VW elbil univers ID.3

Velkommen til Volkswagens elbil-univers

Velkommen til vårt lille elbil-univers med alt av nyttig informasjon rundt elbiler som rekkevidde, besparelser, lading av elbil hjemme og hurtiglading mm.

Vår ambisjon

VW Volkswagen ID.4 sett fra siden på et fjell

Vi som skal utvikle morgendagens fremkomstmidler har et stort ansvar overfor mennesker og miljøet. Volkswagen er seg sitt ansvar bevisst og utvikler nye elbiler samtidig som vi hjelper den enkelte bileier ved å tilrettelegge for elbilbruk i hverdagen. Akkurat nå utvikler vår fabrikk en rekke nye elbiler for fremtiden, som vil introduseres i Norge på løpende bånd fra år 2020. Byene vokser, mangelen på fossilt brennstoff øker og vi står ovenfor klimaendringer vi ikke kan overse. Vi i Volkswagen vil ta en lederrolle i arbeidet for å redusere skadelige utslipp gjennom full satsing på elektrisk mobilitet. Vår ambisjon er at alle nye Volkswagen personbiler vi selger i Norge skal være elektriske allerede fra år 2025. 

Way to zero

Volkswagen way to ZERO

Volkswagen har sluttet seg til Paris-avtalen og vi ønsker å ta ansvar for vår andel av de globale CO2-utslippene. Målet er å være CO2-nøytralt1 selskap innen 2050.