vw id3 innlevering leasingbil

Innlevering av leasingbil

Når det gjenstår omkring tre måneder av leasingavtalen vil du bli kontaktet av Volkswagen Financial Services med praktisk informasjon rundt tilbakelevering og vurdering av leasingbilens tilstand og taksering. Taksering av leasingbilen gjøres av forhandler. Bilen skal tilbakeleveres til forhandleren hvor bilen ble utlevert med mindre Volkswagen Møller Bilfinans gir beskjed om annet.

Dersom du har behandlet bilen pent og som din egen i leasingperioden kan du unngå helt å få ekstra kostnader ved innlevering av bilen. Er det derimot fremkommet skader som defineres som unormal slitasje, faktureres dette som egen kostnad på sluttfaktura.

Bransjestandard for taksering av leasingbil

Vi ønsker selvfølgelig at du skal oppleve innleveringen som trygg og forutsigbar. Derfor følger Volkswagen NAFs bransjestandardOpens an external link for taksering av bil. Taksten er en tilstandsrapport som definerer bilenes tilstand ut i fra hva som regnes som normal slitasje. Vi anbefaler at du behandler bilen godt og vedlikeholder den fortløpende. 

Nøytral tredjepart ved taksering

Skulle du være uenig i de vurderinger som er gjort av din bilforhandler anbefaler vi at en nøytral tredjepart/takstmann (for eksempel NAF) vurderer saken. Det vil da være denne taksten som gjøres gjeldende ved tilbakelevering av bilen.

Før takstmann kan gjøre sin vurdering må du komme til enighet med din bilforhandler om hvilke forhold som ønskes vurdert. Kostnader knyttet til fremstilling for nøytral tredjepart faktureres leietaker. 

Huskeliste ved innlevering av leasingbil

  1. Bilen skal være normalt rengjort inn- og utvendig
  2. Fjern bombrikke
  3. Utstyr som fulgte med bilen
  4. Fullt nøkkelsett
  5. Sommer- og vinterhjul
  6. Servicehistorikk (signert/stemplet): Husk at som leasingkunde av oss er du pliktig til å gjennomføre service i leasingperioden, så gjør det enkelt for deg selv - inkluder kostnaden i månedsleien.
  7. Alle originaldokumenter (eksempel: brukerhåndbok)
  8. Skiboks, skipose, takstativ m.m.
  9. Bilen skal leveres tilbake til samme forhandler hvor bilen ble utlevert

Bestillingstid på ny leasingbil

Husk at det ofte er bestillingstid på nye biler fra fabrikk og at det derfor lønner seg å være ute i god tid ved bestilling av din neste bil. Våre forhandlere hjelper deg gjerne med dette. Innlevering etter avtalt tid vil faktureres per dag.

Les mer om leveringstid ved bestilling av ny bil i dag

Nyttige snarveier