vw overdragelse leasing

Overdragelse av leasingavtale

Etter innføring av MVA på elbiler med kjøpspris over kr 500 000 kan vi ikke tilby overdragelse som produkt for leasingavtaler startet fra og med 1. januar 2023. For avtaler startet før denne datoen, samt elbiler med kjøpspris under kr 500 000 kan vi fortsatt bistå med overdragelser.

Har du en leasingavtale inngått etter 1. januar 2023 og vurderer overdragelse ta kontakt med oss, for å se på mulige løsninger.

La andre fullføre leasingavtalen 

Endringer i livet som gjør at bilbehovet endrer seg kan skje. Behov for plass krever større bil, du flytter til utlandet eller ikke lenger har behov for bil. Andre ganger har du bare lyst på ny bil. Dette har vi løsninger på. 

Andre personer kan gjerne tenke seg bilen du ikke lenger har bruk for, ved å ta over leasingavtalen din. Du kan selv finne en ny leasingtaker enten via en du kjenner, eller ved å legge ut en annonse, f. eks. finn.no. 

Opplysninger i annonsen

Opplysninger i annonsen

vw sjekkliste annonse

Vær ærlig og presis i informasjonen.

Total kjørelengde i leasingkontrakten
Hvor langt du har kjørt med bilen
Antall måneder som gjenstår av leasingkontrakten
Leasingkontraktens totale varighet
Serviceavtale inkludert i månedlig beløp eller ikke
Startleie og det du vil at ny leasingtaker skal betale
Om bilen tidligere har vært skadet eller har skader som ikke er utbedret
Forhandler bilen ble utlevert
Ekstrautstyr
 • Startleie

  Husk å oppgi startleie beløp hvis du ønsker at leietaker skal betale dette. Dette priselementet kan justeres om en rask overdragelse ønskes. Beløpet overføres i en separat transaksjon mellom deg og ny leasingtaker. 

 • Kilometerstand

  Brukes bilen daglig, slik at km-stand endrer seg, anbefales vi å opplyse om dette i annonsen.  

  Ny leasingtaker: Sjekk bilens km ved overtakelse. Leasingkontrakten har en avtalt total kjørelengde og det er kun den resterende kjørelengden som inngår i avtalen din. Vær oppmerksom på at oppgitt km er reell km ved overtakelse. Overkjørte km blir fakturert ved kontraktslutt når bilen er tilbakelevert.

 • Service på leasingbil

  Du må følge opp serviceintervallene for at garantien skal være gyldig. Du som leasingtaker plikter deg til å følge opp serviceprogram. Husk å oppgi ved annonsering om hvilke servicer som er utført, eller når neste skal utføres. 

  Ny leasingtaker: Sjekk om bilens serviceintervaller er fulgt, og når neste må utføres. Kostnaden for service dekker du selv utenom månedsbeløpet, hvis serviceavtale ikke er inkludert i leasingavtalen. Garantien kan forsvinne, og erstatningskostnader kreves fra deg ved innlevering av bilen, hvis ikke serviceintervallene er fulgt opp. 

 • Bilens tilstand

  Vi anbefaler at du foretar en takst/tilstandsrapport på bilen, så nære overdragelsen som mulig, og at eksisterende skader utbedres før overtakelse. Eventuelt kan de takserte skadene trekkes fra et startleiebeløp. Det finnes en bransjestandard for hva som anses som normal og unormal (småskader, steinsprut osv.) slitasje, som takstmenn følger ved taksering av bilen. Dette kan evnt. våre forhandlere bistå med. 

  Tips til ny leasingtaker: Ved overtakelse av leasingavtalen er du ansvarlig for tilstanden på bilen ved innlevering. Vi anbefaler at eventuelle skader utbedres før overtakelse, eller at de takseres og trekkes fra et eventuelt startleiebeløp. Skader som ikke utbedres vil bli fakturert deg ved avslutning av avtalen. 

 • Tilbehør og ekstrautstyr til bilen

  Alt tilbehør som ble levert sammen med bilen må følge med bilen når ny leasingtaker overtar bilen. F.eks. vinterhjul, reservenøkkel og/eller ladekabel. 

  Ny leasingtaker: Sørg for å få med deg alt ekstrautstyr som fulgte med bilen. Dette må tilbakeleveres ved innlevering av bilen. Manglende utstyr fører til erstatningskostnader. 

Når ny leasingtaker på bilen er funnet

Kontakt oss direkte, med en forespørsel om overdragelse av din leasingkontrakt når ny leasingtaker er klar. Du må gi beskjed enten via e-post eller brev (lovkrav).

E-posten eller brevet må inneholde følgende

 • Reg.nr på bil som skal overtas
 • Navn evnt. Firmanavn på ny kunde
 • Fødselsdato/org.nr på ny kunde
 • E-postadresse og telefonnummer til ny kunde

En bekreftelse blir sendt fra oss til ny og eksisterende leasingtaker når overdragelsen er innvilget. Signering av dokumenter gjøres hos forhandler hvor utleveringen skjer. Du er vår juridisk bindende part, og leaser av bilen inntil vi har mottatt signerte leasingdokumenter. Bilen må ikke overleveres før alle dokumenter er signert. 

OBS! Alle utestående betalinger må være betalt før leasingen kan overføres til ny leasingtaker. 

Tips til ny leasingtaker: Leasingdokumentene må være signert og sendt til oppgitt forhandler for at du skal kunne ta over leasingavtalen. OBS! Rett kopi av din eller selskapets prokurists legitimasjon må foreligge. En av følgende instanser må ha verifisert legitimasjon: 

 • Én av våre forhandlere
 • Bank 
 • Politi

Dette er et lovkrav.

Kontakt oss om overdragelse av leasingavtale

Nyttige snarveier

Vilkår Volkswagen

Avbildede bilmodeller vist på denne nettsiden kan avvike fra bilmodellutvalget som tilbys i Norge. Bilene kan også være avbildet med utstyr som medfører ekstra kostnader eller med lakkfarger/utstyr som ikke er tilgjengelig for visse bilmodeller/utstyrsversjoner som tilbys i Norge. Alle bilmodell- og utstyrspriser, med unntak av priser på våre helelektriske biler/varebiler med totalpris under 500 000 (som har mva.-fritak), er oppgitt i norske kroner inkludert mva., vektavgift, frakt- og leveringsomkostninger levert Oslo. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Beregnet bilavgift er mva.-fri og oppgitt uten mva. Informasjon om priser, spesifikasjoner, standardutstyr, ekstrautstyr, setetrekk og farger kan endres uten forvarsel. Sjekk derfor alltid med din lokale Volkswagen‑forhandler at bil med ønskede spesifikasjoner faktisk kan leveres med det utstyret du ønsker. Vær oppmerksom på at alle tilvalg av ekstrautstyr øker totalvekten på kjøretøyet som igjen påvirker WLTP-utslippsberegning, eventuell rekkevidde og endelig pris på bilen. Oppgitt rekkevidde er den maksimale rekkevidden oppnådd målt etter WLTP-testprosedyre. Rekkevidden påvirkes av ulike faktorer slik som; valgt ekstrautstyr, nyttelast, taklast, bagasje, tilhengervekt, drivlinje og antall passasjerer da dette er med på å øke vekten. Rekkevidden vil også kunne påvirkes ytterligere av alt fra kjørestil, hastighet, felgstørrelse og kjøreforhold til utetemperatur og bruk av komfort- og funksjonsutstyr under kjøring. Alle oppgitte verdier for ladeeffekt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer; batteritemperatur og batteriprosent ved ladestart og/eller antall brukere i en ladestruktur kan også begrense ladeeffekten. For DC-lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt for så å starte en gradvis reduksjon i ladeeffekten. For både AC-og DC-lading vil ladeeffekten reduseres betydelig når man overstiger 80% batterinivå. Leasing og lån forutsetter finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er flytende, og kan endres frem til utleveringsdato, samt at den følger normal renteutvikling i hele finansieringsperioden. Det tas til enhver tid forbehold om skrivefeil, feil i priser og bilder på nettsiden. We / VW Connect Plus lisens og We / VW Connect gjelder i hhv. 2 år fra bilens første registreringsdato. De digitale ytelsene leveres av Volkswagen AG, og forutsetter aksept av vilkår, egen profil og bruk av applikasjon(er) fra Volkswagen AG. Etter utløpsdatoene angitt over kan tjenestene, forutsatt tilgjengelighet fra produsenten og at bilen har relevant programvare installert, forlenges hos Volkswagen AG.