vw overdragelse leasing

Overdragelse av leasingavtale

La andre fullføre leasingavtalen 

Endringer i livet som gjør at bilbehovet endrer seg kan skje. Behov for plass krever større bil, du flytter til utlandet eller ikke lenger har behov for bil. Andre ganger har du bare lyst på ny bil. Dette har vi løsninger på. 

Andre personer kan gjerne tenke seg bilen du ikke lenger har bruk for, ved å ta over leasingavtalen din. Du kan selv finne en ny leasingtaker enten via en du kjenner, eller ved å legge ut en annonse, f. eks. finn.no. 

Huskeliste ved overtagelse av leasingavtale

Gjør overtagelsesprosessen enklere og tryggere for begge parter. 

1
Innhold i annonsen

Vår anbefaling til hva du bør oppgi i en ærlig og konkret annonse:

 • Total kjørelengde i leasingkontrakten
 • Hvor langt du har kjørt med bilen
 • Antall måneder som gjenstår av leasingkontrakten
 • Leasingkontraktens totale varighet
 • Serviceavtale inkludert i månedlig beløp eller ikke
 • Startleie og det du vil at ny leasingtaker skal betale
 • Om bilen tidligere har vært skadet eller har skader som ikke er utbedret 
 • Forhandler bilen ble hentet hos
 • Ekstrautstyr
2
Startleie

Husk å oppgi startleie beløp hvis du ønsker at leietaker skal betale dette. Dette priselementet kan justeres om en rask overdragelse ønskes. Beløpet overføres i en separat transaksjon mellom deg og ny leasingtaker. 

3
Kilometerstand

Brukes bilen daglig, slik at km-stand endrer seg, anbefales vi å opplyse om dette i annonsen.  

Tips til ny leasingtaker 

Sjekk bilens km ved overtakelse. Leasingkontrakten har en avtalt total kjørelengde og det er kun den resterende kjørelengden som inngår i avtalen din. Vær oppmerksom på at oppgitt km er reell km ved overtakelse. Overkjørte km blir fakturert ved kontraktslutt når bilen er tilbakelevert.

4
Service på leasingbil

Du må følge opp serviceintervallene for at garantien skal være gyldig. Du som leasingtaker plikter deg til å følge opp serviceprogram. Husk å oppgi ved annonsering om hvilke servicer som er utført, eller når neste skal utføres. 

Tips til ny leasingtaker: Sjekk om bilens serviceintervaller er fulgt, og når neste må utføres. Kostnaden for service dekker du selv utenom månedsbeløpet, hvis serviceavtale ikke er inkludert i leasingavtalen. Garantien kan forsvinne, og erstatningskostnader kreves fra deg ved innlevering av bilen, hvis ikke serviceintervallene er fulgt opp. 

5
Bilens tilstand

Vi anbefaler at du foretar en takst/tilstandsrapport på bilen, så nære overdragelsen som mulig, og at eksisterende skader utbedres før overtakelse. Eventuelt kan de takserte skadene trekkes fra et startleiebeløp. Det finnes en bransjestandard for hva som anses som normal og unormal (småskader, steinsprut osv.) slitasje, som takstmenn følger ved taksering av bilen. Dette kan evnt. våre forhandlere bistå med. 

Tips til ny leasingtaker: Ved overtakelse av leasingavtalen er du ansvarlig for tilstanden på bilen ved innlevering. Vi anbefaler at eventuelle skader utbedres før overtakelse, eller at de takseres og trekkes fra et eventuelt startleiebeløp. Skader som ikke utbedres vil bli fakturert deg ved avslutning av avtalen. 

6
Tilbehør og ekstrautstyr til bilen

Alt tilbehør som ble levert sammen med bilen må følge med bilen når ny leasingtaker overtar bilen. F.eks. vinterhjul, reservenøkkel og/eller ladekabel. 

Tips til ny leasingtaker

Sørg for å få med deg alt ekstrautstyr som fulgte med bilen. Dette må tilbakeleveres ved innlevering av bilen. Manglende utstyr fører til erstatningskostnader. 

7
Når ny leasingtaker på bilen er funnet

Kontakt oss direkte, med en forespørsel om overdragelse av din leasingkontrakt når ny leasingtaker er klar. Du må gi beskjed enten via e-post eller brev (lovkrav).

E-posten eller brevet må inneholde følgende

 • Reg.nr på bil som skal overtas
 • Navn evnt. Firmanavn på ny kunde
 • Fødselsdato/org.nr på ny kunde