vw ID. Buzz Cargo elvarebil

Overdragelse leasing varebil

Fleksibilitet når du trenger det

Uforutsette hendelser kan føre til at din bedrift vurderer overdragelse av leasingavtalen din, og dette kan du lese mer om på denne siden. Spørsmål om overdragelse av leasingavtale? Kontakt forhandler så hjelper vi deg!

vw ID. Buzz Cargo elvarebil

La andre overta og fullføre leasingavtalen din

Har du behov for at noen andre overtar din leasingavtale kan dette løses ved at andre firmaer/personer tar over leasingavtalen din.

Spør forhandler eller kollegaer om de vet om potesielle interessenter, eller legg ut annonse på finn.no. Sjekkliste til hva en slik annonse burde inneholde finner du under.

Sjekk med finansieringsselskapet om du har en leasingavtale på varebilen som tillater det. Kunder med Full Payout eller biladministrasjonskontrakter har ikke anledning til å overdra sin avtale.

Spør din Volkswagen forhandler om du er usikker så hjelper vi deg gjerne.

vw ID. Buzz Cargo elvarebil

Huskeliste før overdragelse av leasingkontrakt

Hvis du er eier av eksisterende leasingavtale må du huske på dette før leasingbilen og leasingavtale overdras til ny leasingtaker:

 • Avslutt autopassavtale eller overfør til ny leasingbil
 • Fjern bombrikken fysisk fra leasingbilen 
 • Si opp eventuell bilforsikringen når ny leasingtaker har signert ny leasingavtale
 • Betal eventuelle utestående fakturaer da overdragelse av leasingavtale kun godkjennes hvis alle fakturaer er betalt
 • Formidle eventuelt ønske om ny leasingbil fra samme forhandler
 • Foreta tilstandsrapport av leasingbilen og utbedre eventuelle feil/mangler
vw ID. Buzz Cargo elvarebil

Huskeliste for ny leasingtaker før overdragelse 

Skal du overta noen andres leasingavtale? Husk på dette før du tar over en ny leasingavtale;

 1. Autopassavtale
 2. Bilforsikring
 3. Formkrav
 4. Kredittvurdering
 5. Tilstandsrapport
Overdragelse leasingavtale

Sjekkliste annonse

Overdragelse leasingavtale

Sjekkliste annonse

vw ID. Buzz Cargo elvarebil

Du må selv finne en ny leasingtaker om du ønsker en overdragelse. Dette er vår anbefaling til hva du bør oppgi av opplysninger i din annonsen på finn.no eller liknende markedsplasser:

 • Oppgitt total kjørelengde i leasingkontrakt | Hvor langt leasingbilen hittil har kjørt | Antall gjenstående måneder i leasingkontrakt | Leasingkontraktens totale varighet
 • Om serviceavtale er inkludert i månedlig beløp eller ikke | Oppgi hvilke servicer som er utført og/eller når neste skal utføres | Opplys om eventuell utført tilstandsrapport | Har leasingbilen tidligere vært skadet, eller har den skader som ikke er utbedret enda
 • Oppgi startleie hvis du ønsker at leietaker skal betale dette | Hvilken forhandler leasingbilen ble utlevert hos | Eventuelt ekstrautstyr som følger med leasingbilen, se eget punkt under | Vær ærlig og konkret i annonsen for å unngå uenighet i etterkant | Krav om kredittvurdering av ny leasingtaker, se eget punkt nederst på siden
Sjekkliste annonse - Startleie & kilometerstand

Tips til ny leasingtaker

Sjekk leasingbilens kilometerstand ved overtakelse. Leasingkontrakten har en avtalt total kjørelengde og det er kun den resterende kjørelengden som inngår i leasingavtalen din. Vær oppmerksom på at oppgitt km er reell km ved overtakelse. Overkjørte km blir fakturert ved kontraktslutt når leasingbilen er tilbakelevert forhandler. 

Startleie
Om du ønsker at ny leasingtaker skal betale noe i startleie, husk å oppgi beløpet i annonsen. Dette er priselementet du har mulighet for å justere om du ønsker en rask overdragelse. Beløpet er en separat transaksjon mellom deg og ny leasingtaker. 

Kilometerstand
Brukes leasingbilen daglig, slik at km-stand endrer seg, anbefales vi å opplyse om dette i annonsen.

Dette gjør du når ny leasingtaker er funnet

Kontakt leasingselskapet som eier leasingkontrakten direkte, med en forespørsel om overdragelse av din leasingkontrakt når ny leasingtaker er klar.

Du må gi beskjed enten via e-post eller brev (lovkrav). E-posten eller brevet må inneholde følgende opplysninger: 

 • Reg.nr på leasingbil som skal overtas
 • For- og etternavn og/eller firmanavn på ny kunde
 • Fødselsdato og/ eller organisasjonsnummer på ny kunde
 • E-postadresse og telefonnummer til ny kunde

Hvis leasingavtalen ligger hos oss i Volkswagen Financial Services sender vi deg en bekreftelse til ny og eksisterende leasingtaker når overdragelsen er innvilget.

Signering av dokumenter gjøres hos forhandler hvor utleveringen skjer. Du er vår juridisk bindende part, og leaser av bilen inntil vi har mottatt signerte leasingdokumenter.

Leasingbilen må ikke overleveres til ny leasingtaker før alle dokumenter er signert. Du må også sørge for at alle utestående betalinger er betalt før leasingavtalen kan overføres til ny leasingtaker. 

vw Caddy Cargo Transporter og Crafter varebil

Tips til ny leasingtaker

Leasingdokumentene må være signert og sendt til oppgitt forhandler for at du skal kunne ta over leasingavtalen. Vi gjør oppmerksom på at rett kopi av din eller selskapets prokurists legitimasjon må foreligge, og én av følgende instanser må ha verifisert legitimasjon da dette er et lovkrav: 

 • Én av våre forhandlere
 • Bank 
 • Politi
Service overdragelse leasingbil

Det er ditt ansvar som leasingtaker å følge opp serviceintervallene i serviceprogrammet for at garantien på leasingbilen skal være gyldig. Før overdragelse er dette noe det må tas en gjennomgang av.

Tips til ny leasingtaker

Sjekk om serviceintervaller er fulgt opp i tråd med serviceprogrammet, og når neste service må utføres på leasingbilen du vurderer å overta. Husk at kostnader for service må du selv dekke utenom månedsbeløpet hvis serviceavtale ikke er inkludert i leasingavtalen. Hvis serviceintervaller ikke blir fulgt opp kan garantien forsvinne, og erstatningsomkostninger påløpe som må betales ved innlevering av leasingbil. 

vw service varebil
Tilbehør/ekstrautstyr overdragelse leasingbil

Ved overdragelse av leasingavtale er det ditt ansvar som leasingtaker å sørge for at alt tilbehør og ekstrautstyr, som ble levert sammen med leasingbilen, følger med og overleveres til ny leasingtaker når du overleverer leasingbilen. Dette kan for eksempel være vinterhjul, reservenøkkel, ladekabel med mer.

Tips til ny leasingtaker

Sørg for å får med deg alt av ekstrautstyr som fulgte med leasingbilen da leasingavtale ble inngått. Dette må du videre sørge for at tilbakeleveres ved innlevering av bilen. Manglende ekstrautstyr vil føre til erstatningskostnader. 

vw Caddy Cargo varebil
Tilstandsrapport overdragelse leasing

I forkant av en eventuell overdragelse av leasingbil anbefaler vi deg å foretar en takst/tilstandsrapport på leasingbilen så nære overdragelsen som mulig.

Vi anbefaler også at eksisterende skader utbedres før overtakelse, eller at de takserte skadene trekkes fra et startleiebeløp. Det finnes en bransjestandard for hva som anses som normal og unormal slitasje (småskader, steinsprut osv.) som takstmenn følger ved taksering av leasingbilen.

Dette kan eventuelt våre forhandlere også bistå med hvis du trenger profesjonell hjelp til dette. 

Tips til ny leasingtaker

Ved overtakelse av leasingavtalen er du ansvarlig for tilstanden på leasingbilen ved innlevering. Vi anbefaler derfor at eventuelle skader utbedres før overtakelse, eller at de takseres og trekkes fra et eventuelt startleiebeløp. Skader som ikke utbedres vil bli fakturert deg ved avslutning av avtalen. 

Kredittvurdering ny leasingtaker

Alle nye leasingtakere må kredittvurderes for at overdragelsen kan gjennomføres hvis leasingkontrakten eies av Volkswagen Financial Services.

Vi anbefaler derfor at du har med følgende tekst i annonsen din: "Bilen er leaset gjennom Volkswagen Møller Bilfinans, og kan overdras med forbehold om at ny leasingtaker kredittgodkjennes. Etableringsgebyr på kr 4.240,- eks. mva. tilkommer ny leasingtaker ved oppstart av avtale". 

Kontakt oss for å få oppgitt riktig etableringsgebyr: 24 03 33 01 | kundeservice@vwfs.no

kundeservicemedarbeider

Tips til ny leasingtaker

Vi foretar også en kredittvurdering av deg for at du skal kunne overta leasingavtalen. Ved oppstart av avtalen etter overdragelsen vil det tilkomme et etableringsgebyr på kr 4.240,- eks. mva. på første faktura. Kontakt oss om du har spørsmål: 24 03 33 01 | kundeservice@vwfs.no

Hva er Volkswagen Financial Services?

Volkswagen Financial Services (VWFS) er markedsnavnet på vårt eget leasing- og finansieringsselskap. Vi er blant annet størst på leasing i Norge og finnes i langt flere land verden over.

Vi tilbyr komplementære tilleggsprodukter og tjenester til både privatpersoner og bedrifter som eier en Volkswagen.

Alle våre produkter slik som leasing, billån, flåtestyring og bilforsikring selges gjennom vårt brede forhandlernettverk.

Volkswagen Financial Services - vi gjør ditt bilhold så enkelt som mulig!

Påmelding nyhetsbrev Volkswagen Nyttekjøretøy

Meld deg på, og motta siste nytt fra Volkswagen Nyttekjøretøy!

Våre varebiler
i salg hos forhandler

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

 • Priser og utstyr: Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Rekkevidde: Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Ladeeffekt: Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% SOC (batteriets ladenivå). Finansiering: All privat finansiering forutsetter minst 30% egenkapital og finansiering gjennom vårt finansieringsselskap Volkswagen Financial Services. Renten er flytende. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden.