vw unormal slitasje på leasingbil

Dette regnes som unormal slitasje

Det er satt felles standard i norsk bilbransje for hva som regnes for å være normal og unormal slitasje på en bil ved taksering. Normal slitasje defineres som slitasje som må kunne forventes etter en gitt alder og kjørelengde, mens unormal slitasje er det motsatte.

Husk at som leasingkunde av oss er du pliktig til å gjennomføre service i leasingperioden, så gjør det enkelt for deg selv - inkluder kostnaden i månedsleien.

Volkswagen følger NAF sin standard for slitasje på leasingbil

Våre takstmenn gjøre sin vurdering av bilen etter NAF sin veiledning for hva som defineres som normal og unormal slitasje. 

Er du uenig med din bilforhandler om takst på din leasingbil anbefaler vi at en nøytral tredjepart/takstmann (eks NAF) vurderer saken. Det vil da være taksten etter fremstilling for nøytral tredjepart som gjøres gjeldende. Kostnader knyttet til fremstilling for takstmann faktureres leasingtaker.

Interiør

vw slitasje interiør leasing

Med interiør i en bil menes inventar. Følgende slitasje på interiør regnes som unormal slitasje:

 • Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr eller lignende montert utstyr
 • Revner eller hull i setetrekk og tepper
 • Rifter eller hulll på paneler. Eksempelvis dør- og bagasjeromspaneler
 • Skader i taktrekk
 • Skitne sete- eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, og som må renses eller skiftes
 • Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning
 • Lukt som ikke lar seg fjerne uten en omfattende rensing av interiøret (røyk, hund o.l.)

Eksteriør

Med eksteriør på en bil menes lakk, speil, ruter, lykter og lignende. Følgende skader regnes som unormal slitasje på eksteriør:

 • Lett synlige riper som må lakkeres og som ikke kan poleres bort
 • Riper som har skadet lakk gjennom til metall og/eller hvor rust er synlig
 • Frontruteskade med steinsprut eller riper, som medfører at ruten må repareres eller skiftes
 • Skade på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkelysglass
 • Bulker som er lett synlig på 1-1,5 meters avstand- oppskrapinger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfangere vurderes skjønnsmessig