse, eller at de takserte skadene trekkes fra et startleiebeløp. Det finnes en bransjestandard for hva som anses som normal og unormal slitasje (småskader, steinsprut osv.) som takstmenn følger ved taksering av leasingbilen.

  Dette kan eventuelt våre forhandlere også bistå med hvis du trenger profesjonell hjelp til dette. 

  Ny leasingtaker: Ved overtakelse av leasingavtalen er du ansvarlig for tilstanden på leasingbilen ved innlevering. Vi anbefaler derfor at eventuelle skader utbedres før overtakelse, eller at de takseres og trekkes fra et eventuelt startleiebeløp. Skader som ikke utbedres vil bli fakturert deg ved avslutning av avtalen.

 • Tilbehør/ekstrautstyr

  Ved overdragelse av leasingavtale er det ditt ansvar som leasingtaker å sørge for at alt tilbehør og ekstrautstyr, som ble levert sammen med leasingbilen, følger med og overleveres til ny leasingtaker når du overleverer leasingbilen. Dette kan for eksempel være vinterhjul, reservenøkkel, ladekabel med mer.

  Ny leasingtaker: Sørg for å får med deg alt av ekstrautstyr som fulgte med leasingbilen da leasingavtale ble inngått. Dette må du videre sørge for at tilbakeleveres ved innlevering av bilen. Manglende ekstrautstyr vil føre til erstatningskostnader. 

Når ny leasingtaker er funnet

Kontakt leasingselskapet som eier leasingkontrakten direkte, med en forespørsel via e-post eller brev (lovkrav) om overdragelse av din leasingkontrakt. Forespørselen må inneholde følgende opplysninger: 

 • Reg.nr på leasingbil som skal overtas
 • For- og etternavn og/eller firmanavn på ny kunde
 • Fødselsdato og/ eller organisasjonsnummer på ny kunde
 • E-postadresse og telefonnummer til ny kunde

Ligger leasingavtalen hos Volkswagen Financial Services blir bekreftelse sendt til ny og eksisterende leasingtaker når overdragelsen er innvilget.

Signering av dokumenter gjøres hos forhandler hvor utleveringen skjer. Du er vår juridisk bindende part, og leaser av varebilen inntil vi har mottatt signerte leasingdokumenter.

Leasingbilen må ikke overleveres til ny leasingtaker før alle dokumenter er signert. Du må også sørge for at alle utestående betalinger er betalt før leasingavtalen kan overføres til ny leasingtaker. 

Tips til ny leasingtaker

Leasingdokumentene må være signert og sendt til oppgitt forhandler for at du skal kunne ta over leasingavtalen. Vi gjør oppmerksom på at rett kopi av din eller selskapets prokurists legitimasjon må foreligge, og én av følgende instanser må ha verifisert legitimasjon da dette er et lovkrav: 

 • Én av våre forhandlere
 • Bank 
 • Politi

Kredittvurdering ny leasingtaker

Alle nye leasingtakere må kredittvurderes for at overdragelsen kan gjennomføres hvis leasingkontrakten eies av Volkswagen Financial Services.

Vi anbefaler derfor at du har med følgende tekst i annonsen din: "Bilen er leaset gjennom Volkswagen Møller Bilfinans, og kan overdras med forbehold om at ny leasingtaker kredittgodkjennes. Etableringsgebyr på kr 4 240 eks. mva. tilkommer ny leasingtaker ved oppstart av avtale". 

Ny leasingtaker: Vi foretar også en kredittvurdering av deg for at du skal kunne overta leasingavtalen. Ved oppstart av avtalen etter overdragelsen vil det tilkomme et etableringsgebyr på kr 4 240 eks. mva. på første faktura. 

Pass på før overdragelse

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 2 år fra bilens første registreringsdato. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.